Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Đức Chúa Giêsu Kitô Thăng Thiên (Năm A)

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêô. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Đức Chúa GIÊSU đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Đức Chúa GIÊSU tiến lại nói với các ông rằng: ”Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Suy Niệm

Biến cố Đức Chúa GIÊSU KITÔ thăng thiên, chính thức kết thúc khoảng thời gian 33 năm tại thế của Ngài. Đức Chúa GIÊSU nhập thể làm người, sinh ra nơi hang đá Bê Lem miền Giuđêa và lớn lên tại làng Nagiarét, thuộc xứ Galilêa. Khi tròn 30 tuổi, Ngài công khai rao giảng Tin Mừng, tuyên bố Nước Trời gần đến. Nước Trời, Nước THIÊN CHÚA tức là Vương Quốc của Ân Sủng, của Tình Yêu sẽ được phục hồi nhờ công trình cứu chuộc của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Không ai có thể nghi ngờ về sự hiện hữu đích thực của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong lịch sử loài người, giới hạn trong nước Do Thái. Vào thời kỳ đó, nước Do Thái sống dưới ách thống trị của Đế Quốc La Mã. Điều này góp phần hữu hiệu trong việc kiểm chứng các dữ kiện liên quan đến cuộc đời Đấng Chúa Cứu Thế còn lưu lại trong sử liệu Do Thái và La Mã.

Chẳng hạn, về phía Do Thái, người ta có thể biết chính xác Đức Chúa GIÊSU sinh ra vào thời kỳ vua Hêrôđê Cả trị vì và chịu khổ nạn trong thời vua Hêrôđê Antipa đang tại ngôi. Về phía La Mã lúc ấy - tức năm 33 (kỷ nguyên Kitô) - quan Philatô (Pontius Pilatus) đại diện hoàng đế Cêsarê làm tổng trấn xứ Palestina.

Nhưng nổi bật nhất là biến cố lịch sử Đức Chúa GIÊSU KITÔ về Trời. Bởi lẽ, Đức Chúa GIÊSU lên Trời từ núi Oliu, trước sự chứng kiến của đám đông, cùng với các môn đệ và tông đồ. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi rõ:

- Đức Chúa GIÊSU lên Trời ngay trước mắt các ông, và có đám mây rước Người lên, khuất mắt các ông. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên Trời phía Người đi, thì kìa hai người đàn ông mặc áo trắng nói với các ông rằng: ”Hỡi những người Galilêa, sao còn đứng nhìn lên Trời? Đức Chúa GIÊSU, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên Trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên Trời” (1,9-11).

Nhắc lại điểm lịch sử trên đây với chủ đích duy nhất làm sáng tỏ lệnh truyền của Đức Chúa GIÊSU KITÔ:

- Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.

Kitô Giáo do chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ thành lập. Ngài đến từ Trời cao và đã về Trời. Nhưng Ngài vẫn còn ở lại với Giáo Hội Ngài cho đến tận thế. Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Đức Chúa GIÊSU KITÔ rao giảng và hành động qua các thừa tác viên thánh, những vị đại diện Ngài. Đức Chúa GIÊSU KITÔ có mặt tại bất cứ nơi nào con người làm lành lánh dữ và thi hành huấn lệnh của Ngài. Đức Chúa GIÊSU KITÔ hiện diện nơi kẻ bé nhỏ khiêm tốn, nơi người nghèo nàn và đau khổ. Đức Chúa GIÊSU KITÔ đáp lời tất cả những ai van xin Ngài với trọn lòng tin-cậy-mến.

Nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ và can đảm trở thành chứng nhân của Ngài. Chứng nhân trong một thế giới thiếu vắng THIÊN CHÚA và Tình Yêu Ngài. Người ta sống như thể không có THIÊN CHÚA. Người ta kiêu căng nghĩ rằng mình có thể giải quyết mọi sự mà không cần sự trợ giúp của THIÊN CHÚA. Đó là thảm họa lớn nhất của con người thời nay. Vì thế, các tín hữu Công Giáo phải sống làm sao để có thể kích động, lôi kéo người chung quanh trở về với THIÊN CHÚA CHA là Đấng Nhân Lành, trở về với Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng Cứu Độ duy nhất của thế giới và trở về với Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ và là Thần Chân Lý.

Tin Mừng theo thánh Mác-cô còn ghi thêm lời hứa của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trước khi về Trời:

- Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỉ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ (16,17-18).

Đó là lời hứa củng cố Đức Tin của mọi tín hữu Công Giáo. Vậy thì, đừng do dự cũng đừng sợ hãi. Tín hữu Công Giáo can đảm hăng say ra đi rao giảng cho muôn dân biết về THIÊN CHÚA Ba Ngôi và về Tình Yêu vô bờ vô bến của Ngài.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 02/05/2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.05.2008. 09:47