Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi và Tuần 10A thường niên

§ Lm Giuse Trần Việt Hùng

LỄ CHÚA BA NGÔI. A
(Ga 3:16-18)
MẦU NHIỆM.

Ba Ngôi một Chúa nhiệm mầu,
Ai mà thấu hiểu, cao sâu tầng trời.
Ngước nhìn vũ trụ tuyệt vời,
Muôn ngàn tinh tú, bầu trời bao la.
Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Cha,
Tạo nên muôn vật, hải hà trùng dương.
Ngôi Hai Con Một mở đường,
Yêu thương mạc khải, tinh tường trí khôn.
Loài người có xác có hồn,
Muôn loài thụ tạo, kính tôn Chúa Trời.
Giê-su giáng thế làm người,
Ban ơn cứu độ, cho người Chúa yêu.
Ai tin nhận lãnh thiên triều,
Chối từ, luận phạt, tự kiêu phí đời.
Nhân Danh Con Một cao vời,
Trung gian giao kết, mọi người với Cha.
Tình yêu phát xuất Ngôi Ba,
Thánh Thần Phù Trợ, ngợi ca muôn đời.
Ba Ngôi mầu nhiệm cao vời,
Phụng thờ kính mến, đời đời hát khen.

Khi chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dấu thánh giá là bảo chứng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là mầu nhiệm cao trọng nhất trong đạo. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta hiểu biết về Chúa Cha nhân hậu và Chúa Thánh Thần là nguồn tình yêu.

Tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà con người không thể hiểu thấu. Đây là mầu nhiệm tình yêu trong gia đình Thiên Chúa. Có nhiều người thắc mắc là tại sao ba ngôi mà là một Chúa hay một Chúa mà là ba ngôi. Vậy là ba Chúa hay một Chúa.

Lại có người mạnh miệng nói rằng tôi không thể chấp nhận, nếu tôi không được giải thích tường tận. Không có ai giải thích cho tôi hiểu, tôi sẽ không tin. Rồi có một linh mục gợi ý nói rằng vậy ông bạn có tin vào mặt trời không? Ông trả lời: Có chứ! Linh mục nói những tia nắng xuyên qua cửa kính đó đến từ mặt trời, ở cách xa chúng ta 90 triệu dặm. Chúng ta cảm nhận sức nóng từ cả tia nắng và mặt trời. Ba Ngôi giống như thế. Mặt trời là Thiên Chúa Cha, sai Con của Ngài là tia nắng. Từ mặt trời và tia nắng liên kết tạo ra sức nóng như Chúa Cha và Chúa Con liên kết với Chúa Thánh Thần. Ông bạn giải thích thế nào?

Giải thích thế nào cũng chỉ là một chút vén mở về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi đậm nét trong tất cả các sinh hoạt của vũ trụ. Từ những cảnh vật vô tri, đến các loài thảo mộc và các loại động vật khác nhau hiện hữu đều phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa. Mầu nhiệm cao trọng này không xa vời để chúng ta mà chiêm ngắm, nhưng là một mầu nhiệm chan hòa trong yêu thương của đời sống để cảm nghiệm. Thiên Chúa chia xẻ tình yêu của Ba Ngôi trong chính cuộc sống của mỗi người.

Mỗi người đều được chia xẻ tình yêu trong gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Phản ánh qua tình yêu của người cha, người mẹ và con cái trong gia đình. Càng kết hợp chặt chẽ trong tình yêu, chúng ta càng tìm thấy niềm an vui và hạnh phúc.

Trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha tác tạo muôn loài muôn vật, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Xin thánh hóa chúng con trong tình yêu và chân lý. Chúng con tôn thờ Chúa, chúng con chúc tụng Chúa và chúng con cảm tạ Chúa mãi muôn đời.

THỨ HAI TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 1-12

Chúng ta tiếp tục suy niệm Phúc âm theo thánh Matthêô. Chúa Giêsu lên núi giảng về tám mối phúc thật. Tám mối phúc là Hiến chương Nước trời đề cao sự khó nghèo, hiền lành, hay than khóc, đói khát công chính, có lòng thương xót, có lòng trong sạch và kiến tạo hòa bình. Chúa cũng chúc phúc cho những người bị bách hại vì lẽ công chính và bị lăng nhục bắt bớ. Đây là những mối Phúc Thật.

Hạnh phúc đích thực là người tín hữu là được ở trong nước Chúa. Những mối phúc thật của Chúa đi ngược dòng với các phúc giả của thế gian. Người đời tìm sự giầu sang phú qúy vì đó là nguồn hạnh phúc của họ. Hạnh phúc của người đời là thú vui, là sự thỏa mãn những dục vọng và là những ăn chơi phung phí. Họ quan niệm cuộc sống là để hưởng thụ. Có ba điều là danh, lợi và thú, họ dùng mọi phương cách để đạt tới.

Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến nguồn phúc thật. Đối với quan niệm ở đời, xem ra những phúc thật đúng là sự mất mát, đau khổ, bất công phải chịu, bị lép vế và bị thiệt thòi trong cuộc sống. Đôi khi còn bị lăng nhục và phỉ báng vì lẽ công chính. Chúa hứa cho phần thưởng sung mãn ngày sau trên trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa và quyết sống theo tinh thần của tám mối phúc thật. Nếu chúng con thi hành được một mối cũng là hạnh phúc rồi.

THỨ BA TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 13-16

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Các con là muối đời và các con là ánh sáng thế gian. Muối để ướp mặn giữ cho cá thịt được tươi tốt. Nếu muối ra lạt, không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ ném ra ngoài cho người ta chà đạp. Hình ảnh muối và ánh sáng rất cụ thể trong đời sống hằng ngày. Chúa dùng ẩn dụ so sánh rất dễ hiểu. Các môn đệ của Chúa phải là muối ướp đời và là ánh sáng chiếu dọi vào nơi tối tăm.

Các môn đệ bước theo Chúa, các ngài sẽ rao giảng về Chúa. Sống gương mẫu trong niềm tin, trông cậy và yêu mến. Các ngài phải trở nên mẫu mực và gương sáng trong đời sống tông đồ. Theo Chúa, các ngài sẽ là những người đầu tiên sống lời Chúa dạy. Thế gian bị hòa nhiễm trong nhiều thói hư tật xấu. Vì cuộc sống bon chen, nhiều người đã mất đi những cảm tình yêu thương đồng loại. Họ cần được ướp mặn lại tình Chúa và tình người.

Các môn đệ phải là ánh sáng đặt trên giá để mọi người soi chung. Đặt trên giá cần phải có ánh sáng dọi chiếu ra chung quanh để mọi người nhìn thấy việc lành mà ngợi khen Cha trên trời. Chúng ta là môn đệ của Chúa qua phép Rửa tội, chúng ta cũng phải là muối men trong đời và là ánh sáng chiếu soi vào bóng đêm. Chúng ta cần ướp mặn môi trường chúng ta đang sống để những việc làm của chúng ta sẽ là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nên muối mặn ướp đời và ánh sáng chiếu dọi khắp nơi nơi.

THỨ TƯ TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 17-19

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để bãi bỏ nhưng kiện toàn. Vì có một số luật sĩ và biệt phái thường phê phán cách giữ luật của các môn đệ Chúa. Họ nghĩ rằng Chúa đến để thay đổi và bãi bỏ luật lệ. Có hai thứ luật chúng ta cần phân biệt, luật của Chúa và luật của con người.

Luật của Chúa là vĩnh cửu, không thay đổi bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Luật Chúa áp dụng phổ quát cho tất cả mọi người. Đây chính luật của lương tâm, Thiên Chúa đã đặt trong mọi con người. Chúa ban lề luật cho ông Môisen, tuy rằng luật đã có trên ba ngàn năm, giới luật của Chúa vẫn có một giá trị trường cửu. Giới luật đó giúp con người sống thành người hơn.

Còn luật do con người tạo ra chỉ áp dụng trong thời gian và tùy theo chế độ. Luật này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Luật này chỉ phục vụ con người sống trong môi trường nào đó. Mỗi nước, mỗi dân tộc và mỗi nhóm hội có những luật lệ riêng áp dụng cho dân của mình.

Chúa đến là để kiện toàn các giới luật và đưa con người về cốt lõi của luật. Luật tạo ra vì con người và giúp con người nhận ra nhân vị của mình để đối xử với nhau như con người. Luật quan trọng nhất Chúa Giêsu đã lồng vào các khoản luật đó là luật yêu thương.

THỨ NĂM TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 20-26

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời. Luật sĩ và biệt phái là những thầy dạy trong dân. Họ rất hãnh diện về vai trò lãnh đạo của họ. Họ nghĩ họ có quyền giải thích luật và sống theo luật họ đã làm ra. Quan sát bên ngoài họ là những người rất chững chạc và có uy tín nhưng trong lòng có lẽ còn nhiều uẩn khúc. Nên Chúa nói với các môn đệ phải sống công chính hơn họ.

Chúa Giêsu rất coi trọng con người vì họ được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ có nhân vị và phẩm cách của con người. Một loài thụ tạo cao vượt hơn mọi loài thụ tạo. Họ cần được tôn trọng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa không phân biệt họ giầu hay nghèo, cao sang hay bần cùng, nam hay nữ, người lớn hay trẻ em. Mỗi người đều là con của Chúa. Chính Chúa ban quyền sống cho từng người.

Chúa không cho quyền ai được làm nhục kẻ khác. Không gọi anh chị em là ngốc, là khùng điên, không được làm hại hay giết người. Ngay cả khi chuẩn bị dâng lễ trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em bất bình, thì hãy để của lễ đó về làm hòa với anh em trước đã. Chúa rất coi trọng tình nghĩa giữa anh chị em với nhau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tôn trọng sự sống trong mọi khía cạnh và giúp nhau vun trồng sự sống nên tốt hơn.

THỨ SÁU TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 27-32

Chúa Giêsu dạy các tông đồ về đức trong sạch, Chúa nói: Thầy bảo các con, hễ ai nhìn phụ nữ để thỏa lòng dục, thì đã ngoại tình trong lòng người ấy rồi. Chúa Giêsu biết những nhu cầu dục vọng trong thân xác của con người. Con người là chủ thân xác của mình. Tất cả các giác quan sẽ giúp con người sống hoàn thiện hơn.

Trong cuộc sống văn minh hiện đại, con người đề cao tự do luyến ái và tự do tính dục. Tại các trường học Trung Học từ rất sớm, họ đã dạy cho các học sinh về sự phát triển của con người qua các thời kỳ khác nhau. Các nhà giáo dục chủ trương mở mà không rào. Một cách nào đó họ khuyến khích tự do tình dục và giúp cung cấp những dụng cụ tránh hậu qủa đưa đến thai nghén. Các nhà giáo dục công cộng không còn bén nhậy về vấn đề luân lý tình dục.

Lời Chúa muôn ngàn đời vẫn là lời nhắc nhở khẩn thiết nhất. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Con người thời đại này có đầy đủ phương tiện để truy tìm và thỏa mãn thú vui xác thịt qua nhiều hình thức. Nhưng tất cả những thú vui chóng qua đó sẽ để lại một hậu qủa không tốt và làm băng hoại đời sống luân lý của con người.

Lạy Chúa, lời của Chúa luôn là một mời gọi con người trở về với nguồn thánh thiện là chính Thiên Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con chống trả các cám dỗ về xác thịt.

THỨ BẢY TUẦN 10 MÙA THƯỜNG NIÊN
Mt. 5: 33-37

Chúa nói với các môn đệ: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Ngài. Lời nói của các con: Có phải nói có, không thì nói không, thêm điều đặt truyện là do ác thần mà ra. Điều răn thứ tám, Chúa dạy rằng chớ làm chứng dối. Thề thốt là do sự dữ trong lòng. Sự thật thì thẳng ngay, dối trá thì quanh co.

Chúa dạy rằng có thì nói có, không thì nói không. Sao ở thế gian có lắm điều bịa đặt hay suy đoán để kết tội cho người khác thế. Có nhiều khi suy bụng ta ra bụng người. Rồi nghĩ rằng ai cũng xấu bụng như mình. Thần của sự gian dối đã nhập vào thế gian. Ngay các trẻ em còn nhỏ cũng đã biết nói dối. Nói dối để tránh khỏi bị phạt và bị bắt lỗi. Thế rồi nói dối này kéo theo nói dối khác để che lấp sự thật và trở thành một giây nói dối.

Chúa nói đừng thề thốt chi cả. Có sao nói vậy đừng thêm bớt. Thêm bớt là do lòng tà mà ra. Miệng lưỡi có thể đưa đến giết người. Lưỡi còn sắc bén hơn dao hai lưỡi, vì lưỡi không xương lắt léo nhiều đường. Nhiều khi chính lưỡi của mình làm khổ mình, khi phát biểu không đúng nơi đúng lúc hay phát biểu sai lầm.

Lậy Chúa, Chúa ban cho chúng con miệng lưỡi để chúng con ca ngợi Chúa. Xin đừng để sự gian dối trên môi miệng của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa muôn đời.

Lm Giuse Trần Việt Hùng

Tags: Lễ Chúa Ba Ngôi

Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2020 14:38