Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Nhật III Thường Niên -C

§ Lm Jude Siciliano, OP

Nơkhemia 8: 2-4a, 5-6, 8-10; Psalm 18; 1 Cor 12: 12-30; Luca 1: 1-4, 4: 14-21

Bắt đầu Mùa Vọng chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Năm nay chúng ta nghe phúc âm thánh Luca. Có bao nhiêu phúc âm tuần trước đã trích dẫn từ nhiều tác giả khác làm chúng ta mất định hướng. Nhưng, hôm nay, chúng ta thấy là đang bắt đầu nghe phúc âm thánh Luca cho đến hết năm phụng vụ này. Vì thế hôm nay chúng ta nghe đọc phần mở đầu của phúc âm thánh Luca, tường thuật về bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu khi bắt đầu đi rao giảng. Đó là sự khởi đầu sứ vụ truyền giáo cống khai của Chúa Giêsu và cũng là của chúng ta.

Tôi phải thú nhận là ý nghĩ đầu tiên của tôi về bài phúc âm này là "chúng ta lại bắt đầu trở lại!" Tôi đã từng qua sự thay đổi này nhiều lần rồi. Với tư cách là người rao giảng, và là tín hữu, tôi tự hỏi "tôi có thể nhận được yếu tố hửu ích nào thêm nữa qua phúc âm này?" Lòng trí tôi có cách nào cảm nghiệm điều gì mới qua chuyện này không? Với tư cách là người rao giảng tôi lại tự hỏi, nếu tôi cảm nghiệm được điều gì mới, nhiệt tình hưởng ứng thông qua việc thay đổi này lần nữa hay không? Có ai cũng nghĩ như tôi không?

Có thể thánh Luca nghĩ rằng các người đọc phúc âm của ông cũng nghĩ như vậy. Luca nói với Thêôphilô "nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật về những điều đã được thực hiện giữa chúng ta". Nhưng, Luca nói ông đã quyết định cũng nên viết một cách có "trình tự" để Thêôphilô nhận thức được rằng bài giáo huấn mà ông đã học được có nền tảng thật vững chắc". Vậy cộng đoàn của thánh Luca có quen thuộc với câu chuyện của Chúa Giêsu không? Câu chuyện có nhàm chán hay đó chỉ là câu chuyện quảng cáo về tôn giáo trên giấy dán tường, được xem như là một phần của cuộc sống bận rộn hay không?

Với lời mở đầu của phúc âm thánh Luca, chúng ta cũng như những người ra đi một cuộc hành trình sẽ đưa chúng ta đến nhiều nơi khác lạ, và sẽ được gặp nhiều người khác nhau. Nhiều người chúng ta sẽ gặp là những người cần được giúp đỡ và họ đi tìm kiếm. Có người thì vui vẻ giúp đở chúng ta trên cuộc hành trình. Trong khi đó có những người khác không màn đến, và gây nghi ngờ, chống đối trên đường chúng ta đi. Chúng ta sẽ thay đổi trong khi chúng ta đi theo chặng đường của phúc âm thánh Luca. Những câu chuyện sẽ giúp chúng ta giải quyết những vấn đề nan giải đang khởi phát trên thế giới và trong đời sống riêng của chúng ta từ khi chúng ta đã nghe những đoạn này từ ba năm về trước. Mặc dù trong đời sống chúng ta mọi sự xem như bình thường, nhưng, thật ra không có gì như đầu năm 2016.

Nhưng, Lời Chúa không tồn đọng. Không phải là một câu chuyện củ rích nói về những ngày đã qua thời xưa. Lời văn của phúc âm nghe như trong "thì quá khứ", nhưng, thật sự là thuộc về "thì hiện tại" Ít nhất là thì hiện tại cho những người có cặp mắt và tai có đức tin. Bởi thế nếu năm phụng vụ khởi đầu với điều đã nghe thấy thì đây là thời bắt đầu. Và chúng ta cần được chúc lành trước khi chúng ta lên đường đi suốt chuyến hành trình này. Thật ra thì việc đi qua phúc âm thánh Luca là sự vui trong phụng vụ năm nay. Cuộc hành trình này không phải là chuyến đí của người du lịch, mà là chuyến đi của người hành hương. Chúng ta đi qua đất thánh, có chỗ nghỉ ngơi, và có chỗ để cầu nguyện. Và cũng như đi hành hương, chúng ta cần sự chúc lành.

Bắt đầu chuyến hành hương, chúng ta cần sự chúc lành để được một đời sống mới và hăng hái, vui vẻ, vui mừng trong đức tin của chúng ta trong lúc đi. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần một cách đặc biệt trong khi chúng ta nghe người rao giảng loan báo lời Chúa Giêsu "Thần Khí Thiên Chúa xuống trên tôi..." Trong khi chúng ta sửa soạn nghe lời phúc âm năm nay chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đốt lửa kính mến, ban ân sũng và năng lực hăng say cho thế giới. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con cảm nhận lửa của Lời Chúa đang đốt cháy trong lòng trí chúng con để hăng say loan báo lời Chúa trong tâm hồn chúng con từ "trong mùa lễ và đến ngoài mùa lễ".

Điều chúng ta nói về các người rao giảng cũng là điều cần cho tất cả các người đã chịu phép rửa tội. Tất cả chúng ta đều được mời gọi loan báo "Tin Vui Mừng" qua lời nói và hành vi của chúng ta. Thật ra, phúc âm này không phải dành cho người rao giảng, nhưng là cho tất cả những ai đã chịu phép rủa, và đã và đang hiệp nhất với Chúa Kitô trong sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Nếu chúng ta trung thành nghe lời phúc âm thánh Luca chúng ta sẽ được thêm năng lực về cũng cố ơn gọi của chúng ta, nhờ đó chúng ta sẽ được mời gọi ra đi loan báo triều đại Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã bảo 72 môn đệ ra đi rao giảng (Lc 10:9)

Bài trích phúc âm thánh Luca hôm nay bày tỏ tất cả những sự thật trong sứ vụ của Chúa Giêsu xãy ra dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Chúng ta nghe ông Gioan Tẩy Giả nói là Đấng đến sau tôi sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần. Hôm nay Chúa Giêsu nói rõ là hành vi của Chúa Thánh Thần đó là để chúng ta tránh khỏi tội lỗi và tất cả những o ép của sức cám dỗ. Chúa Giêsu rao giảng bằng cách dùng những hình ảnh quen thuộc được rút ra từ các chủ đề quen thuộc hằng năm của người Do thái: như những người nghèo, người bị tù tội và áp bức đang mong đợi được thực hiện trong Chúa Giêsu như "một năm hồng ân của Chúa". Năm hồng ân đã được công bố. Là niềm hy vọng cho người Do thái đã được thực hiện trong Chúa Kitô. Những nơi trống rỗng đa được đầy tràn. Trong khi chúng ta nghe bài phúc âm chúng ta có nhận thấy đang ở thì "hiện tại" cho lòng trí chúng ta. Đó là điều xãy ra cho chúng ta ngay bây giờ. Trong bài giảng "khai trương" Chúa Giêsu nói đến một ngày sẽ đến trong tương lai của thế giới sẽ đến và sẽ được chấp nhận những gì cần thiết. Thật ra, Chúa Giêsu nói, những gì cần thiết đang được chú ý đến. Chúa Giêsu nói về cả hai phương diện: phần thể xác và phần thiêng liêng, trong khi Ngài công bố "một năm hồng ân của Chúa”. Hình ảnh về năm hồng ân được trích từ sách Leviticus (25: 8-55) và không một người Do thái nào không hiểu ý nghĩa đó.

Đôi khi chúng ta có thể xem Kinh Thánh một cách quá thiêng liêng. Dân chúng mong đợi khi năm hồng ân được ông bố là năm họ được giải thoát những gì áp bức cho cá nhân cũng như cho cộng đoàn. Áp lực vật chất cũng như áp lực tinh thần. Chúa Giêsu công bố sự giải thoát hoàn toàn. Chúa Giêsu nói đến hành động đã bắt đầu với ngày Ngài đến. Và thánh Luca kêu gọi cộng đoàn của ông ta hãy ý thức sự giải thoát như thế trong giáo hội thời đó. Thánh Luca nói đến nhũng hành động giải thoát, và hy vọng là những điều đó khuyến khích cộng đoàn cộng tác vào các hành động đó để giải thoát dân chúng ra khỏi những gì kiềm hãm, áp chế họ. Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ Ngài, điều Ngài loan báo sẽ xãy ra trong thời gian này cho chúng ta nữa. Một vị tổng thống mới ở Hoa kỳ, trong bài diễn văn khai mạc, ông ta trình bày chương trình ông ta sẽ làm trong nhiệm kỳ ông làm việc. Nhưng, bài diễn giải mở đầu của Chúa Giêsu không những loan báo những điều sẽ xãy ra trong thời kỳ Ngài thi hành sứ vụ, nhưng là cả những điều mà chúng ta sẽ xãy đến trong đời sống hiện nay của những người đang theo Ngài nữa.

Trong khi chúng ta sống qua năm phụng vụ này với thánh Luca, chúng ta sẽ thấy những dấu chỉ thực tế mà Chúa Giêsu loan báo trong đền thờ ở Nadarét hôm đó: người nghèo sẽ nhận được Tin Mừng giữa họ. Chúng ta, những người rao giảng, và giáo dân đến thực hiện nghi thức phụng vụ, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần mở miệng lưỡi và lòng trí chúng ta để cùng với thánh Luca, chúng ta có thể rao giảng điều chúng ta nghe hôm nay và suốt năm phụng vụ này.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

Lm Jude Siciliano, OP

Tags: Năm C CN03

Đọc nhiều nhất Bản in 24.01.2019 18:05