Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Thánh Thần Đang Hiện Diện

§ Pm. Cao Huy Hoàng

Mỗi năm chỉ có một lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhưng lại nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần “đã hiện xuống” và “đang hiện diện” mọi lúc (thời gian), mọi nơi (không gian hữu hình), và trong mọi người (không gian vô hình). Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với công trình sáng thế, với quá trình hướng dẫn nhân loại tìm về ánh sáng, với mầu nhiệm cứu rỗi chung cho cả nhân loại và riêng cho từng người… vẫn được ta tuyên tín trong kinh tin kính mỗi tuần. Và Ngài vẫn hiện diện.

Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần là sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng vô hình như Thiên Chúa, trừu tượng như Tình Yêu, mà cũng rất hữu hình trong các công trình của Thiên Chúa, rất cụ thể trong lòng nhân, trong trái tim của con người- và cụ thể nhất trong Tin Mừng Cháu Giêsu Kitô. Nếu nói Đức Giêsu là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa Cha cho nhân loại, thì trong Đức Giêsu có Tình yêu của Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như vậy, thật vô lý khi tiếp nhận quà tặng Tin Mừng Đức Giêsu, mà không nhận ra sự hiện diện của Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần, vì Ba ngôi duy nhất, không thể tách rời.

Như đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ: “Ðức Giê-su đã thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy đươc tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."(Ga 20,22-23) ; chính Chúa Giêsu cũng ban Thánh Thần cho mỗi tín hữu qua Bí tích Rửa tội và đặc biệt là Bí tích Thêm sức với 7 ơn cao trọng của Ngài: Ơn khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và kính sợ Chúa, như tiên tri Isaia loan báo: "Trên ngài Thần Khí Ya-vê sẽ đậu xuống, Thần khí khôn ngoan và trí tuệ, Thần khí mưu lược và anh dũng, Thần khí hiểu biết và hứng thú trong sự kính sợ Gia-vê" ( Is 11, 2 - 3 ). Nói cách khác, Chúa Thánh Thần đang thực sự hiện diện trong mỗi tín hữu, vì mỗi tín hữu đã "được rửa trong một Thần Khí duy nhất; được uống một Thần Khí duy nhất" ( 1 Cr 12, 13 ); được trở nên Ki-tô hữu – có Chúa Kitô là "Ðấng được xức dầu bởi Thánh Thần" ( GL 695 ). Như vậy, mỗi Kitô hữu đều đã nhận được một quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, là Thánh Thần, qua việc tháp nhập với Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh; và bổn phận đáp trả là biết dùng quà tặng ấy để sinh hoa kết trái cho đời mình, cho mọi người. Hoa trái ấy, theo thánh Phao lô, là các nhân đức: Bác ái, vui vẻ, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, hòa nhã, nết na, trung thành, kiên trì, tiết độ và trong sạch ( Gl 5, 23 - 23 ). Những nhân đức nầy không còn là một lý thuyết, nhưng phải là bằng chứng hùng hồn về sự tác động của Chúa Thánh Thần và sự đồng thuận của đương sự với lòng yêu mến để cho Chúa Thánh Thần thánh hóa.

Chúa Thánh Thần, Đấng Phù Trợ mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các Tông Đồ, làm cho Lời Chúa Kitô tồn tại nơi các Ngài và Giáo Hội, đồng nghĩa với việc chính Chúa Thánh Thần làm cho tinh thần của Tin Mừng thấm nhuần trong tâm trí nhân loại, trong tâm hồn chúng ta. Như vậy, chấp nhận để Chúa Thánh Thần thánh hóa là chấp nhận cho Ngài đổi mới con người cũ trở nên con người mới đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, chấp nhận đớn đau khi phải gọt dũa những gì là không phù hợp với Tin Mừng, chấp nhận khiêm tốn tự hạ như Đức Giêsu mới có thể làm cho ơn Thánh Thần sinh hoa kết trái.

Chúa Thánh Thần đang hiện diện và lời mời gọi của Ngài chính là Lời mời gọi của Tin Mừng. Ngài đang dùng Tin Mừng của Đức Kitô để canh tân cõi lòng con người, canh tân bộ mặt thế giới. Khắp nơi trên thế giới, và ngay cả chính mỗi người chúng ta, đều có thể đã biết Tin Mừng, nghe Tin Mừng, học hỏi Tin Mừng, nhưng sở dĩ chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần, vì việc nghe biết học của chúng ta mới chỉ dừng lại ở mục đích nghe cho biết, học cho biết- Tin Mừng như một môn học- không lắng nghe Chúa Thánh Thần đang kêu gào đổi mới cuộc sống theo tinh thần Tin Mừng, vì không có ước ao nên thánh. Ở Việt Nam, tôi thấy có nhiều người không công giáo cũng học Thánh Kinh, cũng đọc Tin Mừng. Có nhiều người còn thuộc lòng những câu Lời Chúa quan trọng. Nhưng, họ đọc cho biết chứ không phải đọc để sống Tin mừng. Mỗi tín hữu chúng ta cũng chỉ giống như họ thôi sao? Thế thì làm gì trổ sinh được hoa trái của Thánh Thần được. Lại cũng có những người đọc Tin Mừng, không phải để canh tân, đổi mới theo tinh thần của Tin Mừng, nhưng là để tạo mọi điều kiện xã hội cho người ta xa dần với tinh thần của Tin Mừng. Và xa tinh thần của tin mừng, là làm cho tác động của Chúa Thánh Thần tiêu tan, và sự hiện diện của Ngài cũng mờ dần trong tâm trí con người. Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và tinh thần Tin Mừng chắc chắn không hấp dẫn bằng sự hiện diện của những trào lưu ăn chơi hưởng thụ thoải mái, được cập nhật từng ngày và ngang nhiên sinh hoạt trong xã hội ngày nay!

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhắc nhớ cho mỗi tín hữu Việt Nam hôm nay khẩn trương canh tân theo tinh thần của Tin Mừng và cương quyết nói không với lối sống vô thần: không Thiên Chúa, không linh hồn, không đời sau - đang dẫn con người vào chỗ vô luân thường, vô đạo lý. Hơn nữa, mỗi người cần tái lập ngay một tương quan thiết thực với tinh thần khó nghèo khiết tịnh của Chúa Kitô, noi gương Cha ông anh dũng làm chứng cho Tin mừng, và nêu gương sống Tin Mừng cho thế hệ con cháu Lạc Hồng mai sau. Để được như vậy, chúng ta luôn tha thiết cầu xin cho biết lắng nghe Chúa Thánh Thần đang nói những điều Chân Thiện Mỹ, can đảm bằng lòng để cho Ngài gọt dũa những thói hư hèn trong mỗi chúng ta theo tinh thần Tin Mừng, với ước nguyện nên thánh ngay trong một xã hội đang liều mình bội ước với bao ơn lành của Chúa.

Tôi xin mượn lời thơ của một người bạn ẩn danh, để kết mấy dòng suy tư:

Trước Đấng Vô Hình,
con người thời nay bỗng dưng trơ trơ như gỗ, đá.
Lòng người lạnh căm ngước nhìn lên kiêu hãnh như những núi tuyết mùa đông.
Tình yêu hôm nay
là một hàng thịt nhầy nhụa, một đống tiền không hồn, một biệt thự vút lên trời cao quá…
Mà rồi ra, nhìn lại, cả trần gian chỉ còn cái bóng ma hư không…

Thánh Thần của tình yêu, sự sống, quang minh, chân lý… Ngài ở nơi đâu?
Ngài có thể nào thua cuộc, mà thua cuộc rồi sao?
Nước, Lửa và Gió ngày nao như hồng thủy, như hỏa hào, như cuồng phong mãnh liệt,
mà tự nhiên sao lặng yên, sao tắt lịm, sao nhẹ dịu tự bao giờ?

Thánh Thần, con tin, Ngài ở đâu vẫn còn Ngài đâu đó.
Ngài không thua, nhưng im lặng như không khí người ta vẫn thở mà lại quên.
Thánh Khí Ngài vẫn sưỡi ấm những mùa đông buốt giá.
Chỉ tại lòng người liều thân chết cóng trong vũng tham lam hạ giới hư hèn…

Xin hãy cho con, cho nhân loại lòng tham lam chính Ngài là Nguồn Sống Thật.
Cho Sự Sống Công Lý Hòa Bình của Thánh Thần kết trái đơm hoa,
trong mỗi trái tim cánh phù dung sáng nở chiều tàn úa,
trên giãi đất hoang um tùm gai, um tùm cỏ, um tùm rác rưỡi vô cảm, vô nhân, vô tín ngưỡng, vô thần ….

Xin Thánh Thần cháy lên trong con, trong nhân loại,
cháy tiêu tan lâu đài tự tôn chính mình là Thiên Chúa,
cháy cho trí lòng con hoang tàn đi, để nhận ra cái hư không của mình,
và để cho Thiên Chúa, Đấng Vô Hình chiếm trọn cõi lòng con.

Pm Cao Huy Hoàng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 10.05.2008. 01:57