Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐTC nói về Ba Ngôi Chí Thánh

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

VietCatholic News (12/06/2006)

“Kẻ Yêu, Người Được Yêu và Tình Yêu"

Vatican -- Bài huấn đúc Đúc Benedict XVI trình bày hôm 11.6.2006 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với những đoàn người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô

Anh Chị Em thân mến!

Trong Chúa nhật này, tiếp theo chúa nhật lễ Hiện Xuống, chúng ta cử hành lễ trọng Ba Ngôi Chí Thánh.

Nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng giúp chúng ta hiểu những lời của Chúa Giêsu và hướng dẫn chúng ta trong tất cả chân lý (Ga 14:26; 16:13), những tín hữu, có thể biết, nói được, tính thân mật của chính Thiên Chúa, bằng cách khám phá rằng Người không phải là sự cô đơn vô tận, nhưng là sự hiệp thông ánh sáng và tình yêu, sự sống đựợc ban cho và được nhận lãnh trong một sự đối thoại đời đời giữa Cha và Con và Thánh Thần—kẻ yêu, người được yêu và tình yêu, để nhớ lại lời Thánh Augustine.

Như vậy, không ai có thể thấy Thiên Chúa, nhưng chính Người làm cho Người được biết nên, với Tông Đồ Gioan, chúng ta có thể khẳng định: “Thiên chúa là Tinh Yêu “ (1 Ga 4:8, 16), “chúng ta biết và tin tình yêu Thiên Chúa có đối với chúng ta “ (“Deus Caritas Est,” So 1; x. 1Ga 4;16).

Bất cứ ai gặp gỡ Chúa Kitô và đi vào trong một sự tương quan tình bạn với Người, thì nhận lãnh chính sự hiệp thông Ba Ngôi trong linh hồn của mình, theo lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ Người: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14:23).

Đối với kẻ có đức tin, toàn thể vũ trụ nói về Thiên Chúa một và ba. Từ không gian giũa các vì sao cho tới những mãnh nhỏ li ti, tất cả cái gì hiện hữu đều qui chiếu về một hữu thể thông truyền chính mình trong sự vô số và đa dạng của các yếu tố, như là trong một bản nhạc giao hưởng vô tận.

Mọi hữu thể được thu xếp theo một động lực hài hoà, mà chúng ta có thể gọi, cách tương tự, “tình yêu” Nhưng chỉ trong con người, có tự do và lý trí, động lực này trở thành thiêng liêng, một tình yêu có trách nhiệm, như sự đáp trả với Thiên Chúa và với tha nhân trong một sự hiến mình chân tình. Trong tình yêu này con người gặp được chân lý và hạnh phúc của mình.

Giũa những sự tương tự khác biệt của mầu nhiệm không thể tả Thiên Chúa một và ba, mà những tín hữu có khả năng nhận lãnh, tôi muốn nhắc tới gia đình. Gia đình được gọi là một cộng đồng tình yêu và sự sống, trong đó những sự khác biệt phải đến với nhau hầu trở thành một “dụ ngôn hiệp thông.”

Kiệt tác của Ba ngôi Chí thánh giữa tất cả tạo vật, là Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm hồn khiêm tốn của mẹ đầy đức tin vào Thiên Chúa, Người đã chuẩn bị một nơi ở cho chính mình, để hoàn tất mầu nhiệm cứu độ của Người. Tình yêu Thiên Chúa gặp trong mẹ sự đáp ứng trọn vẹn, và người Con Một trở thành con người trong lòng mẹ. Chúng ta hãy quay về với Đức Maria với sự tin tưởng con thảo, ngõ hầu với sự giúp đỡ của mẹ, chúng ta sẽ có khả năng phát triển trong tình yêu và biến những cuộc sống chúng ta thành những bài ca ngợi khen Cha, qua Con trong Thánh Thần.

[Cuối kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]

Tôi chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi kinh Truyền Tin này. Hôm nay chúng ta cử hành long trọng Lễ Ba Ngôi Chí Thánh.

Trong khi ngợi khen Cha Đấng đã sai xuống thế gian lời là chân lý, và Thần Khí Đấng làm chúng ta nên thánh, chúng ta hãy tăng cường sự dấn thân chúng ta để minh chứng cho đức tin chúng ta, bằng cách đem “tin mừng” của Chúa Kitô đến cho các gia đình chúng ta, cho những nơi làm việc của cúng ta và cho tất cả những kẻ chúng ta gặp.

Trên mỗi người trong anh chị em và trên những kẻ thân yêu của anh chị em tại nhà, tôi cầu xin những phúc lành bình an và niềm vui của Thiên Chúa.

Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.06.2006. 04:49