Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 12/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tìm Chúa cho mình và cho người khác

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM B (17/12/2017)

“Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết"

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,6-8.19-28):

(6) Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an (7) Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. (8) Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

(19) Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" (20) Ông tuyên bố thẳng thắn: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." (21) Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là một vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." (22) Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" (23) Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” (24) Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. (25) Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?" (26) Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết (27) Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." (28) Các việc đó đã xẩy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sống Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,6-8.19-28):

2.1 Gio-an Tiền Hô đã làm tròn trách nhiệm của mình giữa cộng đồng Do-thái thời Đức Giêsu Na-da-rét xuất hiện:

Không có vị ngôn sứ nào có trọng trách lớn lao hơn Gio-an Tiền Hô. Trọng trách đó là dọn đường cho Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa đến với dân, là giúp người ta nhận ra Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a đã đến và đang ở giữa dân mà dân không biết, không nhận ra.

Công việc của Gio-an không hề dễ dàng: ngài phải cải chính hết điều này đến điều kia; ngài phải giải thích cặn kẽ và chỉ bảo tận tình. Thậm chí ngài phải chấp nhận cả cảnh ngục tù và cuối cùng bị chém đầu bởi nhà vua hung tàn.

2.2 Hội Thánh và mỗi Ki-tô hữu phải thi hành nhiệm vụ đuợc giao là tìm ra Đấng Mê-si-a cho mình và cho người khác giữa dòng đời.

a) Hội Thánh Công Giáo được tiếp nối công việc của Gio-an Tiền Hô nên Hội Thánh có trách nhiệm tìm ra Đấng Thiên Sai là Đức Giê-su Ki-tô và chỉ cho người ta biết Đức Giê-su Ki-tô là ai? tìm ra Người ở đâu và bằng cách nào? Nhiệm vụ nặng nề ấy được đặt trên vai Hội Thánh, mà cụ thể là trên vai các Hồng y, Giám mục, Linh mục và Tu sĩ nam nữ và Giáo Dân nam nữ.

b) Vì thế mà mọi Ki-tô hữu đều có trách nhiệm chỉ đường cho người chung quanh tìm ra Chúa Cứu Thế, đến với Người và sống với Người. Muốn làm được công việc ấy mọi Ki-tô hữu phải có mối quen biết thân tình gần gũi với Chúa Ki-tô [nemo dat quod non habet = không ai cho cái mình không có]. Đôi khi phải hy sinh, chịu thiệt thòi và từ bỏ nhiều thứ kể cả mạng sống mình như Gio-an Tiền Hô.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,6-8.19-28):

3.1 Tôi đã tìm ra Chúa hay đúng hơn là tôi đã đón nhận Chúa trong Hội Thánh. Cả cuộc đời tôi hơn 70 năm tôi không ngừng đi tìm Chúa. Tôi tìm ra Chúa trong các giờ cầu nguyện và các giờ đọc, tỉm hiểu, giảng giải Thánh Kinh. Tôi cũng tìm ra Chúa khi gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với những người khát khao tìm kiếm Chúa và sống Phúc Âm. Tôi còn tìm ra Chúa trong đời sống gia đình, hiệp hội và giáo xứ.

3.2 Tôi đã và đang giúp một số người tìm ra Chúa khi tôi chia sẻ những tìm kiếm, suy niệm và thực hành Lời Chúa qua các bài Sống Lời Chúa hôm nay và các bài Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật hàng tuần mà tôi gửi cho rất nhiều người. Tôi đã và đang giúp một số người tìm ra Chúa trong các buổi học Thánh Kinh Một Trăm Tuần và Tìm Hiểu Công Đồng Va-ti-can II. Thật ra những việc ấy không đáng là gì, nhưng có, dù ít, vẫn còn hơn không, đúng không nào?

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN (1,6-8.19-28):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã, đang và sẽ đến với con. Con mong đợi Chúa. Nói là con đi tìm Chúa thì chỉ đúng một phần vì thật ra là Chúa đi tìm con nhiều hơn, liên lỷ hơn, vô vị lợi hơn.

Con hết sức ước ao được tìm thấy Chúa, được gặp gỡ Chúa, được sống với Chúa. Con cũng hết sức khát khao giúp được nhiều người tìm thấy Chúa, gặp được Chúa và sống với Chúa. Được như thế là con hạnh phúc lắm rồi! Con ngợi khen cảm tạ Chúa Hài Nhi.

Sài-gòn ngày 12 tháng 12 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B MV3

Đọc nhiều nhất Bản in 14.12.2017 19:30