Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tấm lòng của Đức Giê-su

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B (11/02/2018)

Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo:
"Tôi muốn, anh hãy được sạch!"
Lập tức bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,40-45):

(40) Khi ấy, có người bị phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." (41) Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch!" (42) Lập tức bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. (43) Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, (44) và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết." (45) Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,40-45):

2.1 Bài Phúc âm hôm nay cho chúng ta một bức tranh hết sức sống động về tấm lòng của Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người. Đức Giê-su có một tấm lòng nhạy cảm nên Người chạnh lòng thương đối với người phong cầu cứu Người. Trái tim Người cũng sẽ rung động trước mọi nỗi thống khổ của con người. Từ đó Người giơ tay chữa lành những con người tật nguyền chạy đến kêu xin Người cứu chữa.

Qua cách thể hiện tình yêu thương, Đức Giê-su, Con Thiên Chúa làm người, dẫn đưa tất cả những ai đã được Người chữa lành đến với tấm lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa Cha. Cha còn yêu thương loài người khốn khổ hơn cả Đức Giê-su khi Cha sai Con Một xuống trần gian để Con Cha rao giảng Tin Mừng và hiến dâng mình trên Cây Gỗ hầu đem ơn cứu chuộc đến cho loài người bất trung bất hiếu.

2.2 Tấm lòng yêu thương của Đức Giê-su chẳng những chữa lành người bị bệnh phong mà con chinh phục tâm hồn người ấy khiến người ấy không thể cầm lòng im lặng trước ân huệ lớn lao của Đức Giê-su nên đã rao truyền về Đấng Chữa Lành cho mọi người biết.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,40-45):

3.1 Mỗi chúng ta cũng đã được Đức Giê-su chữa lành như người bệnh phong trong Phúc âm: Biết bao tội chúng ta đã phạm vì yếu đuối, đam mê hay vì thiếu sót đã được Chúa thứ tha xóa bỏ trong Bí Tích Sám Hối. Biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta mà chúng ta không biết cảm tạ Chúa. Chúa vẫn cho chúng ta sống và vẫn tiếp tục yêu thương chữa lành cho chúng ta.

3.2 Mỗi chúng ta cũng phải rao truyền Lòng Yêu Thương và Ơn Chữa Lành của Đức Giê-su cho mọi người xung quanh như người bệnh phong trong Phúc âm. Im lặng là chúng ta mắc tội vô ơn thêm một lần nữa với Đấng yêu thương và ban ơn cho chúng ta.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,40-45):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chạnh lòng thương trước nỗi khổ của người bị bệnh phong. Chúa đã giơ tay chữa lành cho người ấy. Chúa cũng đã chạnh lòng thương trước nỗi khổ của con và giơ tay tha thứ và chữa lành cho con biết bao lần. Con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành.

Con sẽ cao rao Tình Thuơng và Quyền Năng của Chúa trong những năm tháng con còn sống, để những người quen biết con biết rằng Chúa tha thứ và chữa lành con.

Xin Chúa giơ tay chữa lành các bệnh nhân đang mong chờ sự can thịep của Chúa để họ đuợc khỏi bệnh và sống an bình trong Tình Thương của Chúa.

Con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 06 tháng 02 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN06

Đọc nhiều nhất Bản in 07.02.2018 18:49