Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật XXI Thường Niên -B

§ Lm Jude Siciliano, OP

Giôsuê 24: 1-2a,15-17,18b; Tvịnh 33; Êphêsô 5:21-32; Gioan 6: 60-69

Mỗi ngày bạn có được bao nhiêu lần ra quyết định? Phần nhiều các quyết định đều xoay quanh về những việc bình thường liên quan đến đời sống hằng ngày như: tôi sẽ ăn sáng món gì?, tôi có ăn trứng hay không? Tôi sẽ đi ngủ lúc mấy giờ? Tối nay tôi có định xem ti vi hay dùng máy vi tính? hay đọc sách? Còn những quyết định khác tuy không thường xuyên nhưng liên quan đến cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc vì có thể gây hậu quả lâu dài như: Tôi sẽ làm việc gì? Tôi sẽ đi học trường nào? Tôi sẽ kết bạn với ai? Hay ai là người tôi sẽ kết nghĩa huynh đệ lâu dài? Những quyết định này mang tính thử thách được thể hiện trong các bài đọc hôm nay. Đó là những quyết định nói về sự dấn thân. Đó là những quyết định chúng ta phải làm vì sợ trừng phạt. Nhưng những gì chúng ta chọn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Những quyết định đó cũng hướng dẫn chúng ta trong việc chúng ta nhìn thế giới nnư thế nào để điều hướng cuộc sống. Các bài đọc hôm nay dặt câu hỏi cho chúng ta: Liệu chúng ta có quyết định chọn Thiên Chúa hay không trong khi chúng ta gặp những thử thách mới mà đời sống đặt ra trước mắt chúng ta?

Trong bài đọc thứ nhất, ông Giôsuê, người kế vị ông Môsê bây giờ là lãnh đạo dân Israel. Đoạn sách này là phần cuối của sách Giôsuê, mô tả phần cuối của cuộc hành trình trong suốt 40 năm mà dân Israel băng qua sa mạc. Họ sửa soạn vào đất Canaan, nơi đó họ sẽ gặp chống đối và thử thách họ trong việc có trung thành với Thiên Chúa hay sẽ thờ các thần ngoại mà họ sẽ gặp ở Canaan. Trước khi họ đi qua sông Jordan ông Giôsuê nói với họ là nơi họ đến là nơi quan trọng. Họ họp nhau ở Si khem là nơi ông Abraham đã dến(St 12). Nơi đó có thể là nơi đặt Hòm Bia Giao Ước của Đúc Chúa. Đó là nơi xứng đáng cho ông Giôsuê kêu gọi dân Ísrael làm lại lời giao ước của họ với Thiên Chúa.

Trước khi ông Giôsuê kêu gọi dân Israel hãy hiến thân họ, thì ông ta nhắc cho họ nhớ những điều Thiên Chúa đã làm cho họ. Đức Chúa phán thế này: "Ta đã đưa cha ông các ngươi ra khỏi cảnh lưu đày ở Ai Cập". Đức Chúa đã chọn người bị lưu đày, đem họ ra khỏi nơi đó và chăm sóc họ trong suốt 40 năm trường khi họ đi qua sa mạc. Khi ông Môsê dến với dân Israel lần thứ nhất, ông ta kêu gọi họ hãy tin tưởng vào Đức Chúa và theo ông ra khỏi nơi lưu đày, đi vào sa mạc. Đó là một bước ngoặg của cuộc sống trong quyết định của họ lúc bấy giờ. Và bây giờ ông Giôsuê kêu gọi họ hãy thực hiện lại lời cam kết đó. Một lần nữa họ phải có một quyết định có ảnh hưởng tới đời sống như một bước ngoặt. Là họ được mời gọi chọn Đức Chúa, vì điều gì? Vì những điều mà Đức Chúa đã làm cho họ trong quá khứ mà có khi họ đã quên hay còn do dự đúng sai. Ông Giôsuê nhắc nhở họ Đức Chúa là ai và những gì Ngài đã làm cho họ, qua đó Ngài sẽ tiếp tục lo lắng bảo trợ cho họ và cứu họ trong đời sống mới này của cộng đoàn.

Không phải tất cả những lúc quyết định mới trong đời sống đều đưa đến những diều tốt đẹp hơn. Đôi khi chúng ta gặp lúc khó khăn như sự chết, sự thất bại của dự án, sự tan rả của một mối quan hệ, tan vỡ trong gia đình v.v... Trong tất cả những lúc này, hình ảnh ông Giôsuê sẽ xuất hiện trước mắt chúng ta và hãy nghe lời ông ta đã nói với dân Israel trong lúc khó khăn của lịch sử Israel: Hãy nhớ Đức Chúa đả trung tín trong hành trình khó khăn của quá khứ chúng ta như thế nào, thì khi anh em đủ sức tiến bước trong đời sống; thì hãy nhớ Đức Chúa đã đồng hành với anh em từng bước một của chặng đường dài của cuộc sống. Dựa vào những điều anh em nhớ, anh em có thể một lần nữa tin tưởng vào "Đấng Thiên Chúa của cha ông anh em" để nâng đở, soi sáng anh em trong mỗi bước đường của anh em. Ông Giôsuê lại nói thêm: Đức Chúa của lời Giao Ước, Đấng đã cứu chuộc anh em và đã che chở anh em trong quá khứ và hiện nay chính là Đức Chúa trung tín của anh em.

Dựa vào các kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta cũng nên hết sức tuyên xưng như ông Giôsuê: "Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa". Cũng như ông Giôsuê, các bậc phụ huynh được mời gọi hãy nên như ngôn sứ của "gia đình". Họ được gọi hướng dẫn gia đình họ trong đường lối của Thiên Chúa. Thời buổi này hình như diều này khó khăn hơn, vì ngày nay rất ít con em chúng ta tuyên xưng đức tin, tụ họp nhau để thờ kính, xứng tội. Vậy chúng ta có nên mời ông Giôsuê cùng chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa cho những phụ huynh, giáo chức dạy giáo lý và các lớp học ở trường hay không? Ông Giôsuê cam đoan là Thiên Chúa trung tín với chúng ta, và hôm nay chúng ta cầu xin được trung thành với Thiên Chúa mà Đức Chúa của Giôsuê và Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta.

Trong mùa hè năm nay chúng ta nghe phúc âm thánh Gioan đoạn 6. Bắt đàu từ phép lạ làm bánh và cá hóa nhiều. Trong "diễn từ bánh hằng sống" tiếp theo phép lạ, Chúa Giêsu tiếp tục dạy về ý nghĩa của bánh hằng sống trong đức tin của chúng ta. Hôm nay lời dạy của Chúa Giêsu về của nuôi linh hồn ở giai đoạn cuối. Và tuần sau chúng ta sẽ nghe đọc phúc âm thánh Máccô là phúc âm trong năm phụng vụ B này.

Các môn đệ Chúa Giêsu không khác gì dân Israel đi qua sa mạc. Khi gặp khó khăn Dân Israel than oán với Thiên Chúa. Họ phàn nàn về nỗi khó khăn trong chặng đường dài đi qua sa mạc. Các môn đệ của Chúa Giêsu thì thầm về lời Ngài vừa mới nói sau khi làm phép lạ bánhvà cá hóa nhiều cho dân chúng ăn.

Hôm nay chúng ta đến một phần khác trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Sau bài diễn từ về bánh hằng sống, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ có một quyết định. Đó là họ có chấp nhận bánh Ngài ban cho là lời Ngài nói và chính mình Ngài hay không? Họ đã ăn bánh Ngài ban. Cũng như ông Giôsuê hỏi về đức tin của dân Israel khi họ họp nhau ở SiKhem, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ hãy tuyên xưng đức tin họ nơi Ngài. Họ có chịu chấp nhận lời Ngài dạy, và chấp nhận Ngài là bánh hằng sống hay không?

Chúa Giêsu nói thẳng với các môn đệ. Ngài mời gọi họ tuyên xưng đức tin là việc sẽ giúp họ đến gần Ngài. Đức tin không dựa và các phép lạ Ngài làm, nhưng khi tin vào Ngài, vào đời sống Ngài họ đã thấy rõ trong những dấu chỉ Ngài làm. Điều gì đã làm cho bao nhiêu người theo Ngài rồi bỏ ra đi? Có phải đó là vì lời nói cứng rắn là họ phải ăn thịt và uống máu Ngài không? Hay là những lời Ngài nói là hãy chung phần vào sự chết mà Ngài sẽ phải chịu? Cả 2 điều là những lời nói khó làm cho họ chấp nhận.

Chúa Giêsu nhắc họ và chúng ta điều gì giúp cho đức tin của chúng ta, và ai là Nguồn Gốc có thể giúp chúng ta theo Ngài. "Không ai đến với Thầy, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho". Đức tin của ông Phêrô sẽ lung lay. Cũng như đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách. Nhưng, sau khi nghe lời Chúa Giêsu thử thách, ông Phêrô không bỏ ra đi. Có thể ông ta không hiểu hậu quả của lời "xin vâng" với Chúa Giêsu. Nhưng, ông ta tin vào Đấng đã đến để yêu thương chúng ta, và ông ta tiếp tục theo Ngài.

Hôm nay trong tiệc Thánh Thể, một lần nữa, Chúa Giêsu hướng dẫn và khuyến khích chúng ta chấp nhận và theo Ngài. Rồi Ngài ban cho chúng ta lương thực, bánh và rượu là chính mình và máu Ngài. Lời của ông Giôsuê được vang lên trong diễn từ của Chúa Giêsu, và các môn đệ "hôm nay sẽ quyết định theo ai". Khi chúng ta ăn và uống lương thực ban cho chúng ta. Trong bí tích Thánh Thể này chúng ta có ý thức được quyết định Chúa Giêsu ban cho các môn đệ và cũng là quyết định của Ngài ban cho chúng ta hôm nay hay không? Nhưng, việc chúng ta lên lãnh nhận bánh và rượu là dấu chỉ dời sống Thần Khí trong chúng ta, và chính Thần Khí đó sẽ giúp chúng ta tuyên xưng điều thánh Phêrô nói "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa".

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm B CN21

Đọc nhiều nhất Bản in 23.08.2018 16:38