Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thiên Chúa Ba Ngôi – Tình Yêu Hiệp Nhất

§ Lưu Minh Gian

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mat-thêu (Mt 28, 16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Suy Niệm

Tin Mừng ngày Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi bắt đầu với cuộc quy tụ của các môn đệ nơi một ngọn núi tại vùng Ga-li-lê. Ga-li-lê là vùng đất của dân ngoại, nhưng là nơi được diễm phúc còn in đậm dấu chân Thầy Giêsu trong những tháng ngày rao giảng Tin Mừng, như lời tiên báo của ngôn sứ Isaia đã được tác giả Matthêu ghi lại: ‘Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.’ (Mt 4, 17). Vùng đất dân ngoại ấy giờ đây trở thành điểm hẹn mà Đức Giêsu Phục Sinh muốn gặp gỡ các môn đệ của mình. Ngoài những lần Đức Giêsu Phục Sinh chủ động đến gặp các môn đệ, đây là lần đầu tiên các môn đệ chủ động đến nơi hẹn để gặp Thầy mình theo lệnh truyền của Thầy. Quanh Đức Giêsu Phục Sinh, các môn đệ được quy về một mối. Đó là biến cố hợp nhất.

Trong lần hiện ra cuối cùng, Đức Giêsu muốn các môn đệ của mình hợp thành một nhóm hiệp nhất. Lần này, Người sẽ trao cho các ông sứ mạng đặc biệt trước khi Người về trời. Sứ mạng ấy không chỉ dành cho cho một cá nhân, nhưng là cho một nhóm người. Cần có sự hợp nhất thì sứ mạng ấy mới được thực hiện.

Sứ mạng của các môn đệ là đem Tin Mừng của Thiên Chúa đến với muôn dân, và nhờ đó, dẫn muôn dân trở về cùng Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu Thiên Chúa không loại trừ bất cứ một ai. Tình yêu ấy không chỉ đổ xuống trên một nhóm người hay một dân tộc. Tình yêu ấy muốn ôm ấp toàn vẹn mọi loài thọ tạo trong vòng tay trìu mến. Vì thế, Tin Mừng mà các môn đệ được lệnh rao giảng không chỉ bó hẹp trong một biên cương nào. Không một biên giới nào có quyền cản ngăn Tin Mừng của Thiên Chúa. Tin Mừng ấy phải được lan rộng đến mọi dân mọi nước trong lệnh truyền: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”

Các môn đệ hiệp nhất là để được sai đi. Để loan báo về Tình Yêu Thiên Chúa, các môn đệ phải ra đi trong sự hiệp nhất. Tình yêu chỉ có được trong sự hiệp nhất. Chính sự hiệp nhất giữa các môn đệ là dấu chỉ hữu hình cho con người về sự nên một của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính tình yêu được thực thi trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng của các môn đệ là dấu chỉ hữu hình cho mọi người về Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình Yêu.

Có tình yêu, các môn đệ dù phân tán đến những chân trời xa lạ, dù phải đảm trách những sứ mạng khác nhau, dù phải gặp gỡ những con người khác nhau thuộc những nền văn hóa, phong tục, tập quán khác nhau… vẫn luôn có thể giữ được căn tính hiệp nhất của một người môn đệ. Bởi lẽ, sứ mạng của các môn đệ có nhiều cách thể hiện đa dạng, nhưng họ là những người được nhận lãnh cùng một sứ mạng. Họ cùng được nhận lãnh lời hứa của Đấng Phục Sinh: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Họ thực hiện cùng một Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là phép rửa thánh hóa mọi người trong tình yêu và sự hiệp nhất. Nhờ đó, họ đưa muôn dân trở về trong một cộng đoàn duy nhất của một Đức Tin, một Phép Rửa, một Thiên Chúa là Cha.

Ba Ngôi một Chúa luôn là một mầu nhiệm. Không ai không gặp khó khăn trong vấn đề diễn giải và giảng dạy về mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều quan trọng hơn cả là người môn đệ phải sống và làm chứng về những mầu nhiệm mà mình muốn rao giảng. Chúng ta chỉ có thể nói về Thiên Chúa trong tình yêu và trong sự hiệp nhất. Chứng từ rõ nhất của tình yêu là sự hiệp nhất… Đáng tiếc là trong lịch sử, chính những cách lý giải và tranh luận khác nhau về mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa đã dẫn đến những chia cắt không thể hàn gắn trong cộng đoàn những người môn đệ của Chúa.

Trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đổ tràn trên mọi người. Nguyện xin tìn yêu ấy trở nên nguồn nối kết, hàn gắn những đổ vỡ và xóa tan mọi chia rẽ bất đồng giữa những người môn đệ Chúa. Xin cho những người đón nhận lời rao giảng của các môn đệ, nhờ hiệp nhất trong tình yêu, có thể sống và loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi dân mọi nước.

Lưu Minh Gian

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.06.2009. 06:42