Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hãy nghe lời Người

§ Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm, Matthêu, Maccô và Luca khi tường thuật dữ kiện Chúa Giêsu hiển dung trên một ngọn núi cao thì đều nói đến chuyện có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con ta yêu dấu, các người hãy nghe lời Người” (x.Mt 17,5; Mc 9,7; Lc 9,35). Chắc chắn sau này, dưới ánh sáng đức tin thì ba môn đệ, Phêrô, Giacôbê và Gioan, những người đã chứng kiến việc thầy Giêsu tỏ mình vinh quang đều xác tín những lời ấy là do Chúa Cha phán từ trời. Tuy nhiên cần phải xét xem đâu là những lời mà Chúa Giêsu sẽ phán với riêng ba môn đệ ấy, chứ không phải với cả tập thể nhóm Mười Hai, ngay sau dữ kiện Chúa Hiển dung.

Theo Tin mừng Matthêu tường thuật thì Chúa Giêsu nói với ba vị: “chỗi dậy đi, đừng sợ!” (Mt 17,7) Theo Tin mừng Maccô thì Chúa Giêsu truyền cho các vị “không được kể cho ai nghe những điều vừa trông thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại” (Mc 17,9). Tin mừng Luca thì ghi: “Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy” (Lc 9,36). Như thế chắc chắn phải có lời căn dặn của Chúa Giêsu như tin mừng Maccô tường thuật nên ba vị mới không kể cho các bạn về chuyện lạ lùng cả thể ấy.

Vâng lệnh Chúa Cha, qua lời phán từ trời, ta hãy cùng xét xem đôi điều về những lời của Chúa Giêsu nói với ba môn đệ thân tín để rồi vâng nghe lời Người.

1. “Chỗi dậy đi, đừng sợ!”. Trong thời Cựu Ước, khi Chúa tỏ mình vinh quang thì thường như một Đấng Tối Cao khả úy mà bất cứ ai diện kiến Người đều phải chết. Vì thế thái độ mà dân Chúa xưa cần phải có là kính sợ, thần phục. Đến thời viên mãn Thiên Chúa lại tự mạc khải Người không chỉ là Đấng Tối Cao khả úy mà còn là Người Cha nhân hậu từ bi, chậm bất bình và hết sức khoan dung, là Đấng Toàn Thiện, cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính lẫn tội nhân, cho mưa rơi đều trên người lành lẫn kẻ dữ (x.Mt 5,43-48). Và Người muốn chúng ta hãy vượt qua thái độ kính sợ để đạt đến tâm tình kính mến như tình con cái với cha của mình. Hai tiếng Abba (cha ơi, ba ơi) mà Chúa Giêsu truyền dạy các môn đệ khi cầu nguyện nói lên chân lý này. Và dĩ nhiên khi đến với Đấng Tạo Thành trong tâm tình con với cha thì chúng ta phải sống với nhau như anh chị em một nhà, luôn hiệp thông liên đới với nhau trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch.

2. ”Đừng nói với bất cứ ai những gì vừa trông thấy cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại !” Cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại, nghĩa là cho đến khi chúng con xác tín Thầy là Thiên Chúa thật, Đấng làm chủ sự sống sự chết. Lời tường thuật về vinh quang của Thầy mà từ miệng của những người đầy xác tín thì mới khả tín, nghĩa là đáng tin và có sức thuyết phục người nghe.

Trong nghi thức phong chức linh mục Hội Thánh có đoạn nhắn nhủ các ứng viên: “Các con hãy tin điều chúng con đọc, hãy dạy điều chúng con tin và hãy thi hành điều chúng con dạy !”. Ngoài tiếng lương tâm và cảnh quan của giới tự nhiên, điều mà Kitô hữu chúng ta thường xuyên nghe và đọc chính là Lời Chúa trong Thánh Kinh và các biến cố lịch sử nhân trần. Thế nhưng chúng ta có thực sự xác tín vào Lời của Đấng mà chúng ta tuyên xưng là Cha Toàn năng hay không ? Chúng ta có vững tin vào Giêsu Kitô, Đấng đã vì chúng ta mà hiến trọn cả mạng sống mình không ? Vì sao lời rao giảng của chúng ta xem ra có phần hạn chế hiệu năng và kém sức thuyết phục. Trong nhiều lý do thì thiết nghĩ có lý do đáng kể này: Đó là chúng ta chưa thực sự tin điều chúng ta đọc. Và sự yếu kém lòng tin này biểu lộ qua việc chúng ta chưa nỗ lực thực thi điều chúng ta loan truyền.

Ngay sau biến cố Chúa Hiển Dung, ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan không tiết lộ điều mình xem thấy, nhưng sau khi chứng kiến Thầy từ cõi chết sống lại, nghĩa là khi đã vững tin vào tình yêu và quyền năng của Thầy thì các ngài đã mạnh dạn loan báo cho mọi người. Quả thật, khi đã xác tín thì người ta không thể không công bố “điều mắt thấy, tai nghe” (x.Cv 4,20). Các ngài không chỉ mạnh dạn loan báo điều mắt thấy, tai nghe mà còn can đảm, trung kiên sống điều mình loan báo cho đến giọt máu cuối cùng.

Ban Mê Thuột

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Đọc nhiều nhất Bản in 04.08.2017 19:52