Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Năm Gã Mù

§ Lm Mark Link, SJ

Chủ đề: "Bởi vì Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nên chúng ta có đặc ân thấu hiểu và đến được với Thiên Chúa."

Thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy có người nói như sau:

"Kitô hữu nói Chúa thế này. Người Do Thái bảo Chúa thế kia. Người Hồi Giáo cho Ngài thế khác. Phật tử còn quan niệm Ngài khác hơn nữa. Tôi cảm thấy rối trí quá nên chẳng biết nghĩ gì và cũng chẳng biết tin ai"

Mỗi khi nghe được lời tuyên bố như thế, tôi liền nhớ lại bài thơ của John Saxe liên quan đến năm gã mù Ấn Ðộ đứng vòng quanh một con voi và thắc mắc không hiểu con voi giống cái gì.

Một gã sờ vào hông voi và bảo voi giống như bức tường. Gã thứ hai rờ vào chiếc ngà voi và bảo nó giống một thanh gươm. Gã thứ ba đụng vào chiếc vòi và bảo voi giống như con rắn khổng lồ. Gã thứ tư sờ vào lỗ tai và bảo nó giống như chiếc quạt. Gã mù sau cùng sờ vào đuôi voi và bảo nó giống như sợi dây thừng. Thế thì ai trong năm gã mù này là đúng? Có lẽ câu trả lời hay nhất là cả năm gã đều đúng, mỗi gã đúng theo quan điểm riêng của mình. chỉ nhờ đối thoại chung với nhau họ mới có thể có được một cái nhìn đầy đủ và sáng suốt hơn để trả lời chú voi thực sự như thế nào.

Vài người bảo đối với trường hợp Thiên Chúa cũng thế. Họ bảo:

Người Do Thái có một lối thấu hiểu Thiên Chúa, người Hồi Giáo có một lối thứ hai để thấu hiểu Chúa, người Phật giáo lối thứ ba và các Kitô hữu lối thứ tư. Chỉ nhờ đối thoại với nhau họ mới có thể đạt được một cái nhìn đầy đủ rõ ràng hơn về Thiên Chúa. thế là lại khởi lên một vấn nạn: Làm sao tôn giáo này có thể tự bảo rằng mình gần với chân lý hơn các tôn giáo khác? Chẳng hạn, làm sao các Kitô hữu dám cho rằng mình có cái nhìn chính xác về Chúa hơn bất kỳ tôn giáo nào khác?

Câu trả lời cho vấn nạn trên dĩ nhiên được đặt vào nền tảng đức tin nơi Chúa Giêsu của người Kitô hữu.

Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài biết Thiên Chúa bằng một cách thức mà không vị lãnh đạo tôn giáo nào dám tuyên bố. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn đồng hoá mình với Thiên Chúa. điều này không một nhà lãnh đạo tôn giáo nào dám làm.

Chẳng hạn trong Phúc âm hôm nay, Philipphê thưa với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con biết Chúa Cha". Chúa Giêsu trả lời: "Ta đã ở với tất cả các con từ lâu, thế mà con vẫn chưa nhận biết Ta sao, hả Philipphê? Hễ ai thấy Ta là thấy Cha". Chỗ khác trong Phúc âm thánh Gioan, Chúa Giêsu có nói: "Cha Ta và Ta là một" (Ga 10: 30); và Ngài cũng còn nói: "Trước khi có Abraham đã có Ta" (Ga 8: 58). Nếu Chúa Giêsu chính là Ðấng như Ngài đã từng tuyên bố, thì các Kitô hữu thực sự nhận được một cách hiểu biết về Thiên Chúa do Chúa trực tiếp mặc khải ra. Nếu Chúa Giêsu chính là Ðấng như Ngài đã tuyên bố, thì các Kitô hữu quả được chúc phúc khôn lường. Nếu Chúa Giêsu chính là Ðấng như Ngài đã từng tuyên bố, thì các Kitô hữu có cái nhìn về Thiên Chúa chính xác hơn bất cứ một tôn giáo nào khác.

Ðức Mahomét từng nhìn nhận ngài là kẻ có tội. Ðức Phật thì bác bỏ sự tôn thờ cá nhân ngài. Abraham và Môisê thà chết hơn là được bất cứ ai xem họ như thần linh dưới bất cứ cách thức nào. Chỉ mỗi mình Chúa Giêsu dám nói rằng: "Hãy tin vào Ta khi Ta nói rằng Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta" ( Ga. 14, 11). Và chỉ một mình Chúa Giêsu dám nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống... Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết" ( Ga.6,51-54). Và chỉ một mình Chúa Giêsu dám nói: "Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ có ánh sáng ban sự sống và sẽ không bao giờ bước đi trong tối tăm" ( Ga. 8,12).

Nếu Chúa Giêsu là Ðấng như Ngài nói thì các Kitô hữu có đặc ân đạt đến không chỉ như sự hiểu biết về Chúa được mặc khải một cách thân mật trực tiếp, mà còn đạt tới chính Thiên Chúa nữa. Và nếu Chúa Giêsu chính là Ðấng như Ngài nói, thì mọi vị lãnh đạo tôn giáo khác ắt sẽ đồng ý với lối tuyên xưng của người Kitô hữu.

Tất cả các điều trên đều xoay quanh vấn nạn cực kỳ quan trọng mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ Ngài trong chương 16 Phúc Âm Thánh Matthêu: "Người ta bảo Con Người là ai?". Các môn đệ trả lời: "Kẻ thì bảo là Gioan tẩy Gỉa, kẻ khác bảo là Êlia, kẻ khác nữa bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào khác". Ngài liền hỏi họ: "Thế còn các con? Các con bảo Ta là ai?" Simon Phêrô trả lời: "Thầy là Ðấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu liền đáp: "Phúc cho con, hỡi Simon con Gioan! Vì chân lý này đã đến với con không phải từ bất cứ ai mà chính là Cha Ta trên trời trực tiếp ban cho con" ( Ga.16,14-16).

Ðây là Tin Mừng chứa đựng trong bài Phúc Âm hôm nay. Ðây là Tin Mừng loan báo Chúa Giêsu Con Thiên Chúa đã đến trần gian để dậy chúng ta biết về Chúa Cha trên trời. Ðây là Tin Mừng loan báo Chúa Giêsu đã đến sống giữa chúng ta vào thời đại của Phúc Âm, như một con người có máu thịt giống hệt chúng ta, và hôm nay Ngài vẫn còn tiếp tục sống giữa chúng ta trong thân thể mầu nhiệm của Ngài, tức là Giáo Hội trên trần thế này. Ðây là Tin Mừng mà chúng ta cùng nhau mừng kính trong Bí tích Thánh thể hôm nay. Và đây cũng là Tin Mừng chúng ta loan báo cho thế gian khi chúng ta nhân danh Chúa tụ họp nhau quanh bàn tiệc để cùng nhau ăn bữa tối với Chúa.

Lm Mark Link, SJ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.04.2008. 04:17