Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thi hành ý muốn của Thiên Chúa

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B (10/06/2018)
[St 3,9-15; 2 Cr 4,13-5,1; Mc 3,20-36]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một cách nào đó, chúng ta có thể định nghĩa những người có đạo là những người có mối tương quan đặc biệt với Chúa, với Phật, với ông bà tổ tiên. Riêng với người Công giáo thì tiêu chí cuộc sống đạo là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Lịch sử loài người còn in đâm dấu tích của mối tương quan bị sứt mẻ của nguyên tổ với Thiên Chúa khi Ađam E-va đã không thi hành ý muốn của Thiên Chúa mà ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Nhưng chính vì sự sa ngã của nguyên tổ A-đam mà chúng ta được Thiên Chúa ban cho một A-đam mới là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá để thi hành ý muốn của Chúa Cha hầu cứu chuộc nhân loại. Từ kinh nghiệm bản thân Đức Giê-su đã long trọng tuyên bố những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa là anh em, chị em Ngài, là mẹ Ngài.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (St 3,9-15): “Ngươi ở đâu? Ngươi làm gì thế?”

“9 Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu?" 10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?" 12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế ?" Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn." 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 4,13-5,1): Chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu hình nhưng đến những thực tại vô hình.

13 Vì có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. 14 Quả thật, chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giê-su trỗi dậy cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giê-su, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. 15 Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

16 Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. 17 Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận, tuyệt vời. 18 Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

5/1 Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 3,20-35): Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: "Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. 26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. 27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

28 "Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". 30 Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."

31 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!" 33 Nhưng Người đáp lại: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi."

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (St 3,9-15) là một đoạn của Sách Sáng Thế kể lại những sự việc đã xẩy ra trong vườn địa đàng sau khi ông bà nguyên tổ ăn trái cấm. Thiên Chúa đã tra vấn ông A-đam bà E-va và con rắn. Ông A-đam đổ tội cho vợ là bà E-va, còn bà E-va đổ tội cho con rắn. Con rắn không đổ tội cho ai vì nó là chủ mưu, nên nó lãnh đủ sự trừng phạt của Thiên Chúa.

2o) Bài đọc 2 (2 Cr 4,13-5,1) là một đoạn của thư thứ 2 của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô trong đó Thánh Phao-lô khẳng định nhờ có đức tin mà ngài và các tín hữu Ki-tô biết chọn lựa những thực tại vô hình mà xem thường những sự vật hữu hình chóng qua và ít giá trị.

3o) Bài Tin Mừng (Mc 3,20-35) là tường thuật về suy nghĩ và quan điểm của thân nhân Đức Giê-su và của các kinh sư Do-thái. Người nhà thì cho rằng Đức Giê-su mất trí. Con các kinh sư thì cho rằng Đức Giê-su đã bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám. Cả hai nhận định của người nhà và của các kinh sư đều sai. Nhân chuyện ấy Đức Giê-su cảnh cáo về tội nói phạm đến Thánh Thần và xác định những ai là thân nhân đích thực (cha mẹ, anh chị em) của Người: không phải là những người cùng máu mủ ruột thịt mà là những người thi hành Ý Muốn của Thiên Chúa.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Là thi hành ý muốn của Thiên Chúa để trở thành thân nhân đích thực của Chúa Giê-su Ki-tô.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên chúng ta và ban luật sống cho chúng ta bằng cách thực thi ý muốn của Thiên Chúa.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hết mọi người được ơn nhận ra sự bất tuân của họ đối với Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên họ và vạch cho cách sống để có hạnh phúc thật.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.2 “ Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục và Phó Tế, để các vị ấy nhiệt thành giúp mọi người lãnh nhận ân sủng dồi dào của Thiên Chúa.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.3 «Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo xứ chúng ta để mọi người chú tâm vào việc tìm kiếm những thực tại vô hình và xem thường những sự vật hữu hình.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.4 «Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-tô hữu và nhất là cho các bạn trẻ để họ biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa mà trở thành người thân đích thực của Chúa Giê-su Ki-tô.

Hát: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

Sàigòn ngày 01 tháng 06 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN10

Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2018 18:03