Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật V Phục Sinh -C

§ Lm Jude Siciliano, OP

TĐCV 14: 21-27; Tvịnh.144; Kh 21:1-5; Gioan 10: 27-30

Đã đến lúc tôi thú nhận: Như tôi đã nói trước, khi nào chúng tôi, các cha giảng bắt đầu soạn bài giảng, chúng tôi thường hỏi "Phúc âm nào"?. Câu chuyện trong Phúc âm có làm chúng ta tập trung chú ý vào bài Phúc âm hơn là chú trọng đến Chúa Giêsu, nơi Ngài rao giảng và các việc tuyệt vời Ngài làm. Bài Phúc âm cũng là bài đọc cuối cùng, rồi đến ngay bài giảng. Và các tín hữu thường nhớ bài Phúc âm họ vừa nghe. Dù vậy, trong bài giảng tuần này tôi sẽ chú trọng đến bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ.

It lời về sách Tông Đồ Công Vụ: Tác giả sách Công Vụ là thánh Luca, và đó là sách thứ hai thánh Luca viết sau khi viết phúc âm. Có người muốn đặt tên cho phúc âm thánh Luca là "Luca-Công Vụ". Ý kiến lý giải đều đó là trong lời mở đầu của hai sách. Trong phúc âm thánh Luca viết lời mở đầu như sau: "Thưa ngài Thêôphilô đáng kính". Luca hứa là sau khi "đã cẫn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài". Còn sách Tông Đồ Công Vụ cũng mở đàu bằng câu gắn liền với phúc âm: "Thưa ngài Thêôphilô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê su làm và những điều Người dạy..." Phúc âm kết thúc với Việc Chúa Giêsu gởi các môn đệ đi rao giảng (Lc 24: 46-47) và sách Công Vụ bắt đầu từ đó.

Độ một phần ba sách Công Vụ Tông Đồ nói về lời phát biểu và các bài giảng của những nhân vật chính trong giáo hội tiên khởi. Các bài giảng đầu tiên xãy ra ở Giêrusalem (Cv 1:1 - 8:3), rồi chuyển đến Giuđêa và Samaria (Cv 8:4 - 9: 43). Ngôn sứ Isaia đã hứa là Ísrael sẽ là "ánh sáng cho mọi nước", nên sau đó các tông đồ nhận sứ mệnh đi đến các dân ngoại (Cv 10: 1-15 - 15:35). Phần cuối, các bài giảng của thánh Phaolô là minh họa lời Thiên Chúa kêu gọi các tông đò ra đi rao giảng "đến tận cùng thế giới" (Cv 15:36 - 26: 31).

Thánh Phaolô và Banaba trở lại rao giảng ở Lystra, Iconium và Antiokia là những nơi họ đã bị truy bắt. Ở Lystra người ta ném đá vào Phaolô và bỏ mặc Phaolô cho đến chết. Hôm nay, trong bài đọc, các tông đồ trở lại với các cộng đoàn tín hữu do họ đã thành lập, huấn giáo và khuyến khích các cộng đoàn cũng cố đức tin của họ. Khì chúng ta theo dõi dể học hỏi các việc rao giảng của các tông đồ, chúng ta biết được có một số người chấp nhận sứ điệp của tin mừng, và một số khác đã từ chối và bắt bớ các ông.

Trong lúc các tông đồ kiên trì và chịu đau khổ vì lời rao giảng của họ, Các tông đồ ban đầu không chỉ cố gắng dựa vào năng lực và sự hiểu biết của họ mà thôi. Điều các ông nêu ra là chính Chúa Giêsu đã giữ lời hứa của Ngài và đã ban cho họ ơn Chúa Thánh Thần. Chính thần khí Chúa Thánh Thần đã ban cho họ sự hăng hái rao giảng và làm nhân chứng cho sự sống lại của Chúa. Mỗi khi họ trở về cộng đoàn của các tông đồ, các ông không khoe khoan về các thành quả mà họ đã gặt hái được, nhưng các ông xác nhận việc Chúa Thánh Thần đã tác động qua họ một cách đặc biệt. Vì thề, hôm nay bài đọc kết thúc với Phaolô và Banaba khi họ trở về nhà ở Antiokia. Ở đó họ "kêu gọi cộng đoàn giáo hội họp để tường trình lại những gì Thiên Chúa đã làm với họ, và Thiên Chúa đã làm thế nào mở cửa đức tin cho dân ngoại".

Trong các giáo xứ chúng ta cũng có những việc được tường trình như thế khi có các tình nguyện viên được mời dạy giáo lý cho các trẻ em vị thành niên, hay dạy giáo lý cho các tân tòng, hay thâu gom thức ăn, hoặc kiệu Mình Thánh Chúa cho các người đau ốm v.v... Thường thì những người đó có sự hiểu biết và kinh nghiệm khá hạn chế, họ vẫn "thưa vâng" lãnh nhận sứ vụ; họ được mời gọi. Họ chăm chỉ sửa soạn cho nhiệm vụ họ phải thực hiện và nghe lời hướng dẫn của các "vị cao niên". Họ khám phá ra là cộng đòan rất cảm động về việc họ làm. Và hơn nữa các người đi phục vụ như thế cảm thấy đức tin của họ được như có một sức sống mới như Phaolô và Banaba. Họ lãnh nhận trách hiệm rao giảng phúc âm. Làm sao mà họ lại thay đổi như thế được?. Không gì cả, đó chính là ơn Chúa Thánh Thần – Ngài xức dầu và đồng hành qua sự cố gắng của họ.

Bởi thế chúng ta sẽ đi đâu, vì chúng ta cũng đã được giao phó trách nhiệm rao giảng Tin Mừng cho thế giới? Có thể chúng ta không đi rao giảng một cách nhanh chóng như hai tông đồ mà chúng ta vừa nghe nói. Nhưng, dù sao đi nữa, Bí Tích rửa rội đã xức dầu cho chúng ta nên ngôn sứ ở những nơi chúng ta sống. Không có cách nào trốn tránh bổn phận đó!

Bạn hãy nói lên "nơi bạn phục vụ": như nơi bàn ăn sáng (đó có thể là một nơi phục vụ thật sự cho một số người); nơi bạn làm việc; ở giữa bạn bè khi hội họp nhau; trên máy vi tính, ở các cứa tiệm? Tôi không muốn đề nghị là bạn đứng trên bục gỗ để rao giảng. Mặc dù bạn có chút ngại ngùng về yếu kém đức tin của bạn cũng không sao. Nhưng, trong việc làm thường ngày, các giá trị và phán đoán của bạn, phong cách sống của bạn có thể làm cho những người xung quanh bạn ngạc nhiên. Ai biết được, họ có thể tò mò để đặt một câu hỏi lớn: "điều gì đã làm người đó khác như thế? Với tất cả những khó khăn của người đó, làm sao anh/ chị ta có thể tiếp tục như thế? Làm sao mà anh/chị ta có thể giũ hy vọng như thế" Rồi sẽ có dịp cho chúng ta làm như hai ông Phaolô và Banaba là "rao giảng Tim Mừng".

Chúng ta có thể cảm thấy là bản thân không được đào tạo về mặt thần học. Nhưng chúng ta cần phải nói lên với kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta, vói kinh nghiệm và đức tin của chúng ta. (học hỏi về tín lý sẽ không sao đâu). Cũng như Phaolô và Banaba, chúng ta sẽ có ơn phù trợ trên đường dương thế. Chúa Thánh Thần sẽ là "người dẫn dắt" chúng ta. Và đó là điều sách Công Vụ Tông Đồ nói lên: Chúa Thánh Thần làm việc qua những con người tầm thường để giúp họ loan báo Tin Mừng và gây nên "một số lượng môn đệ lớn lao". Vậy bạn hãy thử xem !

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm C PS5

Đọc nhiều nhất Bản in 16.05.2019 16:12