Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật XXIV Thường Niên -B

§ Lm Jude Siciliano, OP

Isaia 50: 5-9a; Tvịnh 58; Giacôbê 2: 14-18;Máccô 8: 27-35

Trên đường đến Giê-ru-sa-lem Chúa Giêsu hỏi các môn đệ "Người ta nói Thầy là ai"?, các môn đệ trả lời với những lời người ta đang thường nói về Chúa Giêsu. Lời nói phổ biến là Chúa Giêsu như là Gioan Tẩy Giả, hay ngôn sứ Êlia, hay một trong các ngôn sứ lớn.

Thời nay, dân chúng có thể nói Chúa Giêsu là một trong những người vĩ đại thành lập các tôn giáo lớn, hay một người tốt lành lo lắng cho người nghèo và người bị bỏ rơi, hay một thầy dạy khôn ngoan như ông Môsê hay ông Gandhi. Người khác có thể nói Chúa Giêsu là một vị thủ lãhh muốn lật đổ những quyền lực chuyên đàn áp người dân. Nếu Chúa Giêsu hỏi câu đó với một người trong chúng ta hiện nay, người đó sẽ tìm trong Google. Và câu trả lời là: "Chúa Giêsu là một người ở thế kỷ thứ nhất đi truyền giảng và là lãnh đạo tôn giáo. Ngài là nhân vật trung tâm của Kitô Giáo".

Đúng thế, nhưng những câu trả lời của các môn đệ về câu hỏi "Người ta nói Thầy là ai"? thường người ta hay trả lời theo ý chung. Đó không phải là điều Chúa Giêsu muốn nghe. Ngài muốn một câu trả lời từ tâm ý của người nói và từ tâm lòng của người họ. Một câu trả lời đó có thể bao gòm lời cam kết của một người muốn theo Ngài và sống đường lối của Ngài. Thật ra thì Chúa Giêsu đang đi với các môn đệ trên đường đến Giê-ru-sa-lem là nơi Ngài biết trước Ngài sẽ chịu chết vì Ngái là ai và đang làm những việc gì. Bởi thế Ngài nói với các môn đệ đi theo Ngài nên tiền đến cái chết của Ngài rồi đến sự phục sinh của Ngài. Thử hỏi các môn đệ có sẵn sàng theo Ngài cho đến khi Ngài hy sinh mạng sống của Ngài không? Thử hỏi các ông có sẵn sàng chấp nhận sự hiến tế sẽ đến cho tất cả những ai chọn co đường theo Ngài không?

Ông Phêrô trả lời "Thầy là Đấng Kitô” nghĩa là Đấng Mesia. Câu trả lời đó đúng. Nhưng ý nghĩ của các môn đệ về Đấng Mesia như là một vị lãnh đạo toàn thắng, và không có vướng bận chút gì về sự đau khổ. Vì thế Chúa Giêsu bảo các ông là đừng nói cho ai biết cho đến khi các ông biết Đấng Mesia mà Ngài sẽ mặc khải cho các ông.

Chúng ta không nên khắc khe với các môn đệ. Thời nay những người có đức tin mà vẫn còn nghĩ là theo Chúa Giêsu là sẽ được dồi dào sức khỏe và đầy dẫy của cải. "Gia tài Lời Chúa" đó dạy là Thiên Chúa muốn cho chúng ta được dồi dào sức khỏe và đầy dẫy của cải. Đức tin thật sẽ thắng sự nghèo khó và đau đớn. Có đức tin và đóng góp tiền làm việc bác ái cho một số tổ chức của giáo hội và các việc họ làm là dấu chỉ của đức tin đó, và các người có đức tin đó sẽ được an toàn và giàu có. "Gia tài Lời Chúa" lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1950 ở Hoa Kỳ. Chính thế, phúc âm đó nói về sự dồi dào của nước Hoa Kỳ. Tuyên ngôn khẳng định chúng ta là "một đất nước có đức tin Kitô giáo" và bởi thế chúng ta được Thiên Chúa ban ơn phúc với quyền lực và giàu sang. Theo sự hướng dẫn này bạn sẽ nghĩ gì khi bạn là người nghèo khó hay bị bệnh nặng? Bạn có nghĩ đó là dấu chỉ là bạn chưa đủ đức tin phải không? Hay là bạn đã xúc phạm đến Thiên Chúa, nên Thiên Chúa phạt bạn chăng? Một lần nữa, chúng ta không nên xét đoán khắc khe với các môn đệ, vì các ông nghĩ Chúa Giêsu là Đấng Mesia khác với đức tin của chúng ta.

Chúa Giêsu còn phải dạy dỗ các môn đệ nhiều điều về Đấng Mesia là chính Ngài. Đến lúc này trong phúc âm Chúa Giêsu bảo các ông không nên nói với ai biết về Ngài . Trong phúc âm thánh Máccô điều này gọi là điều kín đáo. Hình như Chúa Giêsu không muốn Ngài là một người tai tiếng vì Ngài đã làm nhiều phép lạ. Đây là lúc còn sớm trong việc Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ, và để cho các ông loan báo về Ngài là Đấng Mesia. Chắc các ông sẽ hiểu sai về điều Ngài dạy dỗ. Các ông sẽ không hiểu ý Chúa Giêsu nói gì khi Ngài bảo các ông hãy vác thập giá mình mà theo Ngài.

Có thể các môn đệ được giúp hiểu rõ hơn về Chúa Giêsu nếu các ông đã đọc bài đọc thứ nhất hôm nay. Đó là một trong 4 bài ca Về Người Tôi Tớ của ngôn sứ Isaia. Bài ca này nói về Chúa Giêsu là ai. Các Kitô hữu tiên khởi đọc ngôn sứ Isaia và gọi Chúa Giêsu là "Tôi Tớ". Họ thấy chính Chúa Giêsu là người "Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa". Bởi thế, những người muốn theo Chúa Giêsu phải trở nên người tôi tớ như Ngài, sẵn sàng hy sinh mình cho kẻ khác. Bài đọc thứ hai hôm nay là trích từ thơ thánh Giacôbê. Trong bài đó thánh Giacôbê nói rõ vác thập giá và theo Chúa Giêsu một cách cụ thể. Chúng ta không thể chỉ tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu nếu chúng ta không hành động theo đức tin, Và như thế hành động của chúng ta không có ý nghĩa gì, và không đủ để cứu rỗi chúng ta. "Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có lợi ích gì". Cũng như Thiên Chúa nhập thể làm người và mặc khải cho thế gian qua Chúa Giêsu, thì sự gần gũi của Thiên Chúa và tình yêu thương của Thiên Chúa được mặc khải qua sự nhập thể bởi lời nói và việc làm của tất cả các tín hữu.

Chúng ta trở về với câu hỏi của Chúa Giêsu "anh em nghĩ Thầy là ai"?. Chúa Giêsu không chỉ là gương mẫu dạy dỗ chúng ta sống thế nào theo thánh ý Thiên Chúa. Đời sống của Chúa Giêsu, sự chết và sự sống lại của Ngài và ơn Chúa Thánh Thần Ngài ban là nguồn gốc của những công việc tốt đẹp mà chúng ta làm vì danh Ngài. (Hôm nay thánh Giacôbê nói về các việc tốt cần làm ấy rõ hơn. Chúng ta sẽ nghe chi tiết hơn nữa trong Chúa Nhật tuần sau).

"Anh em bảo Thầy là ai?" là câu hỏi chúng ta không phải trả lời chỉ trong một lúc nào đó trong đời sống chúng ta. Trong khi chúng ta sống, suốt đời chúng ta, câu hỏi đó sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh của cuộc sống và sự trưởng thành của đức tin của chúng ta. Hôm nay chúng ta lại có dịp tự hỏi: Chúa Giêsu là ai bây giờ và ý nghĩa và vai trò của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta hiện nay như thế nào? Có thể đây là lúc chúng ta cần nghĩ đến câu hỏi của Chúa Giêsu trong suốt tuần này.

Chúng ta sẽ nghĩ đến câu hỏi của Chúa Giêsu trong kinh nguyện, và trong lúc suy ngẫm. Tôi đang ở đâu trong không gian sống của tôi, và điều gì đang xãy ra vậy? Chúa Giêsu là trung tâm hướng dẫn sự suy nghĩ và hành vi của tôi như thế nào? Rồi trong tuần, nhiệm vụ của tôi làm môn đệ của Chúa Giêsu ra như thế nào? Mỗi ngày tôi phải vác thập giá tôi mà theo Chúa Giêsu như thế nào? Hay, nói tóm lại, như đời sống của tôi đang diễn ra trong những ngày này "Chúa Giêsu sẽ làm gì"?.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm B CN24

Đọc nhiều nhất Bản in 13.09.2018 18:49