Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Quan hệ cha con và thày trò gắn bó mật thiệt

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A (10/05/2020)

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. "

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Từ Lễ Phục Sinh đến nay Phụng vụ Lời Chúa đã cho chúng ta biết khá nhiều về Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta:

Người là Đấng Kitô đã chịu thương khó và đã phục sinh,

Người đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ trong đó có cả phụ nữ (bà Maria), để ban bình an và tỏ dấu đinh trên tay và cạnh sườn và giao cho họ sứ mạng ra đi,

Người là Thiên Chúa giầu lòng từ bi thương xót,

Người là cửa chuồng chiên và là người chăn chiên nhân lành đã hiến mạng sống cho chiên được sống và sống dồi dào.

Bấy nhiêu đã quá đủ cho chúng ta biết về Người và sống với Người

Nhưng chưa hết, bài Phúc âm Chúa Nhật V Phuc Sinh Năm A hôm nay tiếp tục trao tặng chúng ta những đặc điểm khác của Chúa Giêsu Kitô:

Người là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG,

Người gắn bó mật thiết với Cha, là hình ảnh sống động của Cha,

Người cũng gắn bó mật thiết với các môn đệ và ở bên cạnh các môn đệ!

Nếu điều quan trọng nhất của Kitô giáo là biết Chúa và có mối tương quan gắn bó mật thiết với Người thì những mạc khải Thánh Kinh vừa nêu là cả một kho tàng vô cùng quý báu cho chúng ta khám phá và khai triển trong đời sống đức tin của người tín hữu.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 14,1-12: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha'? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

3.1 Quan hệ Cha - Con gắn bó mật thiết của Chúa Giêsu Kitô với Chúa Cha được chứng thực bằng việc Chúa Giêsu Kitô về với Chúa Cha, về nhà của Chúa Cha; được chứng thực bằng việc ai thấy được Người là thấy được Chúa Cha và còn được chứng thực bằng việc Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người.

3.2 Quan hệ Thày Trò gắn bó mật thiết của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ được chứng thục bằng việc Người ở bên/cùng các môn đệ khi vui cũng như lúc buồn. Trong khi vui là trong thời gian đầu của việc rao giảng Tin Mừng khắp các thành thị và thôn làng Paléttin, đầu đâu Chúa Giêsu Kitô cũng được dân chúng ngưỡng mộ và khen ngợi. Trong lúc buồn của Chúa Giêsu là trong khi Người bước vào cuộc Thương Khó, Người bị lùng bắt, bị đánh đòn, kết án, vác thập giá và chết trên cây gỗ như một tội phạm. Trong lúc buồn của các môn đệ là trong những ngày các ông sợ hãi và chạy trốn ngừoi Do-thái vì Chúa Giêsu đã chết

3.3 Chúa Giêsu Kitô là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG của các môn đệ nên các ông không có gì phải sợ và các ông biết mình phải đi đâu và phải sống như thế nào.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

4.1 Chúng ta hãy vững tin vào Chúa Giêsu Kitô vì Người là Đấng đáng chúng ta tin cậy và phó thác cuộc đời mình cho Người. Gặp đuợc Người là chúng ta gặp được Cha.

4.2 Chúng ta hãy đi vào con đường của Chúa Giêsu Kitô và sống theo Người vì chúng ta không sợ lạc bước và chắc chắn sống trong chân lý và cập bến bình an hạnh phúc,

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Con Cha là Chúa Giê-su Kitô đã tỏ cho chúng con thấy hai mối quan hệ Cha-Con và Thầy-Trò gắn bó mật của Ngưiời với Chúa Cha và của Người với chúng con. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới hôm nay khám phá ra tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa đón nhận và tiếp nối vai trò và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Ai thấy Thầy là xem thấy Cha» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người tìm đến với Chúa Giêsu Kitô để gặp được Ngài và gặp được Chúa Cha.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa tất cả các Kitô hữu càng ngày càng xác tín về mối quan hệ gắn bó mật thiết của Chúa Giêsu Kitô với Chúa Cha và về mối quan hệ gắn bó mật thiết của Chúa Giêsu Kitô với chúng con là các Kitô hữu, để mọi Kitô hữu sống mật thiết với Cha và với Chúa Giêsu Kitô Con Cha.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người có mối quan hệ gắn bó mật thiết với Chúa Cha và Người cũng có mối quan hệ gắn bó mật thiết với chúng con.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết tìm đến với Người để chúng con được sống trong chân lý và trong sự sống thật của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

Sài-gòn ngày 08 tháng 05 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.05.2020. 18:47