Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Luật cũ luật mới - Thầy xưa Thầy nay

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT VI THƯƠNG NIÊN NĂM A (16/02/2020)

"Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái,
thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.”

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Để thuyết phục được những người Do-thái cứng lòng và nhất là các Pha-ri-sêu am tường Thánh Kinh Cựu Ước, Đức Giê-su phải chứng tỏ được rằng Ngài giảng dậy có uy quyền hơn ông Mô-sê và giáo huần của Ngài vượt trội luật lệ của Cụu Ước. Hiều được hậu cảnh ấy của Thánh Kinh, chúng ta sẽ dể dàng hiếu tại sao Đức Giê-su so sánh Ngài với tiền nhân, lời giảng dậy của Ngài với luật lệ của Mô-sê như trong bài Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên năm A này.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37: Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

3.1 Đức Giê-su so sánh mình với tiền nhân và nhấn mạnh Ngài uy quyền hơn họ:

Người xưa hay Thày xưa
Đức Giê-su là Thày mới
(thày của ngày nay)
Các con đã nghe dạy người xưa xưa rằng (Mt 5,21)
Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,22)
Các con đã nghe nói với người xưa rằng (Mt 5,27)
Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,28)
Cũng có lời dạy rằng (Mt 5,31)
Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,32)
Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng (Mt 5,33)
Còn Ta, Ta bảo các con (Mt 5,34)

3.2 Đức Giê-su so sánh lời giảng dậy của ngài với luật lệ của Mô-sê và nhấn mạnh giáo hứan của Ngài vượt trội luật Mô-sê.

Luật cũ (Cựu Ước)
Luật Mới &Tân Ước)
'Không được giết người.
Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'.

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. (Mt 5,22-26),

Chớ ngoại tình

Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. (Mt 5,28-30)

Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị
Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình. (Mt 5,32)

Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa.
Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra. (Mt 5,34-37).

3.3 Sự trổi vượt:

a) Đức Giê-su là Thày mới không phá bỏ luật cũ mà kiện toàn luật ấy

b) Đức Giê-su kiện toàn luật cũ khi làm cho nó có sự sống (có hồn) và đi sâu vào tâm linh con người.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

4.1 Các Kigtô hữu nhận Đức Giê-su làm Thầy: Cha ôn ta có câu: ”Không Thầy đố mày làm nên” để nói lên vai trò quan trọng hay ”không thể thiếu” của người Thầy trong bất cứ lãnh vục nào của cuộc sống. Trong lãnh vực tâm linh thì vai trò của người Thầy càng quan trọng và thiết yếu hơn. Chính Chúa Giê-su cũng đả khẳng định: ”Không có Thầy anh em không làm được gì (ra trò)” Vậy việc đầu tiên các K-tô phải làm là nhận Chúa Giê-su làm Thầy, làm Sư Phụ của mình. Và phải học với Thầy như một trò ngoan, như một môn đệ chân chính. Muốn học cùng Thầy Giê-su thì việc đọc và học Thánh Kinh là rất quan trọng vì ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô.”

4.2 Chúng ta sống theo luật mới của Thầy Giê-su: Đã là trò, là môn đệ của Chúa Giê-su rồi thì các Ki-tô hữu phải sống theo Luật Mới mà Thầy Giê-su đã dậy cho chúng ta, nhất là Luật Yêu Thuơng và Thứ Tha là Luật riêng của Thầy.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 5,17-37:

KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con một Vị Thầy Mới với Luật Mới để chúng con học theo và thực hành. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.-«Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trong thế giới này biệt tôn trọng và yêu thương tha nhân vì tất cả mọi ngưởi đều là con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa sống trong sạch trong tâm hồn và thân xác của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình” Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người sống trung tín suốt đời với vợ/chồng mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giê-ru-sa-lem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người sống thật thà và trung thực với nhau.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con một vị Thày Mới là Chúa Giê-su Con Cha và một Luật Mới là Luật Yêu Thương của Người.

Chúng con xin Cha giúp chúng con ngày một hiều biết nhiều hơn về vị Thầy Mới của chúng con và ngày một sống theo Luật Mới mà Người đã dậy chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sài-gòn ngày 14 tháng 02 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm A CN06

Đọc nhiều nhất Bản in 17.02.2020 16:25