Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 1/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hiểu Kinh Thánh Mới Biết Chúa Ki-Tô Và Rao Giảng Tin Mừng Cho Nhiều Người

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B (15/04/2018)

"Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh."

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (24,35-48):

(35) Bấy giờ hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xẩy ra dọc đường và việc mình nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

(36) Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" (37) Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. (38) Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? (39) Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?" (40) Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. (41) Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" (42) Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. (43) Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

(44) Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." (45) Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh (46) và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; (47) phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. (48) Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (49) "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (24,35-48):

2.1 Là những người Do-thái nhiệt thành, các môn đệ Đức Giê-su đã làm quen với kho tàng Thánh Kinh từ nhỏ trong gia đình rồi trong hội đường. Là những người Híp-ri nóng lòng mong đợi triều đại Thiên Chúa, các môn đệ Đức Giê-su phải rất gần gũi với những trang Thánh Kinh nói về Đấng Mê-si-a. Sống ba năm bên cạnh Đức Giê-su vị Thầy giảng dậy có uy quyền, các môn đệ Đức Giê-su phải hiểu tầm quan trọng của mầu nhiệm Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Ki-tô, nhưng các ông vẫn u-mê và mất phương hướng trước các sự việc vừa xẩy ra cho Người mà các ông gọi là Ráp-bi. Thế mới biết là cái chết thập giá của Đức Giê-su ”khủng khiếp” như thế nào!

"Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?" Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.”

2.2 Trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh không thể để cho các môn đệ phải hoang mang lâu hơn nữa. Người ban cho các ông điều mà các ông đang rất cần: ”Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh" và hiểu "Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại"

2.3 Vậy thì việc hiểu Kinh Thánh là một việc hết sức quan trọng đối với các môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô. Việc các môn đệ Đức Ki-tô hiểu Kinh Thánh là một việc hết sức hệ trọng đối với việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh và gây dựng Hội Thánh. Có hiều Kinh Thánh, các môn đệ Đức Giê-su mới hiểu và chu toàn trách nhiệm Thầy Chí Thánh giao cho: "Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (24,35-48):

3.1 Những gì xẩy ra trong thời kỳ đầu của Hội Thánh cũng phải xẩy ra trong quá trình phát triển mỗi Hội Thánh địa phương trong đó có Hội Thánh Việt Nam. Nhìn sâu vào đời sống Hội Thánh Việt Nam chúng ta thấy có sự bất cập thật đáng buồn. Chúng ta có 117 Thánh Tử Đạo và Chân Phước Anrê Phú Yên. [Hy vọng một ngày không xa chúng ta sẽ có thêm Chân Phước Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và...]. Các vị ấy làm vẻ vang cho Lịch sử Hội Thánh Việt Nam. Hội Thánh Việt Nam cũng rất hãnh diện về hàng giáo sĩ và tu sĩ đông đảo, bên cạnh hàng giáo dân nhiệt thành.

3.2 Nhưng thành thật mà nói thì đại đa số giáo dân chúng ta chưa đạt mức trưởng thành tương xứng. Phần lớn người giáo dân Việt Nam vẫn còn rất yếu kém trong việc hiểu Kinh Thánh và sợ nhất là học Thánh Kinh. Thế nhưng muốn làm chứng cho Chúa Ki-tô Phục Sinh bằng lời nói và việc làm thì chúng ta phải hiểu và yêu mến Thánh Kinh. Thánh Giê-rô-ni-mô tiền sĩ Hội Thánh đã có một câu nói bất hủ: ”Không bìết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô”. Muốn biết Thánh Kinh thì chỉ nghe giảng không thôi thì chưa đủ, cần phải tham dự các lớp các khóa học hỏi Thánh Kinh. Tiếc là trong rất rất ít giáo xứ có khóa học Thánh Kinh! Tình trạng này còn kéo dài thì giáo dân Việt Nam còn lâu mới trưởng thành như Công Đồng Vatican II mong đợi

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA (24,35-48):

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho các môn đệ Chúa ơn hiều Kinh Thánh, hiều ý định và kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa qua con đường thập giá của chính Chúa.

Xin Chúa ban cho chúng con ơn hiều Thánh Kinh để chúng con mỗi ngày một biết Chúa nhiều hơn và có khả năng làm chứng cho Chúa, bằng lời nói và việc làm trong gia đình và ngoài xã hội.

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 10 tháng 04 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B PS3

Đọc nhiều nhất Bản in 10.04.2018 18:44