Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thầy là đường

§ Lm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

Suy niệm Chúa Nhật 5 Phục sinh A

Nhiều con đường mang tên những danh nhân, nhưng hình như không ở đâu có một con đường mang tên Chúa Giêsu. Không chỉ là tên cho một con đường, chính Chúa Giêsu là con đường.

Con đường ấy khởi đầu ở máng cỏ và kết thúc ở thập giá. Con đường ấy có 30 năm lao động ở một làng quê vô danh. Con đường ấy có 3 năm nay đây mai đó để kêu gọi người ta sống như con Thiên Chúa và anh em với nhau. Con đường ấy có những giờ phút bi hùng của cuộc tử nạn do bị kết án bất công. Đó là con đường của một người nghèo, một người vô danh, nhưng muốn làm người trong ý nghĩa trọn vẹn nhất. Đó là con người trong ý hướng của Thiên Chúa khi dựng nên con người.

Con đường ấy không chỉ có một chiều dài, nhưng còn có một chiều sâu. Chúa Giêsu đã khởi sự kiếp người với một lời trong thánh vịnh: “Này con đến để thi hành thánh ý Cha.” Chúa cắt nghĩa việc Chúa có mặt ở trần gian: “Tôi từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” Khi đối diện với cái chết trên thập giá, Chúa cầu nguyện: “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.” Chiều sâu ấy chính là Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người.

Đó là con đường không dành cho riêng ai, nhưng mở ra cho mọi người. Con đường ấy dẫn chúng ta từ bên kia máng cỏ và đến bên kia thập giá.

Lm Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.04.2008. 12:15