Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giới thiệu 40 videos Suy Niệm Mùa Chay

§ Vietcatholic

Cũng như mọi năm, chúng ta đi lại con đường 40 ngày mùa Chay được linh hoạt bởi một tinh thần cầu nguyện, suy tư, sám hối và chay tịnh sâu đậm. Chúng ta bước vào thời điểm “mạnh mẽ” giúp chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh, là trung tâm của năm Phụng Vụ và của toàn cuộc sống chúng ta. Bầu khí mùa Chay giúp chúng ta tái khám phá ra ân sủng đức tin đã nhận lãnh qua bí tích Rửa Tội; và thúc đẩy chúng ta tiến tới với bí tích Hòa Giải, trong đó chúng ta đặt để sự hoán cải của chúng ta dưới dấu chỉ lòng xót thương của Thiên Chúa.

Khi bỏ tro cho tín hữu, vị chủ tế lập lại lời: ”Con hãy nhớ con là tro bụi và sẽ trở về bụi tro” hay lời Chúa Giêsu phán: “Hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng”. Cả hai công thức đều nhắc nhở cho chúng ta biết sự thật về cuộc sống con người: chúng ta là thụ tạo hữu hạn, là những người tội lỗi luôn cần sám hối và hoán cải. Trong thời đại chúng ta biết lắng nghe và tiếp nhận lời nhắn nhủ này thật quan trọng biết bao!

Trong ý hướng ấy VietCatholic xin giới thiệu với quý vị và anh chị em chương trình video 40 bài Suy Niệm Mùa Chay để trong 40 ngày của thời điểm “mạnh mẽ” này chúng ta suy tư về thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng ta đồng thời mở rộng tâm lòng cho lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa và để cho Chúa Giêsu chinh phục chúng ta và cùng Người trở về với Thiên Chúa.

Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể đồng hành với với quý vị và anh chị em trên con đường mùa Chay, để nó thực sự trở thành con đường hoán cải.

 1. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 1 - Thứ Tư Lễ Tro
 2. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 2
 3. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 3
 4. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 4
 5. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 5
 6. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 6
 7. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 7
 8. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 8
 9. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 9
 10. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 10
 11. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 11
 12. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 12
 13. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 13
 14. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 14
 15. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 15
 16. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 16
 17. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 17
 18. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 18
 19. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 19
 20. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 20
 21. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 21
 22. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 22
 23. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 23
 24. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 24
 25. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 25
 26. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 26
 27. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 27
 28. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 28
 29. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 29
 30. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 30
 31. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 31
 32. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 32
 33. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 33
 34. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 34
 35. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 35
 36. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay, Bài 36
 37. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay - Thứ Năm Tuần Thánh, Bài 37
 38. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay - Thứ Sáu Tuần Thánh, Bài 38
 39. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa ChayVọng Phục Sinh: Bài 39
 40. Video: 40 bài tĩnh tâm Mùa Chay Bài 40 - Phục Sinh của Chúa Kitô.

Vietcatholic Network

Tags: Video

Đọc nhiều nhất Bản in 08.02.2018 21:41