Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Suy Niệm Lễ Phục Sinh – Năm A

§ Lm Anthony Trung Thành

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng lễ Phục Sinh. Đây là biến cố quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và là nền tảng niềm tin của mỗi Kitô hữu chúng ta. Biến cố này đã được báo trước và được củng cố bằng sự kiện ngôi mộ trống, những lần hiện ra và sự thay đổi nơi các môn đệ sau khi gặp Đức Giêsu Phục Sinh.

1. Đức Giêsu phục sinh được tiên báo trước

Việc Đức Giêsu phục sinh đã được tiên báo trước nhiều lần và nhiều cách khác nhau:

- Câu chuyện ông Giona: Ông Giona được sai đi rao giảng cho dân thành Ninivê, nhưng ông đã không vâng lời Thiên Chúa, ông xuống thuyền vượt biển để trốn đi nơi khác. Thế rồi, một cơn cuồng phong nổi lên. Những người lái buôn cho rằng tại vì ông mà có cơn cuồng phong đó. Vì thế, ông bị quăng xuống biển, một con cá đã nuốt ông vào bụng và sau ba đêm ngày ông được thả lên bờ gần thành Ninivê (x. Gn 2,1-11). Ông cho đó là ý Chúa. Nên ông đã vào thành Ninivê để thi hành nhiệm vụ rao giảng.

Hình ảnh ông Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày rồi được thả lên bờ tiên báo việc Đức Giêsu ở trong mộ ba đêm ngày rồi sống lại.

- Biến cố Đức Giêsu tẩy uế đền thờ (x. Ga 2, 13-22). Tin Mừng Thánh Gioan cho biết, khi Đức Giêsu thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Ngài nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Người Do thái hỏi Đức Giêsu: "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?" Đức Giêsu đáp: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại."

Thánh Gioan còn giải thích thiêm rằng: Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

- Đức Giêsu phục sinh kẻ chết: Trong ba năm đời sống công khai, Đức Giêsu đã phục sinh cho con gái ông Giairô (x. Mc 5, 21- 24. 35- 43), cậu con trai bà góa thành Naim (x. Lc 7, 11- 17) và ông Ladarô (x. Ga 11, 1- 44). Việc làm này cho chúng ta thấy Đức Giêsu làm chủ cả sự chết lẫn sự sống. Ngài dùng quyền năng của mình để làm cho kẻ chết sống lại thì Ngài cũng có thể dùng quyền năng để tự cho mình sống lại. Việc Đức Giêsu phục sinh kẻ chết báo trước việc Ngài sẽ phục sinh sau này.

- Đức Giêsu tiên báo về sự sống lại của Ngài: Ít nhất ba lần Đức Giêsu đã loan báo về sự chết và sự sống lại của Ngài: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc 8,31; Mc 9,31; Mc 10, 33-34). Chính Ngài đã khẳng định với Matha rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống! Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ.” (Ga 11,25-26).

2. Ngôi mộ trống (x. Ga 20,1-9; Lc 24,1-12; Mc 16,1-8; Mt 28,1-8). Cả bốn sách Tin Mừng đều tường thuật về ngôi mộ trống của Đức Giêsu. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, chính ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Madalêna ra thăm mộ Chúa. Bà không thấy xác Chúa Giêsu đâu cả. Bà vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ biết. Nghe vậy, Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã nhanh chóng chạy ra mộ. Tới nơi, hai ông thấy ngôi mộ trống như bà nói. Ông Gioan cúi mình xuống thì thấy “khăn liệm để đó.” Ông Phêrô thì “thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.” Đó là cái nhìn của thể lý, nhưng Thánh Gioan đã đi xa hơn cái nhìn của thể lý, Tin Mừng cho chúng ta biết: “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8).

Tuy nhiên, sự kiện ngôi mộ trống chưa đủ thuyết phục các môn đệ và mọi người về việc Đức Giêsu sống lại. Bởi vì, bà Maria Madalêna vẫn nghi ngờ xác Đức Giêsu bị đánh cắp (x. Ga 20,2). Còn quân lính thì phao tin đồn rằng: “Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ thì các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác” (Mt 28, 14). Cho nên, niềm tin vào sự sống lại của Đức Giêsu cần phải được cũng cố bằng những bằng chứng khác.

3. Những lần hiện ra của Đức Giêsu

Sau khi sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra nhiều lần, nhiều nơi với rất nhiều người. Ngài hiện ra với các môn đệ ngay chiều Chúa Nhật Phục Sinh (x. Ga 20, 19-23). Cũng ngay ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Ngài hiện ra với hai môn đệ đi làn Emmau (x. Lc 24, 36-42). Tám ngày sau, Ngài hiện ra với các môn đệ và bảo Tô-ma xỏ ngón tay vào cạnh sườn Ngài (x. Ga 20, 26-29). Rồi Ngài còn hiện ra nhiều lần nhiều nơi khác nữa. Thánh Phaolô cho biết: “Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.” (1Cr 15,5-8). Những lần hiện ra của Đức Giêsu Phục Sinh là bằng chứng về sự sống lại của Ngài.

4. Sự thay đổi của các Tông Đồ sau Đức Giêsu Phục Sinh

Mặc dầu trong ba năm được sống bên cạnh Đức Giêsu, chứng kiến việc Ngài phục sinh kẻ chết, được nghe Ngài tiên báo về sự sống lại của Ngài, nhưng không dễ gì các Tông đồ đón nhận niềm tin đó. Ngay cả khi các phụ nữ về báo tin (x. Lc 24, 11) hay khi Ngài hiện ra đứng giữa các ông mà các ông còn kinh hồn sợ hãi vì tưởng là ma (x. Lc 24, 36- 43). Sau nhiều lần gặp gỡ, chuyện trò, thậm chí là được ăn uống với Đức Giêsu phục sinh thì các ông mới tin (x. Cv 1, 3- 4). Đặc biệt, sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần ở Nhà Tiệc Ly, các Tông Đồ đã mạnh dạn làm chứng Đức Giêsu đã sống lại. Bài đọc thứ I, Thánh Phêrô đã nhân danh các Tông Đồ lên tiếng rằng: "Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại." (Cv 10, 34a. 37-43). Không những làm chứng bằng lời nói, các Tông Đồ còn làm chứng bằng sự bắt bớ, tù tội và cả cái chết.

Đức Giêsu đã sống lại, đó là niềm tin của mỗi Kitô hữu chúng ta. Niềm tin chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính, niềm tin chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ mỗi ngày. Nhưng chúng ta không chỉ tuyên xưng niềm tin đó bằng môi miệng mà cần phải cụ thể hóa niềm tin đó vào trong cuộc sống hằng ngày. Trong bài đọc II, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất.” (Cl 3,1-2). “Không nghĩ đến những sự dưới đất” là gì nếu không phải là biết từ bỏ ma quỷ và những gì thuộc về nó. “Tìm kiếm những sự trên trời” là gì nếu không phải là sống niềm tin vào sự sống lại của Đức Giêsu trong cuộc sống hằng ngày để được “xuất hiện với Người trong vinh quang.”(x. Cl 3,4).

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu chết để ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết can đảm làm chứng về sự Phục Sinh của Chúa, đồng thời biết sống làm sao để mai sau được xuất hiện với Người trong vinh quang. Amen.

Lm Anthony Trung Thành

Đọc nhiều nhất Bản in 10.04.2017. 18:30