Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa Tình Yêu

§ Lm Vinh Sơn, scj

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

Một trí thức tổ chức buổi diễn thuyết chống lại Chúa và các công trình của Ngài. Khi chấm dứt buổi diễn thuyết, vị diễn giả mời cử toạ lên diễn đàn, để đặt câu hỏi.

Một người bước lên. Anh này trước đây là một người nghiện rượu, vừa mới được cải hóa. Đứng trước thính giả, anh ta lấy từ trong túi ra một trái cam và chậm rãi lột vỏ. Chờ mãi, vị diễn giả bực mình bảo anh ta hãy đặt câu hỏi đi. Nhưng, anh ta cứ từ từ làm tiếp cái công việc lột vỏ cam, và không trả lời. Lột vỏ xong, anh từ từ ăn từng múi cam. Ăn xong, anh ta mới quay về phía diễn giả và hỏi:

- Ông thấy trái cam có ngọt không ?

Diễn giả gầm lên :

- Đồ khùng ! Làm sao tôi biết được là ngọt hay chua, vì tôi có nếm đâu ?

Lúc ấy, anh chàng thính giả mới nói :

- Thế thì làm sao ông có niềm tin vào Chúa, nếu ông không bao giờ nếm thử Ngài…

(Gm Arthur J. Tonne, Stories for Sermons, tập 13)

* * *

Thánh vịnh từ ngàn xưa có nói: “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người” (Tv 33,9).

Ngài là Tình Yêu thiên hảo như Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8). Tình yêu được biểu hiện tuyệt vời hơn nữa qua Con Thiên Chúa được gửi đến thế gian mà chính Người Con đó - Đức Giêsu Kitô đã mạc khải cho nhân loại khi Ngài nói với Nicodemo: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.

Thật thế, Thiên Chúa chết để cho con người được sống, Ngài là một Thiên Chúa tự hủy qua sứ mạng Con Thiên Chúa (Pl 2,6-11).

Ngài là một Chúa với Ba Ngôi luôn hiện hữu như Chúa Giêsu – Ngôi Lời – Ngôi Con đã mạc khải khi sai các môn đệ đi rao giảng và làm phép rửa cho nhân loại nhân danh Chúa Ba Ngôi : « anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em (Mt 28,19-20)., Ngài hiện diện ngay từ thửa ban đầu ngay khi Vũ trụ được tác thành: Thánh Thần bay là là trên mặt nước, Chúa Cha phán một Lời (Ngôi Lời) thì vạn vật và con người được hoàn thành... (x. St 1-2). Chính Ngài đã dựng nên vũ trụ và muôn loài, muôn vật và loài người. Thiên Chúa hằng điều hành mọi sự theo tình thương và Sự Khôn ngoan tốt lành của Chúa (x. Cn 8, 22-31). Ba Ngôi qua hình ảnh Ba Vị Thiên Thần đến viếng thăm tổ phụ Abraham và Sara (x. St 18,1-14), Ngài đồng hành và là niềm vui sống của con người qua nụ cười thách thức cua Sara như loan báo về niềm vui được Thiên Chúa thi ân sau này qua lời hứa mà Ba Vị: Isaac sẽ ra đời.

Trong Kinh Thánh Tân Ước mặc khải Ba Ngôi: sự hợp nhất của Ba Ngôi trong sứ mạng của ngôi thứ hai – Ngôi Con: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan bắt đầu sứ mạng, bầu trời mở ra với tiếng Chúa Cha phán cùng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bằng hình ảnh của chim bồ câu (x. Mt 3,16-17; Mc 1, 9-11; Lc 3,22-22 ).

Nơi Ba ngôi một tình yêu gắn bó như Chúa Giêsu đã mặc khải: giữa Chúa Cha và Chúa Con luôn khắng khít “Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 14,10), gắn bó đến nỗi như Chúa Giêsu thổ lộ: “Ta và Cha Ta là một” ( Ga 10,30 ), và “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Chính Thánh Thần là Tình yêu khăng khít giữa Cha và Con, Thánh Thần làm chứng về Ngôi Lời: « …Thần Khí sự thật, từ nơi Cha xuất phát ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta” (Ga 15,26 ). Như Chúa Giêsu sau đó loan báo: “Khi nào Thần Khí sự thật đến… tất cả những gì Người đã nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết … Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,13.14).

Tình yêu gắn bó giữa Ba Ngôi được ban cho nhân loại như Thánh Phaolô đã nói: « Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5,5)

Thiên Chúa là Ba ngôi vị và là duy Một Đấng Toàn Năng cách lạ lùng, luôn hằng hữu: "Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng" (Kh 1,8). Công đồng Florence (1442) tuyên xưng : “Chúa Cha trọn vẹn nơi Chúa Con, trọn vẹn nơi Thánh Linh. Chúa Con trọn vẹn nơi Chúa Cha, trọn vẹn nơi Thánh Linh. Thánh Linh trọn vẹn nơi Chúa Cha, trọn vẹn nơi Chúa Con”.

Người Kitô hữu được rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa khi tạo sự hiệp nhất theo sự gắn bó với nhau trong Ba ngôi. Ngay từ thời Tiên khởi Giáo Hội luôn học hỏi từ mẫu gương Ba Ngôi, sách Tông đồ Công Vụ nói rõ: “các tín hữu tiên khởi chuyên chăm cầu nguyện, lắng nghe các tông đồ giảng dạy và dự lễ bẻ bánh” (Cv 2,42).

Chính trong Ba ngôi là nguồn chúc lành như Phaolô gửi nguồn bình an cho các cộng đoàn tín hữu và lời đó vẫn còn được chúc cho nhau trong Giáo Hội: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen” (2Cr 13,13).

Khi con người, biết kết hợp với Thiên Chúa bằng sống mệnh lệnh của Đức Kitô: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy” (Ga 14,23). Ngôi Con muốn con người cũng nên một với Chúa Ba Ngôi khi Ngài cầu xin tha thiết với Chúa Cha, và bằng sự gắn bó với Ngài qua Chúa Thánh Thần: “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Lời của thánh Phaolô tông đồ luôn vang vẳng trong tâm mỗi người chúng ta như lời mời gọi sống Tình yêu cho nhau, như Ngài là vị Thiên Chúa vì chúng ta mà tạo dựng lên chúng ta, vì chúng ta mà chết để cứu chuộc... Chúng ta hiệp nhất với nhau và cùng nhau hiệp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi:

“Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và là bình an, sẽ ở cùng anh em” (2 Cr 13,11).

Thật thế, như Thánh Cyprianô nói, cộng đồng con cái Thiên Chúa là: “một dân được hiệp nhất với Cha, Con và Thánh Thần” (De Dom Orat., 23).

Dâng điệu hát, dâng cung đàn muôn thuở
Cho trọn niềm con thảo với Chúa Cha,
Với Chúa Con: tình huynh đệ mặn mà,
Và Thần Khí: lửa mến yêu tha thiết.
(Thánh Thi lễ Chúa Ba Ngôi)

Lm Vinh Sơn, scj

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.06.2017. 19:43