Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 8/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa ở cùng chúng ta (2)

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A (22/12/2019)

"Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el,
nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Bài Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu của Phụng Vụ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A, khiền chúng ta phải bái phục về độ chính xác, nhịp nhàng giữa lời hứa hay lời tiên báo(của Cựu Ước) và sự thực hiện(trong Tân Ước) liên quan đến Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy tập trung giờ phút suy niệm vào sự kiện ấy, để đón mừng Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta đã và đang đến với chúng ta!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 1, 18-24: Chúa Ki-tô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Ma-ri-a đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giu-se, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giu-se, con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giê-su: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".

Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Ma-ri-a sinh con trai đầu lòng, thì Giu-se đặt tên con trẻ là Giê-su.

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 1,18-24:

3.1 Tân Ước thực hiện lời hứa của Cựu Ước về Đấng Cứu Thế: "Hỡi Giu-se, con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giê-su: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội."

3.2 Lời hứa hay loan báo của Cựu Uớc về Đấng Cứu Thế: Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."

3.3 Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ I-sai-a(trong Cựu Ước) đã loan báo và Đức Ma-ri-a(trong Tân Ước) đã cưu mang và sinh ra là Thiên-Chúa-ở cùng-chúng-ta. Đó chính là Đức Giê-su Ki-tô Đấng đã sinh ra tại Be-lem, sinh sống tại Na-da-rét và rao giảng khắp vùng Pa-lét-tin, bị bắt trong Vườn Cây Dầu, bị kết án tại Dinh Thượng Tế và bị treo trên thập giá trên đồi Gol-go-tha, nhưng đã sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần và đã hiện ra với các Tông Đồ..... Chính Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta ấy đã ở cùng Hội Thánh Công Giáo suốt hơn 20 thế kỷ qua và còn tiếp tục ở cùng Hội Thánh trong những thế kỷ tới.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 1,18-24:

4.1 Chúng ta hãy đón nhận và sống với Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta: Sứ điệp đầu tiên của Lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy đón rước Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta vào tâm hồn và cuộc sống của mình. Việc kế tiếp là chúng ta hãy sống với Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, một cách thân mật, gắn bó, hiếu thảo và vâng phục.

4.2 Chúng ta hãy giới thiệu Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta với thế giới hôm nay: Sứ điệp thứ hai của Lời Chúa hôm nay là chúng ta hãy giới thiệu Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta với thế giới họm nay, với mọi người chúng ta gặp trong nhà, ngòai phố, trong công ty xí nghiệp hay ngoài xã hội. Bằng cách chúng ta thể hiện cách sống của một ngừoi đang sống với Thiên Chúa để người ta nhận ra Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta đang sống với chúng ta, đang sống trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MAT-THÊU 1,18-24:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con đã bước vào Mùa Vọng được ba tuần rồi. TUần này là tuần cuối của Mùa Vọng và chúng con ở rất gần Lễ Chúa Giáng Sinh của Con Cha là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-con. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Chúa Ki-tô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Ma-ri-a đính hôn với Giu-se, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này có được oơ hội nghe biết về Chúa Giê-su và lai lịch của Người, nhất là về hoàn cảnh Giáng Sinh của Người mà ngưỡng mộ và tìm hiểu.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Giu-se, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giu-se, con vua Đa-vít, đừng ngại nhận Ma-ri-a về nhà làm bạn mình, vì Ma-ri-a mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giê-su: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa biết noi gương Thánh Giu-se công chính, mà quên mình bảo vệ Giáo Hội

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Khi tỉnh dậy, Giu-se đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Ma-ri-a sinh con trai đầu lòng, thì Giu-se đặt tên con trẻ là Giê-su» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa mà vâng theo như Thánh Giu-se.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-el, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta’» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho có nhiều người đón nhận Đấng Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta trong Mùa Giáng Sinh năm nay.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban tặng cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm A này.

Chúng con xin mở lòng đón rước Con yêu dấu của Cha là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-con và sống thân mật gắn bó với Người. Chúng con quyết tâm tìm mọi cách giới thiệu Người cho những người sống chung quanh chúng con. Xin Cha ban sức mạnh để chúng con thực hiện lời hứa này

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con., Đấng phải đến trong thế gian này. Amen.

BÀI ĐỌC THÊM

THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA
Mt 1,18-24 ; Gr 23,5-8

– “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”

Thiên Chúa ở cùng ông Giuse nên cuộc đời ông buông lỏng để cho Chúa quyết định cuối cùng, mặc dù trước đó ông có những toan tính, có những khôn ngoan hiểu tốt cho người khác nhưng với con người bất toàn của mình thì những tính toán đó chưa phải là tất cả, vẫn chờ đợi một ý kiến nào khác và đúng như vậy.

Ngay lúc ấy, “sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông” để rồi ông đã vâng theo trọn vẹn “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà”.

– “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”

Thiên Chúa ở cùng Mẹ Maria nên khi thiên sứ đến truyền tin cho Mẹ thì Mẹ đã vâng nghe, mặc dù khi đó mẹ có bối rối lo lắng vượt quá sức mình“lời chào như vậy có nghĩa gì”… rồi được thiên sứ giải thích cặn kẽ tận tình thì Mẹ đã à thì ra và đã buông lỏng đời mình để cho Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài “Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi”.

– “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”

Thiên Chúa ở cùng chúng tôi và chúng tôi đồng thanh : Hí hí hí thích quá !

Có người thắc mắc là thánh Giuse và Đức Mẹ có chuyện gì xảy ra trong đời thì đều có thiên sứ đến báo mộng hay hiện ra nói rõ cho biết, còn phận phàm hèn như chúng cháu đây chờ đợi cả đời cũng chẳng có thiên sứ nào đoái hoài đến để cho biết chuyện gì hay phải làm như thế nào ?

Ôh ! ô ! có đấy. Vẫn có thiên sứ đến báo mộng, vẫn có thiên sứ đến truyền tin cho đấy. Chỉ có điều không biết hay không tập trung nhận ra đó thôi. Con người còn lo lắng bận tâm đến cơm áo gạo tiền, đến những trò vui chơi giải trí, đến những cuộc ăn uống ồn ào đình đám… thì làm sao mà nhận ra hay lắng nghe được cơ chứ ! Thiên sứ của Chúa có đến báo mộng nhiều lần và có nói mỏi cả mồm mà không chịu nghe, không thèm đón nhận… làm thiên sứ sốt cả ruột và nản chí quá đấy !

Việc Chúa thực hiện không chỉ riêng tư cho ông Giuse và bà Maria mà thôi nhưng còn là cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta, cho từng người từng người.

Nếu thiên sứ chỉ truyền tin cho riêng Mẹ Maria thôi thì ta cứ việc đứng khoanh tay sau lưng dòm ngó xem chơi cho vui như khách bàng quan chẳng dính dáng gì tới đời mình.

Vì thế tôi cần phải lắng nghe khi đọc lời Chúa một cách thong thả và dừng lại để thấm lời Chúa vào lòng.

thiên sứ đang truyền tin cho cả tôi nữa đấy.

đặc biệt là sau một biến cố quan trọng nào đó, tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra.

Thực vậy: thiên sứ đang truyền tin cho cả tôi nữa đấy.

– “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”

– Những ai đón nhận có Thiên Chúa ở cùng thì người đó :

+ Sống vui tươi hạnh phúc“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

+ Sống khiên nhường hiền hậu Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.

+ Sống thương yêu người lân cận“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa”.

Trên đây là những dấu hiệu để mỗi người biết được mình có Thiên Chúa ở cùng. Nếu chưa được như thế thì ‘hãy đợi đấy !’

Cuối cùng, điểm nhấn của bài Tin Mừng hôm nay, đó là Đức Maria chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”.

Những người sống đức Tin chân thật là “Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa”(Ga 1,13).

Sài-gòn ngày 19 tháng 12 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm A MV4

Đọc nhiều nhất Bản in 22.12.2019 19:47