Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Giê-su Ki-tô là cửa chuồng chiên và là người chăn chiên

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A (03/05/2020)

"Ta là cửa chuồng chiên &
Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào"

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Từ ba bốn tháng nay nhân loại khốn đốn vì nạn dịch cúm Covid-19. Con virus corona nhỏ xíu đã làm hơn hai triệu người nhiễm bệnh và giết chết hơn hai trăm ngàn người. Hơn bao giờ hết người ta cảm nghiệm được sự mỏng giòn mong manh của sự sống con người! Hơn bao giờ hết người ta cảm thấy sự bất lực của con người trước nạn dịch cúm vô hình!

Đối với những người tín hữu Kitô giáo thì bối cảnh hiện tại giúp họ gắn bó chặt chẽ hơn với Đấng đã long trọng tuyên bố là cửa chuồng chiên, là mục tử nhân lành, là Đấng đã đến để mọi người được sống và sống dồi dào. Đó chính là CHÚA GIÊSU KITÔ!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10: Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

3.1 Chúa Giêsu Kitô là cửa chuồng chiên Theo quan niệm phổ biến của dân Ítraen thì họ là đàn chiên của Thiên Chúa và Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành của Itraen. Với một dân sống du mục và chăn nuôi thì không gì sống động hơn những hình ảnh về người chăn chiên, chuồng chiên và đàn chiên. Chúa Giêsu đã dùng những di sản văn hóa Thánh Kinh ấy để giới thiệu mình cho các môn đệ. Những con chiên được quy tụ trong chuồng chiên và người giữ cửa chuồng chiên bảo vệ chúng. Cửa chuồng chiên là chỗ/nơi mà các con chiên phải bước qua để vào chuồng chiên. Ở chỗ khác trong Phúc âm Chúa Giêsu tuyên bố ”Không ai đến đuợc với Chúa Cha mà không qua Thầy” cũng có cùng ý nghĩa với khẳng định ”Tôi là cửa chuồng chiên”

3.2 Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, chết vì đoàn chiên: Chẳng những là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu Kitô còn khẳng định Ngài là Chúa Chiên, là Mục Tử Nhân Lành, Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đề cho chiên sống dồi dào Ngài đã hiến mình làm của lễ đền tội trên thập giá. Hiến tế thập giả của Chúa Giêsu Kitô được lặp lại mỗi ngày trên bàn thờ trong hiến tế Thánh Thể.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

4.1 Chúng ta gia nhập đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô: bước đầu tiên là chúng ta trở thành chiên của Chúa Giêsu Kitô, đuợc Người yêu thương chăm sóc. Phép Rửa là Bí Tích khai tâm tức mở đường cho mọi ngườii gia nhập cộng đòan của Kitô giáo. Nhưng chúng ta không được phép dừng ở mức khởi đẩu ấy mà phải tiến sâu, tiến cao vào đời sống thần linh mà Chùa Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta, bằng cách học hỏi Giáo Lý, Thánh Kinh và thực hành Lời Chúa dậy.

4.2 Chúng ta đón nhận sự sống mà Chúa Giêsu Kitô ban tặng là bước tiếp theo. Chúa Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống là để cho chúng ta biết cách biết đường đến với Thiên Chúa Cha và sống thân mật với Người, như những người con hiếu thảo.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIOAN 10,1-10:

KHAI MỞ:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Con Cha là Chúa Giê-su Kitô đã mặc khải chân dung và sứ mạng của Người ra cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trong thế giới hôm nay mau chóng trở thành chiên của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.-«Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa chu toàn vai trò và sứ mạng mà Chúa đã giao phó là giúp mọi người gia nhập đàn chiên của Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người biết chạy đến với Chúa Giêsu Kitô để được Ngài đưa vào chuồng chiên của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- ”Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa những người đang phải đói khát, thiếu thốn phần xác phần hồn để họ được Chúa Giêsu Kitô ban cho sự sống và sự sống dồi dào.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người là cửa chuồng chiên và là Người Chăn Chiên Nhân Lành, Người đến và hiến mạng sống cho đoàn chiên là chúng con.

Chúng con xin Cha giúp chúng con biết chậy đến với Người để chúng con được sống và sống dồi dào bằng đời sống ân sủng mà Chúa Giê-su Kitô ban tặng cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

Sài-gòn ngày 02 tháng 05 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.05.2020. 14:18