Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi - cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Giáo Hội

§ Lm Anphong Trần Đức Phương

Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, Năm C

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống chấm dứt Mùa Phục sinh, và tuần lễ kế tiếp là bắt đầu Mùa Thường Niên. Chúa Nhật hôm nay chúng ta mừng Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Bài Đọc I (Sách Phương Ngôn 8: 22-31) nói về Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, có tự đời đời. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ và muôn loài, muôn vật và loài người. Thiên Chúa hằng điều hành mọi sự theo tình thương và sự khôn ngoan tốt lành của Chúa. Bài Đọc II (Roma 5: 1-5): qua Bí Tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta, ban cho chúng ta lòng kiên vững trong Đức Tin, và được sống trong ân sủng của con cái Chúa. Bài Phúc Âm (Gioan 16:12-15) Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần Chân Lý cho các Tông Đồ để soi sáng cho các ông được hiểu rõ hơn mọi điều Chúa Giêsu đã giảng dạy: “Khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ dạy các con sự thật trọn vẹn…Mọi điều thuộc về Chúa Cha đều thuộc về Thầy.”

Thánh Lễ hôm nay tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đó là một Mầu Nhiệm rất quan trong Giáo Lý Công Giáo. Có một Đức Chúa Trời mà Ngài có Ba Ngôi: Ngôi Nhất là Cha, Ngôi Hai là Con, Ngôi Ba là Thánh Thần. Ba Ngôi cũng là Một Thiên Chúa. Gọi là “Mầu Nhiệm” vì là một Tín Điều chúng ta phải tin, nhưng vượt quá trí hiểu biết của con người. Trí óc loài người không thể cắt nghĩa rõ ràng được mọi sự về Thiên Chúa cao cả; dù đầu óc thông thái như Thánh Augustinô, Thánh Thomas Aquino.

Chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết về Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân và ban phép Rửa Tội cho họ nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Matthêu 28: 19); hay khi Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Chúng con không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, nhưng chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên chúng con” (Cv 1: 7-8). Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Ta và Chúa Cha là một” (Gioan 10:30). Chúng ta có thể xem thêm ở Matthêu 11: 27; Gioan 3: 35; 5: 18-47; 13: 3; 17: 2; Cv 1: 4-5; 2 Corintô 13: 13.

Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta kính cẩn làm Dấu Thánh Giá: “Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần,” và khi chúng ta cúi đầu đọc Kinh Sáng Danh: “Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.” Chúng ta cũng được rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, và được chính thức gia nhập gia đình Giáo Hội Chúa.

Trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất của Giáo Hội như Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly: “Xin cho tất cả được hiệp nhất nên một như chúng ta là một…” (Gioan 17: 20-23). Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết sống hòa hợp yêu thương với mọi người và luôn giữ vững sự hiệp nhất với Giáo Hội, với hàng Giáo Phẩm mà Chúa đã cắt đặt để chăn dắt Đoàn Chiên Chúa ở trần gian.

“Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng chúng ta” và gìn giữ chúng ta trong ơn nghĩa Chúa luôn.

Lm Anphong Trần Đức Phương

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2010. 09:17