Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chúa Cứu Thế - Nguồn Ơn Cứu Rỗi (thơ)

§ Mặc Trầm Cung

(Kính tặng các Linh mục, nam nữ tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và trên toàn thế giới.)

* Chúa Nhật Thứ Ba, Tháng Bẩy – Mừng Kính Chúa Cứu Thế.

80725cung7

Từ muôn đời tình yêu Thiên Chúa,
Đã yêu thương tác tạo đất trời.
Trăng sao, cây cối, biển khơi,
Cỏ hoa, muông thú, con người sống vui.

Khúc hoan ca vọng vang đồi núi,
Được tự do, thủ lãnh muôn loài.
Bất tuân chuốc lấy họa tai,
Con người sa ngã trượt dài u mê.

80725cung8

Cha thiết lập chương trình Cứu thế,
Đã ban Con Một xuống trần gian.
Hiện thân kiếp sống nghèo nàn,
Làm giá cứu chuộc giảng hòa cùng Cha,

Để ai tin Tình Yêu Thập Giá,
Nơi Người Con đã tự hiến thân.
Sẽ được diễm phúc thông phần,
Sự Sống Vĩnh Cửu hồng ân cao vời.

Được biến đổi giữa trời đất mới,
Nhờ Danh Ngài thoát họa diệt vong.
Thế gian thoát cảnh long đong,
Sống trong tình mến Cung Lòng Ba Ngôi.

80725cung9

Cứu loài người thoát vòng tội lỗi,
Sống hiệp thông Mầu Nhiệm Cao Siêu.
Tình yêu mời gọi tình yêu,
Nguồn Ơn Cứu Rỗi huyền siêu ân tình.

Chúa Cứu Thế mở Đường Công Chính,
Bao con tim tiếp bước theo Ngài.
Trung kiên, dầu lắm chông gai,
Dòng Chúa Cứu Thế miệt mài noi gương ./.

Mặc Trầm Cung

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 26.07.2008. 17:17