Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Suy niệm Tuần Thánh (2)

§ Lm Nguyễn Hữu Thy

Tuần Thánh được khởi đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá, cao điểm của Năm Phụng Vụ. Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong suốt Năm Phụng Vụ của Giáo Hội và là tuần lễ duy nhất phản ảnh rõ ràng và trung thực nhất tâm trạng và cuộc sống của con người chúng ta:

• Hôm nay đón rước, ngày mai xua đuổi.
• Hôm nay hoan hô, ngày mai đả đảo.
• Hôm nay yêu thương, ngày mai ghen ghét.
• Hôm nay trung thành, ngày mai phản bội.
• Hôm nay khen ngợi, ngày mai chê bai.
• Hôm nay thần tượng, ngày mai kẻ thù.
• Hôm nay xác tín, ngày mai nghi ngờ.
• Hôm nay vui mừng, ngày mai buồn bã.
• Hôm nay thành công, ngày mai thất bại.
• Hôm nay hiền hòa, ngày mai hiếu chiến.
• Hôm nay cương quyết, ngày mai hoài nghi.
• Hôm nay tin tưởng, ngày mai ngờ vực.
• Hôm nay có tất cả, ngày mai tay trắng.

Vâng, giữa Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh phản ánh trung thực thái độ sống của mỗi người trong chúng ta. Thái độ bất bền vững, thái độ dễ thay trắng đổi đen của bản chất loài người chúng ta: Thái độ thay đổi không ngừng giữa sự trung tín và sự bất trung, giữa cái thiện và cái ác, v.v…!

Tuy nhiên, giữa Lễ Lá và Thứ Sáu Tuần Thánh cũng phản ánh sự Cứu Rỗi của chúng ta. Điều đó muốn nói rằng, nếu trước con mắt tự nhiên của chúng ta, Thứ Sáu Tuần Thánh có thể được coi là một sự thất bại, nhưng không phải là sự chấm tận, không phải là sự tiêu diệt, mà là chứa đựng một sức sống mãnh liệt mới. Tương tự như hạt lúa được gieo vào lòng đất: bị thối nát, nhưng không phải bị tiêu diệt, trái lại để làm trổ sinh một một bông lúa mới nặng chĩu vô vàn hạt lúa mới khác.

Chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và là Đấng duy nhất có toàn quyền quyết định trên sự sống và sự chết của chúng ta và của muôn loài. Nghĩa là chỉ một mình Thiên Chúa nói tiếng nói cuối cùng, chứ không phải là thần chết.

Vậy, chính cái chết của Đức Kitô là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho tất cả chúng ta và cho mỗi người trong chúng ta. Vì Thiên Chúa đã cho Đức Kitô từ trong kẻ chết sống lại vinh hiển thế nào, thì Người cũng sẽ cho chúng ta, những kẻ tin kính và yêu mến Người, được sống lại vinh hiển như thế!

Lm Nguyễn Hữu Thy

Đọc nhiều nhất Bản in 10.04.2017. 18:19