Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cảm nhận Phục Sinh: Không lẽ hôm nay thuyền gác mái

§ Sơn Ca Linh

Chút cảm nhận Phục Sinh từ Ga 21,1-14

Nhớ chuyện ngày xưa trên biển vắng,
Thầy bảo “chèo ra chỗ nước sâu”
Dẫu có cuồng phong hay biển lặng,
Mạnh dạn mà bủa lưới giăng câu !

Đường Thầy dẫn càng đi thấy lạ !
Ánh vinh quang mỗi lúc xa mờ.
Nhưng lại cứ gần hình thập giá,
Chuyện Nước Trời lại chỉ ươm mơ !

Và rồi những tay chài lưới đó,
Tan bầy rã đám thật ê chề.
Kẻ phản, người quay lưng chối bỏ,
Chán nản đành quay gót trở về !

Rất lạ, từ buổi bình minh ấy,
Tin vui ngày thứ nhất trong tuần.
Ai nấy xôn xao Thầy sống lại,
Niềm vui xen cả nỗi bâng khuâng!

Và lại sáng nào trên bãi vắng,
Tiếng Thầy vang gọi giữa bâng quơ.
Mẻ cá lạ lùng tay lưới nặng,
Bữa điểm tâm ngon lại sẵn chờ !

Rồi tất cả những chàng trai ấy,
Dương thuyền ra mọi “chỗ nước sâu”,
Thúng bột trần gian giờ đã dậy,
Men tình yêu cứu độ nhiệm mầu !

Lệnh của Thầy xưa còn nguyên đấy,
Biển trần gian đầy “chỗ nước sâu”
Không lẽ hôm nay thuyền gác mái,
Ngoài kia cá đợi lưới giăng câu !

Sơn Ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 14.04.2017. 19:16