Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa và César (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm A – 2008 – (Mt 22, 15 – 21)

181017cung1.jpg 
Được sinh ra giữa lòng dân tộc,
Đất nước đượm tình ấp ủ tiếng quê hương.
Luật pháp, kỷ cương, đạo nghĩa cương thường,
Thi hành luật lệ,
Là bổn phận con phải chu toàn nơi trần thế.

Xây dựng quốc gia, chấp hành chính thể,
Không ích kỷ, dối lừa,
Không được sống gian tham.
Sống thẳng ngay, công chính việc mình làm,
Bởi con được tạo dựng theo hình ảnh,
Thiên Chúa Toàn Năng – Công Bình và Nhân Ái.

Mở rộng tâm hồn, yêu thương quảng đại,
Sống với tha nhân chính trực, công minh.
Bác ái, khoan dung là của lễ chân tình,
Dâng lên Thiên Chúa,
Để đáp trả tình yêu Ngài ban tặng.

Ơn Chúa sáng soi trong nguyện cầu, thinh lặng,
Con nhận thức rạch ròi các giá trị biệt phân.
Giữa vật chất trần gian và lãnh vực tinh thần,
Nhận thức tối hậu,
Thiên Chúa chính là chủ nhân trên toàn vũ trụ.

Vật chất trần gian không làm con mê ngủ,
Cơn ác mộng bạc tiền, không còn đau khổ, long đong.
Thanh thản sống bình an trong tay Chúa quan phòng,
Vì: “của César hãy trả cho César
Những gì “của Thiên Chúa hãy trả về Thiên Chúa”.
81017cung2.jpg 
Hạnh phúc nào hơn được sống làm con Chúa,
Ân sủng Chúa nhiệm mầu luôn ấp ủ đời con.
Con hãnh diện, con phó thác, vẹn nghĩa sắt son,
Cuộc đời con là của Chúa,
Trọn đời con nguyện dâng về Thiên Chúa./.

Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.10.2008. 10:16