Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nét Đẹp Thanh Thoát

Nét đẹp của một người không hệ tại ở chức vụ người đó, cũng không hệ tài ở tài sản của họ mà quan yếu là ở những gì họ cống hiến phục vụ cho đời. Càng cho đi thì giá trị họ càng cao. Càng sống thanh thoát khỏi những bon chen thì con người họ càng thanh cao. Càng sống phục vụ thì con người họ càng cần thiết cho gia đình và xã hội.

Bản in Đọc tiếp 11.07.2018. 19:47

Chúa Nhật XV Thường Niên -B

Amốt 2: 2-5; Tvịnh 84: 9-14; Êphêsô 12: 7-10; Máccô 6: 7-13

Các ngôn sứ có thể gây rối nhiều. Tuần trước chúng ta nghe Thiên Chúa gởi ngôn sứ Êdêkien đến đân Israel cứng lòng cải lại Thiên Chúa. Hôm nay là ngôn sứ Amốt lại khuấy động nên hổn loạn. Ông Amốt là một ngôn sứ làm các giới chức cai trị và thầy cả Israel rối loạn. Hình như đó là nhiệm vụ của ngôn sứ: gây rối loạn trong sự bình an và giữa những người quyền thế.

Bản in Đọc tiếp 11.07.2018. 19:25

Chứng Nhân Giá Trị Hơn Thầy Dạy

Chúa Nhật 15 THƯỜNG NIÊN B

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG : Mc 6,7-13.

(7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; (9) được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (10) Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. (11) Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. (12) Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. (13) Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Bản in Đọc tiếp 11.07.2018. 18:59

Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV – B
(Mc 6, 7 - 13)

"Hãy đi". Chúa phán cùng Amos : "Hãy đi nói tiên tri cho dân Ta" (Am 7, 15) ; "Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi" (Mc 6, 7). Chúa gọi Amos, Chúa sai các tông đồ, Chúa cũng gọi mỗi người chúng ta. Hết thảy mọi tín hữu, ngoài ơn gọi làm con cái Chúa, còn có ơn gọi làm ngôn sứ, và rao giảng Tin Mừng nữa.

Bản in Đọc tiếp 11.07.2018. 16:39

Đẹp thay sứ mạng Chúa sai đi

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XV – B
(Mc 6, 7 - 13)

Tiên tri là người được Thiên Chúa soi sáng và sai đến nói cho người ta nhân danh Thiên Chúa, truyền đạt các mệnh lệnh của Ngài, có thể là lời cảnh cáo hay lời hứa cho dân.

Bản in Đọc tiếp 11.07.2018. 16:33

Giải đáp phụng vụ: Có quy chề cho các thừa tác viên ngoại thường không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Liệu các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ là dành cho các hoàn cảnh đặc biệt, hay họ có thể phục vụ tại mọi Thánh Lễ chăng? - W. B., Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

Bản in Đọc tiếp 10.07.2018. 18:51

Gọi và sai đi

Chúa Nhật 15 Thường niên B

Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai. Ngài cho các ông sống bên cạnh mình. Ngài trực tiếp huấn luyện, bằng cách cho các môn đệ được nghe những lời Ngài giảng, được xem những việc Ngài làm. Sau đó, Ngài sai các môn đệ ra đi thực tập truyền giáo. Hai động từ "gọi, sai đi" diễn tả rõ rệt ơn gọi của các Tông đồ. Trước khi các học trò lên đường, Chúa Giêsu căn dặn nhiều điều như là hành trang cần thiết cho sứ vụ tông đồ. M. Quesnel ví những lời đó như "một loại thủ bản, một cẩm nang cho một nhà truyền giáo hoàn hảo" ("Comment lire un évangile?", Seuil, trang 103).

Bản in Đọc tiếp 10.07.2018. 17:18

Vì sao Chúa Giêsu không được đón tiếp tại quê hương?

Là người Việt Nam, phần đông chúng ta đã thường được nghe kiểu nói: vinh qui bái tổ, vinh qui về làng; võng anh đi trước, võng nàng theo sau, nhằm diễn tả một anh chàng làng quê lên kinh đô dùi mài kinh sử; nàng ở nhà tần tảo làm ăn nuôi mẹ già lại còn gửi tiền nuôi anh ăn học. Khi thành đạt, anh trở về làng, vinh qui bái tổ, dân làng lọng che cờ xí ra đón anh ngay từ cổng làng; và người nuôi anh ăn học cũng được kông kênh đón rước: hình ảnh võng nàng theo sau.

Bản in Đọc tiếp 07.07.2018. 16:28

Đừng xem thường nhau

Con người sống bên nhau thường hay bị “quen quá hóa nhàm” hay còn gọi là “gần Chùa gọi Bụt bằng anh”. Xem thường người bên cạnh và ca tụng người xa lạ. Chê sản phẩm của đồng hương lại đề cao sản phẩm nước ngoài. Đôi khi sự chênh lệch chẳng là bao. Có khi ngược lại hàng Việt Nam lại chất lượng cao hơn hàng ngoại. Người Việt Nam hơn hẳn người nước ngoài.

Bản in Đọc tiếp 06.07.2018. 15:52

Vì họ không tin

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (08/07/2018)

"Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó;
Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Người lấy làm lạ vì họ không tin.”

Bản in Đọc tiếp 06.07.2018. 15:25

<< Tr Đầu < Trước 1 2 3 4 5 ... Tr Cuối >>