Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Dụ ngôn đức công bình và lòng thương xót

§ Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chúa Nhật XXV Thường Niên A

Lời Chúa: Mt 20,1-16

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêô,

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: ”Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: ”Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: ”Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: ”Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết cho tới người đến trước hết”. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng.

Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: ”Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?” Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: ”Nầy bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Suy Niệm

Dụ ngôn làm nổi bật hai đức tính - thoạt nghe có vẽ trái nghịch nhau - nhưng thật ra gắn liền và bổ túc cho nhau. Đó là đức công bình và lòng thương xót. Ông chủ công bình trả công cho những người thợ - làm từ sáng sớm - tiền lương một đồng. Cùng lúc, ông khoan hậu trả lương cho những người đến sau chót, tiền lương cũng một đồng. Với nhóm thợ thứ nhất, ông thực thi đức công bình. Với các nhóm còn lại, ông ban phát lòng khoan hậu. Dầu hành động thế nào đi nữa, ông vẫn không phải trả lẽ với bất cứ ai. Bởi vì, ông được hoàn toàm tự do làm theo ý muốn của ông. Tuy nhiên, đây là sự tự do tôn trọng công lý mà không hề làm thương tổn đến đức từ bi!

Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA là Ông Chủ Toàn Năng mới có thể xử sự như vậy. Phần con người phải cúi đầu vâng phục Thánh Ý THIÊN CHÚA. Con người là gì mà dám dò xét tư tưởng của Chúa? Con người là ai mà dám trách cứ hành vi của Ngài? Nếu cả gan làm điều ấy, hẳn con người quả thật thiển-cận và đáng thương đáng trách biết bao!

Bổn phận của mọi tín hữu Công Giáo là thờ lạy các ý định của THIÊN CHÚA. Không cần tìm tòi để hiểu thấu. THIÊN CHÚA là Chủ, Ngài muốn làm chi cho các linh hồn tùy ý Ngài. Vậy tín hữu Công Giáo hãy sống luôn luôn thật khiêm tốn, thật ẩn kín. Đừng bận tâm đến công việc người khác. Chỉ lo công việc liên quan đến mình, đến chuyện nên thánh của mình mà thôi. Đừng bao giờ làm gì mà không hồi tâm trong chốc lác và không hỏi ý kiến Đức Chúa GIÊSU đang ngự trong lòng mỗi người. THIÊN CHÚA không đòi hỏi gì quá sức. Ngài chỉ muốn các trái tim thuộc trọn về Ngài. Để nhận được các ơn của Chúa, tín hữu Công Giáo phải từ bỏ mình từ sáng tới tối, không được tìm mình trong bất cứ điều gì. THIÊN CHÚA chỉ mong trái tim con người biết yêu mến đáp trả, hầu Ngài có thể đổ tràn Tình Yêu trên con người. Phải sống, phải thở, chỉ vì THIÊN CHÚA mà thôi. Đó là quyền lợi của Ngài. THIÊN CHÚA là Chủ, Ngài được hành động tùy sở thích. Ngài không phải là Ông Chủ có quyền làm giàu đứa nghèo sao?

Nếu các tín hữu Công Giáo thực sự yêu mến THIÊN CHÚA, Ngài sẽ không từ chối bất cứ sự gì mỗi người kêu xin cùng Ngài. Và điều tín hữu Công Giáo van xin cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ hôm nay chính là xin cho được lòng quảng đại khoan dung, lòng nhân hậu bao la, không so đo xét nét.

Nguyện cầu THIÊN CHÚA biến đổi cái tâm lòng bần-tiện nhỏ-mọn của con người thành tâm lòng quân-tử cao-thượng: đó là biết hân-hoan chúc mừng trước thành công và hạnh phúc của tha nhân! Khi biết chia vui sự thịnh đạt của người khác tức là tín hữu Công Giáo thực thi nhân đức công bình. Và khi biết nâng đỡ sự thiếu-sót yếu-hèn và kém may mắn của tha nhân tức là tín hữu Công Giáo thi hành nhân đức từ-bi bác ái, giống như Ông Chủ trong bài dụ ngôn vậy! Mong thay!

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 19/09/2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 08:00