Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kính Lòng Thương Xót Chúa

§ Lm Jude Siciliano, OP

Chúa Nhật II Phục Sinh -C
TĐCV 5: 12-16; Tvịnh.117; Kh 1:9-11a,12-13,17-18; Gioan 20: 19-31

Tính đặc trưng rỏ ràng nhất của các môn đệ kể từ khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu cho đến sự việc hôm nay là gì? Sợ sệt, sợ giới chức Do thái cộng tác với người La mã đã giết Chúa Giêsu. Ông Phêrô nói lời khẳng địnhtrong bửa tiệc ly là "Lạy Chúa, với Chúa con sẵng sàng vào tù, và có chết cũng cam" (Lc 22:33). Ngay đêm hôm đó ông xác quyết chối là ông không biết Chúa Giêsu là ai (Lc 22:60).

Vậy điều gì đã gây nên sự khác biệt? Điều gì đã làm cho các môn đệ mở cửa, khi họ ngồi cùng lo sợ với nhau, và điều gì khiến họ quyết định đi vào thế giới bên ngoài để loan báo tin Chúa sống lại? Điều gì đã làm hai ông Phêrô và Gioan chống lại việc Thượng Hội Đồng cấm đoán các ông không được rao giảng Chúa Kitô cho dân chúng (Cv 3:11- 4:22)? Chắc chắn sự thay đổi hoàn toàn này sẽ không xảy ra nếu các môn đệ thiếu chuận bị với nhau, nâng đỡ nhau, giúp nhau ra đi với thế giới bên ngoài cánh cửa phòng đóng kín của họ.

Hôm nay thánh Gioan nói rõ với chúng ta là không phải có "điều gì" đã khiến cho nhóm người nho nhỏ theo Chúa Giêsu không còn sợ sệt nữa; mà chính là "Ai". Trước khi Chúa Giêsu chết, Ngài có hứa là Ngài sẽ gởi một "Đấng Bảo Trợ" để dạy các ông về sự thật và làm cho các ông được tự do, và gởi các ông lên Giêrusalem và ngoài Giêrusalem nữa. Hôm nay Chúa Giêsu giữ lời hứa và thổi hơi Thần Khí của Ngài trên các môn đệ. Chúng ta biết các môn đệ như thế nào trong những năm Chúa Giêsu thi hành sứ vụ cho đến khi Ngài chết. Họ tỏ những dấu chỉ tham danh vọng và ganh tị nhau, mong ước được Chúa Giêsu là Đấng Mêsia đã hứa sẽ cho họ quyền lực trong vương quốc mới của Ngài mà Ngài đã loan báo. Khi thế giới của các ông bị sụp đổ và Chúa Giêsu bị bắt và bị giết, họ sợ sệt chạy mất. Và hôm nay trong phòng khóa cửa kín họ sợ sệt ngồi với nhau. Lại còn nữa, điều gì đã làm cho các ông thay đổi? Chúa Giêsu đã thổi hơi Thần Khí của Ngài trên các ông.

Phúc âm thánh Gioan thường nhắc đến ý nghĩa về câu chuyện tạo dựng trong sách Sáng Thế. Các bạn nhớ câu đầu tiên trong sách Sáng Thế tả vũ trụ như "đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm..."(St 1: 1-2)? Điều gì đã đem lại ánh sáng và trật tự đến cho bóng tối và "sự trống rổng" đó? Sách Sáng Thế nói là ngay khi đó "Thần Khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước" rồi Thiên Chúa bắt đầu công việc tạo dựng .

Trước hết Chúa Giêsu chào các môn đệ "Bình an cho anh em". Các ông cần phải biết điều đó, mặc dù trước đó các ông sợ sệt và đã quay ngược phản bội Thầy. Họ được hòa giải với Chúa Kitô và với nhau. Sự chào bình an đó giúp họ thoát khỏi sự phản bội Thầy mà họ đã làm. Rồi sau đó thì sao? Họ còn có một nhóm nhỏ những người theo Chúa Giêsu hòa hợp với nhau, gặp nhau để nhắc những “ngày trước" với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thổi hơi Thần Khí tạo dựng trên các ông (lúc này được mô tả là "lễ Ngũ Tuần của thánh Gioan"). Thánh Gioan có ý nói là việc tạo dựng bắt đầu lúc Sáng Thế, vẫn tiếp tục được thực hiện qua Chúa Giêsu với ân sũng ánh sáng của Thiên Chúa đã vào thế gian một lần nữa và giúp các môn đệ ra đi vào trong thế gian "trống rỗng", trong bóng tối, để đem sự tha thứ, và sự hòa giải giữa các dân tộc - để họ trở nên "ánh sáng cho các dân tộc" như Chúa Giêsu đã làm. Qua Thần Khí Ngài đã ban cho cộng đoàn các tín hữu, các môn đệ sẽ không còn sợ sệt và họ có thể bắt đầu sứ vụ công bố sự tha thứ.

Nhưng chúng ta tạm dừng ở đây. Việc "anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ" nghĩa là gì? Vì sao lại cầm giữ sự tha thứ? Có thể là cộng đoàn không cho phép tiếp nhận những người mới, những người không chấp nhận tin mừng phúc âm. Hay là giáo hội có quyền "cầm giữ" tư cách thành viên cho những ai muốn gia nhập mà không muốn cải cách. Thật ra, giáo hội không phải chỉ là một nhóm người thich nhau và hợp với nhau như là một câu lạc bộ của xã hội. Mà phải chấp nhận phúc âm và thay đổi đời sống là điều bắt buộc.

Đoạn văn hôm nay hướng dẫn rằng; sứ vụ đầu tiên của giáo hội là của tất cả các tín hữu, nghĩa là mọi người phải rao giảng và hành động như sứ giả của Chúa Kitô được sai đi giải hòa và tha thứ. Đó là ân sũng của Thần Khí Ngài. Chúa Giêsu đã ban sức mạnh cho các môn đệ để họ vượt qua sự sợ sệt, không còn kỳ thị, và không do dự, và họ mạnh dạn trở nên nhân chứng và người rao giảng tình yêu thương và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đã chịu phép rửa đều có năng lực đó. Chính là Thần Khí thúc đẩy chúng ta ra khỏi những nơi an toàn của chúng ta tiến bước vào thế giới cần nhận được tin mừng là Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là chúng ta, và đó là công việc của chúng ta làm để trở nên môn đệ Ngài có thúc đẩy bởi Thần Khí của Chúa Giêsu.

Một chủ đề quan trọng trong phúc âm thánh Gioan là Chúa Giêsu đã được sai đến thế gian để mạc khải Chúa Cha. Trong lần Chúa Giêsu hiện ra trong phòng đóng cửa kín, trong lúc Ngài chuẩn bị trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu giao cho các môn đệ trách nhiệm tiếp tục sứ vụ của Ngài: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Các ông sẽ loan báo sự tha thứ tội lỗi, không bằng quyên lực hay quyết định của họ, nhưng là do quyền năng của Chúa Thánh Thần ban cho họ.

Thật khó để bỏ qua phần thứ hai của câu chuyện: Chúa Giêsu hiện ra và gọi ông Tôma và bảo ông hãy đưa tay chạm vào các vết thương của Ngài để ông ta tin. Ông Tôma đáp lại "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Đó là điều chính trong đức tin của chúng ta. Ông Tôma và chúng ta đã gặp sự hiện diện của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Kitô sống lại. Vậy chúng ta hãy khẳng định lại đức tin của chúng ta lúc gia nhập. "Phúc thay những người không thấy mà tin". Đức tin đó đặt chúng ta ngang hàng với Thiên Chúa như các môn đệ xưa đã có.

Có người đã được gặp Chúa Kitô sống lại như các môn đệ. Còn những người khác trong chúng ta có kinh nghiệm được lòng tha thứ và đời sống mới qua nhân chứng Chúa Giêsu đã gởi đến cho chúng ta. Họ là những ai trong đời sống chúng ta? Trong Bí Tích Thánh Thể này, chúng ta cảm tạ những ai đã trở nên nhân chứng giúp chúng ta có đức tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh và đang ở giữa chúng ta bây giờ.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Lòng Thương Xót Chúa

Đọc nhiều nhất Bản in 25.04.2019 17:02