Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Hiển Linh - C

§ Lm Jude Siciliano, OP

Isaia 60: 1-6; Tvịnh 71; Êphêsô 3: 2-3a, 5-6; Mátthêu 2:1-12

Lễ Hiển Linh là một lễ rất xưa trong Giáo Hội. Giáo Hội ấn định vào ngày 6 tháng giêng vì đó là ngày Đông Chí, là ngày mừng ánh sáng trở lại và làm cho ngày càng dài hơn. Hiển Linh nghĩa là "tỏ ra" hay “hiện ra”. Và vì thế khi chúng ta mừng lễ Hiển Linh là chúng ta mừng Chúa Kitô là ánh sáng của thế gian. Ngài đến để xua tan tội lỗi và bóng tôi âm u.

Lễ này không phải chỉ là lễ dành riêng cho một tôn giáo hay một dân tộc nào. Vì Chúa Kitô là "ánh sáng của thế gian". Vì thế các nhà đạo sĩ diễn tả: người ngoại theo ánh sáng của ngôi sao để đi tìm Chúa Kitô vì Ngài là nguồn ánh sáng.

Khi đến mùa Giáng Sinh, trong các nhà thờ giáo xứ có tổ chức hoạt cảnh trình bày các nhà đạo sĩ đang quỳ gần máng cỏ trong thinh lặng. Nhưng, bài phúc âm hôm nay sống động hơn. Mô tả các nhà đạo sĩ đi từ xa đến, thăm hỏi về một vua mới sinh ra và theo ngôi sao họ tìm đến Chúa Kitô Hài Đồng. Các nhà đạo sĩ gặp Chúa Hài Đồng ở nhà chứ không phải ở trong hang đá ở Bêlem nơi Ngài sinh ra. Lễ Giáng Sinh mừng ngày Chúa Kitô giáng sinh. Thiên Chúa nhập thể làm người. Lễ Hiển Linh không phải là lễ Chúa Kitô giáng sinh. Các nhà đạo sĩ từ xa đến giúp chúng ta tôn vính ánh sáng cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả loài người.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng với các nhà đạo sĩ tìm đến nhà Chúa Kitô và thờ lạy Ấnh Sáng Thế Gian. Chúng ta cũng chấp nhận trách nhiệm của mình là phải soi sáng. Chúng ta không chỉ theo ánh sáng, nhưng chúng ta được mời gọi đem ánh sáng Chúa Kitô cho thế giới tối tăm của chúng ta. Đừng để hình ảnh máng cỏ và các nhà đạo sĩ trong thinh lặng đánh lừa chúng ta. Thánh Mátthêu nói là khi các nhà đạo sĩ đến, các vị "quỳ xuống và thờ lạy" Chúa Kitô nơi nhà Ngài. Họ để của lể xuống trước mặt Chúa Kitô Hài Đồng, và rồi trong đêm tối họ được bảo là nên trở về nước họ qua đường khác. Họ trở về nhà, họ đã thay đổi vì họ đã gặp được ánh sáng mà họ thờ lạy.

Ngôn sứ Isaia loan báo ánh sáng Thiên Chúa sẽ chiếu rọi vào dân chúng đang đấu tranh xây dựng lại đất nước và đời sống của họ sau thời gian bị lưu đày. Ngôn sự hứa là thành Giêrusalem bị sụp đổ sẽ được xây dựng lại "Hãy đứng lên, hãy bừng sáng lên, Giêrusalem!" Thành Giêrusalem mới sẽ chói lòa với ánh sáng của Thiên Chúa và "chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi. Tất cả những người từ Sơ va kéo đến, đều mang theo vàng với nhũ hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa ".

Bởi thế, trong phúc âm thánh Mátthêu, người đầu tiên thờ lạy Chúa Kitô Hài Đồng không phải là thần sứ hay mục đồng (như trong phúc âm thánh Luca), nhưng là những nhà đạo sĩ dân ngoại. Họ quỳ xuống, bái lạy và dâng của lễ. Thiên Chúa đã mở cửa cho dân ngoại. Và họ nhanh chóng đáp lời. Đây là một chủ đề của phúc âm thánh Máthêu như ngôn sứ Isaia loan báo "chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước".

Trong phúc âm có điều khác lạ. Các thượng tế, kinh sư Do thái có Kinh Thánh và lời tiên tri về Đấng Mêsia sẽ đến. Nhưng họ lại không để ý đế sự giáng sinh của Ngài. Sau đó họ sẽ tìm cách giết Ngài. Nhưng, các nhà đạo sĩ đã được biết trước vì có ngôi sao, rồi sau đó có Kinh Thánh ghi nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Các nhà đạo sĩ thờ lạy Đấng Mêsia. Khi đến Giêrusalem họ hỏi "Đức Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu?" Trong câu hỏi đó không có gì đáng buồn cười, vì họ gọi Chúa Giêsu là "Đức Vua dân Do thái". Sau đó thì kẻ thù Chúa Giêsu để dòng chữ đó đó trên cây thập giá khi đóng đinh Ngài. Vua Herode và các người thân cận của ông từ chối Chúa Giêsu là Vua, nhưng những người dân ngoại lại không.

Chúng ta nên nhớ là thánh Mátthêu viết phúc âm cho người Do thái trở lại. Nên khi thánh Mátthêu nói câu chuyện về các nhà đạo sĩ, dân ngoại, thánh Mátthêu khuyến khích các người Do thái trở lại hãy đón tiếp niềm nở các người dân ngoại trở lại. Đây cũng là chủ đế ngay từ đầu của phúc âm thánh Máthêu. Nói một cách khác, bài phúc âm đọc hôm nay là tóm tắt toàn phúc âm: Chúa Giêsu là “sự xuất hiện” (Hiển Linh) của Đấng Mêsia và là sự thành toàn của Kinh Thánh Do thái. Các thủ lãnh chính trị bối rối khi nghe tin vua Do thái sinh ra. Nhưng Chúa Giêsu sẽ dựng xây một nước Israel mới, sẽ chấp nhận các người dân ngoại (Mt 8:11). Bài phúc âm hôm nay vang lại lời ngôn sứ Isaia diễn tả những ngày cuối cùng khi Giêrusalem dược chiếu tỏa như một ngôi sao sáng và thu hút tất cả các dân tộc "mang vàng và nhũ hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa".

Tôi nghĩ đến nhiều người tốt lành mà tôi thường tiếp xúc, họ không cùng đức tin với chúng ta. Nhưng lòng tốt của họ luôn tỏa sáng, đây là điều mà chúng ta hãy nghĩ đến đó là ánh sáng của Thiên Chúa đang hiện diện ở trong đời sống của chính họ. Tôi muốn chia sẻ đức tin của tôi với họ bằng cách cho họ biết là Thiên Chúa đã ở với họ. Làm thế nào chúng ta nói được điều đó nếu không biết lên tiếng rao giảng. Vì hiển linh là "tỏ ra", thì chúng ta nên nói đến cách sống đức tin của chúng ta như thế nào để chứng tỏ có sự hiện diện của Chúa Kitô trong nhiều hành vi của mình. Việc các nhà đạo sĩ xuất hiện đến thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng đáng lẽ giúp chúng ta nên phá bỏ ý những ý nghĩ là chúng ta khác với “người ngoại”. Lễ hôm nay nhắc chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến cho tất cả mọi người.

Đáp lại câu hỏi của các nhà đạo sĩ, vua Herode triệu tập các vị thượng tế, kinh sư và hỏi họ cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? Họ dùng lời ngôn sứ Mica trả lời "phần ngươi, hởi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa". Vậy thì Đâng Mêsia sinh ra ở nơi bé mọn. Và đây nữa thánh Mátthêu tóm tắt chủ đề của phúc âm. Thí dụ, thánh Máthêu nói về dụ ngôn Chúa Giêsu nói về ngày phán xét cuối cùng. Chúa Kitô chúc lành những người săn sóc những anh em bé nhỏ nhất. "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25:40).

Đức Chúa đến với chúng ta như thế nào? Ngài đến trong những người bé nhỏ nhất. Câu chuyện các nhà đạo sĩ được kể cho trẻ con là một câu chuyện về lễ Giáng Sinh. Trong khung cảnh máng cỏ các nhà đạo sĩ là những vị khách quý. Nhưng, chúng ta nên nhớ họ là những dân ngoại. Họ thách đố chúng ta hãy đón tiếp những dân ngoại trong chúng ta: người di cư, người vô gia cư người tù tội, người thất nghiệp v.v... Như khi chúng ta đón tiếp Chúa Kitô ở giữa những người bé mọn, chúng ta để ý thấy họ cũng như các nhà chiêm tinh đem quà quý báu đến cho chúng ta, bắt đầu với sự hiện diện của Chúa Kitô.

Câu chuyện các nhà đạo sĩ kết thúc bằng một điều thách thức. Khi biết vua Herode có ý xấu mời họ trở lại "Họ trở về xứ họ qua đường khác". Hình ảnh trong Kinh Thánh về "thay đường lối khác" nhắc đến việc gặp Chúa Giêsu thì đời sống chúng ta thay đổi... Đó không phải là điều xãy ra cho chúng ta trong mùa lễ Hiển Linh này sao? Chúng ta đã gặp Đức Chúa và sự gặp gở đó đã thay đổi đời sống chúng ta chưa?, cho dù chỉ một chút ít thôi?

Bạn có thói quen này về lễ Hiển Linh không? Đây là lễ chúng ta thường làm phép nhà cho chúng ta. Chúng ta đi chung quanh nhà hát bài BA VUA rồi rảy nước thánh trong mỗi phòng, cầu nguyện cho người ở trong phòng đó. Chúng ta cũng cầu nguyện cho khách đến nhà, bằng cách lấy phấn viết trên khung cửa vào 20+C+ M+B+19 Đó là những số chỉ năm 2019, và tên các nhà đạo sĩ. Và cũng là tiếng la tinh (Christus mansionem benedicat nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này). Chúng ta cầu nguyện cho những người vào nhà chúng ta năm nay, và họ sẽ được chúc phúc và sẽ được gặp Chúa Kitô trong chúng ta.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Lễ Chúa Hiển Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 03.01.2019 17:33