Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đồng tiền liền khúc ruột

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/09/2018)

"Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta".

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Trong xã hội có rất nhiều người khốn khổ vì không có tiền, trong khi một số người khác lại đánh mất phẩm giá làm người và gây tội ác vì quá ham hố đồng tiền. Đông tiền là thứ cần thiết cho cuộc sống nhưng đồng tiền cũng có thể làm hư hỏng đời người. Trong đời sống tâm linh, cách làm ra tiền và cách sử dụng nó là biểu hiện chính xác chân dung người môn đệ Chúa Ki-tô.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 10,17-30:

Khi ấy Chúa Giê-su vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giê-su trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giê-su chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giê-su nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!" Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giê-su lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa". Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giê-su chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự". Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: "Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy". Chúa Giê-su trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 10,17-30:

2.1 Người thanh niên giầu có là một tín hữu Do-thái tốt. Anh đã thực hiện được những điều cơ bản của đời sống đạo. Anh khát khao sống tốt hơn nên đến hỏi Đức Giê-su: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Và Đức Giê-su vạch ra cho anh một con đường: "Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta" Tiếc là chàng thanh niên đã không dám bước vào con đường thênh thang rộng mở này: “Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.”

2.2 Sự từ bỏ của cải vật chất là điều chàng thanh niên giầu có không dám hay không có sức thực hiện. Nhưng đó lại là chìa khóa để anh bước lên những nấc thang cao hơn trên con đường theo Chúa. Không chỉ có của cải, tiền bạc là thứ mà mọi người môn đệ Chúa Giê-su được mời từ bỏ, mà còn nhiều thứ khác như cha mẹ anh chị em ruột thịt hay tình cảm gia đình, chức quyền, danh vọng, thú vui, thậm chí cả bản thân, ý riêng và mạng sống mình. Càng từ bỏ nhiều, càng nên môn đệ Thầy Giê-su hơn.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ 10,17-30:

3.1 Trên bình diện cá nhân, mỗi Ki-tô hũu đều phải biết sống từ bỏ, không chỉ những cái xấu mà cả những cái “trung tính” và những cái tốt nữa. Dính bén của cải là cản trở con đường thiêng liêng cũng như ham mê chức quyền, danh vọng, lạc thú làm tâm hồn vẫn đục và u-mê tăm tối. Chia sẻ của cải với người túng thiếu hay hỗ trợ tài chánh cho những công việc ích nước lợi dân là những việc làm đẹp lòng Thiên Chúa và đem lại niềm vui cho tâm hồn.

3.2 Trên bình diện cá nhân, mỗi Ki-tô hũu còn phải kiểm tra xem đồng tiền của mình có phải là đồng tiền sạch hay không? Đồng tiền sạch là đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt, bằng tài năng, công sức và thời giờ mình bỏ ra mà có. Đồng tiền bẩn là đồng tiền có được do tham nhũng hối lộ, do buôn gian bán lận, do lường gạt mà có.

3.3 Trên bình diện tập thể, mỗi cộng đoàn Hội thánh (giáo xứ, giáo phận) đều phải biết sử dụng đồng tiền một cách thích đáng nhất: xây cất cơ sở vật chất là cần thiết nhưng không quan trọng bằng xây dựng con người, củng cố đức tin và nâng cao đời sống tâm linh cho dân Chúa. Có lẽ một số giáo xứ, giáo phận cần xem lại cách dùng tiền của mình. Cụ thể là nên dành nhiều tiền hơn nữa cho các chương trình truyền giáo và đào tạo nhân sự (quý chức, cán bộ hội đoàn, giáo lý viên) hơn là xây cất thánh đường và tượng đài .

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG Mc 10,17-30:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là cha của chúng con, chúng con xin dâng lên Cha lời cầu nguyện tha thiết của ngày chủ nhật hôm nay. Xin Cha đón nhận lời cầu xin của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?» Cùng với Đức Ma-ri-a Mân Côi, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới để họ tìm ra câu trả lời cho khát vọng sống đời đời mà Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta.» Cùng với Đức Ma-ri-a Mân Côi, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết sống từ bỏ của cải, danh vọng, chức quyền và thú vui trần gian, để trở thành môn đệ chân chính của Thầy Giê-su!

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- «Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!» Cùng với Đức Ma-ri-a Mân Côi, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân già trẻ lớn bé biết sống khó nghèo, siêu thoát và chia sẻ trong đời sống thường ngày.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự.» Cùng với Đức Ma-ri-a Mân Côi, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người kém lòng tin và những kẻ không tin để họ khám phá ra quyền năng của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Chá toàn năng hằng hữu, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Đức Giê-su Ki-tô, Con Cha đã dậy chúng con cách sống chia sẻ và bố thí của cải chúng con đang có với những người túng thiếu.

Chúng con cầu xin Cha ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con siêu thoát khỏi sự lôi cuốn của của cải thế gian và biết sử dụng nó như phương tiện thăng tiến tâm linh, theo thánh ý Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm B CN28

Đọc nhiều nhất Bản in 10.10.2018 18:15