Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Con Đường Của Thầy Trò Giê-Su

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A (03/09/2017)

"Ai muốn theo Thầy,
phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo"

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 16,21-27):

21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?

27 "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Sự tương đồng giữa Thầy và trò thì nền văn hóa nào cũng đề cao. Bằng chứng ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu tiếng ta “thầy nào trò nấy” hay câu tiếng tây “tel maitre tel élève”. Cũng có nghĩa là Thầy đi con dường nào thì trò đi con đường nấy. Chính Đức Giê-su đã mời gọi tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vàc thập giá mình mà theo?” Con đường của Thầy là “phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại “

2.2 Việc Tông Đồ Phê-rô ngăn cản Đức Giê-su đi vào con đường thập giá cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu, vì loài người là như thế. Thật ra không chỉ một mình Phê-rô mà cả 12 Tông Đồ đều không muốn Thầy của mình đi vào con đường thập giá. Trái lại cả 12 Tông Đồ -mà Gia-cô-bê và Gio-an đóng vai đại diện- đều mơ ước được Thầy dẫn vào con đường vinh quang: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người đuợc ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang” (Mt 10,37).

2.3 Việc trò chịu đi con đường của Thầy là chìa khóa của đời sống tâm linh, vì nên thánh theo Ki-tô giáo chẳng là gì khác là nên giống Chúa Giê-su Ki-tô. Nói cách khác đi con đường thập giá, hy sinh từ bỏ mình chính là con đường nên thánh, nên hoàn thiện của các Ki-tô hữu.

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Khi nói về Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục tiến sĩ Hội Thánh và là dịch giả Bộ Thánh Kinh Phổ Thông (Vulgata) từ tiếng Hy-lạp sang tiếng La-tinh, người ta thường kể câu chuyên vui nhưng nhiều ý nghĩa này:

Một đêm Giê-rô-ni-mô ngủ mơ thấy mình xuất hiện trước tòa Chúa Giê-su Ki-tô. Chúa hỏi ông: “Anh là ai?” Giê-rô-ni-mô nhanh nhẩu đáp: “Dạ con là Giê-rô-ni-mô”. Chúa hỏi tiếp: “Anh là môn đệ của ai?” Giê-rô-ni-mô không chần chừ đáp lại liền: “Dạ con là môn đệ của Chúa mà Chúa không nhận ra con sao?” Chúa Giê-su nhăn mặt hỏi thêm: “Hằng ngày anh đọc những sách nào?” Giê-rô-ni-mô ấp úng trả lời: “Dạ con đọc Ciceron và các tác phẩm văn chương La-mã, Hy-lạp ạ”. Chúa Giê-su liền nói: “Anh đọc sách của Ciceron thì anh là đồ đệ của Ciceron, chứ làm sao anh là đồ đệ của Ta được, anh có đọc sách của Ta đâu». Giê-rô-ni-mô giật mình tỉnh giấc và hiểu rằng anh phải đọc Sách Thánh thì mới là môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô. Và từ ngày đó Giê-rô-ni-mô không đọc các sách của Ciceron và các tác phẩm văn chương Hy-La nữa mà chỉ đọc Thánh Kinh Cựu và Tân Ước mà thôi.

Có lẻ nhờ kinh nghiệm của bản thân, Thánh Giê-rô-ni-mô mới nói một câu bất hủ: “Không biềt Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô”

3.2 “Biết” theo nghĩa Thánh Kinh không chỉ là có kiến thức mà là có cảm nghiệm về Chúa, là sống mật thiết gắn bó với Chúa, là sống chết với Chúa, là theo chân Chúa, là đi con đường của Chúa. Người môn đệ của Chúa Ki-tô là người biết Chúa Ki-tô theo ý nghĩa đặc biệt này. Từ nhỏ tới lớn và từ lớn tới già tôi vẫn luôn cố gắng đi theo Chúa Giê-su Ki-tô trên con đường Người đã đi là con đường hy sinh, từ bỏ và phục vụ hiến dâng.

IV CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa làm người, là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con dâng lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Chúa đã đi con đường thập giá và mời gọi con đi theo Chúa.

Chúa biết hy sinh, từ bỏ, vác thập giá theo Chúa là việc khó khăn vượt sức loài người. Nhưng con muốn đi theo Chúa vì con biết đó là con đường duy nhất dẫn con tới sứ sống và hạnh phúc thật.

Xin Chúa giúp con.
Xin Chúa ban sức mạnh cho con.
Con cầu xin Chùa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 29 tháng 08 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm A CN22

Đọc nhiều nhất Bản in 30.08.2017 18:53