Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (2)

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM B (24/06/2018)
SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

"Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh.
Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.”

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,57-66.80):

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : "Không, phải đặt tên cháu là Gio-an." 61 Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gio-an." Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,57-66.80):

2.1 Trong Phụng vụ Công giáo, ngoài sinh nhật Chúa Giê-su (ngày 25/12) và sinh nhật Đức Ma-ri-a (ngày 8/9), Giáo hội chỉ mừng sinh nhật của Thánh Gio-an Tẩy Giả (ngày 24/6). Điều đó nói lên vai trò quan trọng của Thánh Gio-an trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và điều đó cũng giải thích vì sao Thánh Gio-an được trọng kính một cách đặc biệt không chỉ trong Phụng vụ mà cả trong đời sống đức tin của các tín hữu Công giáo.

2.2 Khách quan mà nói mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này đều có một sứ mạng riêng. Sứ mạng ấy không phải do mỗi người tự mình tạo ra mà do Thiên Chúa giao phó, an bài sắp xếp cho. Gio-an Tầy Giả cũng thế. Ngài được sinh ra trong một gia đình danh giá, đạo đức của dân Ít-ra-en. Ngài có sứ mạng là dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Ngài làm phép rửa cho những người Ít-ra-en mong đợi Ơn Cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế ngày sinh của Ngài là niềm vui lớn lao không chỉ cho cha mẹ (Ông Gia-ca-ri-a và Bà Ê-li-sa-bét) họ hàng mà cho cả dân tộc Ít-ra-en đang ngóng đợi Chúa Cứu Thế. Ngài sống trong hoang địa suốt thời niên thiếu và trai trẻ để chuẩn bị cho việc thực thi sứ mạng của người làm phép rửa cho dân và dọn đường cho Đấng Thiên Sai.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,57-66.80):

3.1 Trong ý định của Thiên Chúa mỗi Ki-tô hữu cũng là một Gio-an Tiền Hô, là một Gio-an Tầy Giả trong môi trường và thời đại của mình. Vì mỗi Ki-tô hữu được chọn và được gọi làm người dọn đường cho Chúa Cứu Thế, làm người rao giảng sự sám hối cho những người chung quanh, bằng chính cuộc sống của mình.

3.2 Nhìn vào thực tế, ít giáo dân ý thức sâu sắc về ơn gọi, sứ mạng Gio-an của mình. Phần đồng giáo dân sống cho qua ngày, sống không chủ đích, không lý tưởng. Vì thế mà còn rất nhiều người chưa biết Chúa, chưa thờ phượng Chúa. Chỉ nói riêng đến trường hợp Việt Nam ta thôi thì tỷ lệ người không công giáo còn cao ngất ngưỡng, khoảng 93-94% trong số 93 triệu người dân Việt Nam là không công giáo.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (1,57-66.80):

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha đã cho Thánh Gio-an Tẩy Giả xuất hiện, đi trước Con Cha, để dọn đường sửa lối cho Ngài.

Chúng con cũng cảm tạ và ngợi khen Cha vì Cha đã mời gọi chúng con tiếp nối sứ mạng của Thánh Gio-an Tầy Giả trong môi trường và thời đại của chúng con. Xung quanh chúng con còn rất nhiều đồng bào chưa biết Cha là Chúa Trời Đất, chưa thờ phượng Cha là Chúa Tề Vũ Trụ, chưa nhận ra Cha là Cha yêu thưong. Chúng con có lỗi lớn về tình trạng ấy. Xin Cha ban sức mạnh cho chúng con để chúng con thực thi kế hoạch của Cha, biến ý muốn của Cha thành hiện thực.

Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 19 tháng 06 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN12

Đọc nhiều nhất Bản in 22.06.2018 14:57