Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Lưỡi mang hình ngọn lửa,” hay “lửa mang dáng chiếc lưỡi” ?

§ Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2017. 18:29