Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Bước Đi Trong Thần Khí’’

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Năm B (31.05.2006)

I. Dẫn Vào Phụng Vụ

“Bước đi trong Thần Khí” là lời của Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Ga-lát (Gl 5,16) đã được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chọn làm khẩu hiệu cho đời Giám mục (Ban Mê Thuột) của ngài. Nhưng thiết nghĩ bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng có thể và phải lấy lời Thánh Kinh ấy làm phương châm cho đời sống đức tin của mình. Vì chưng chỉ “bước đi trong Thần Khí” chúng ta mới có thể đi đúng đường, đúng hướng và mới liên kết được với nhau thành một cộng đoàn chứng nhân, khiến chứng tá và lời loan báo Tin Mừng Phục Sinh của chúng ta mới đủ sức thuyết phục đối với những người chưa biết chưa tin Chúa.

II. Lắng Nghe Lời Chúa Trong Ba Bài Sách Thánh

2.1 Bài đọc 1 (Cv 2,1-11): Ai nấy đều được tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng.

1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2 bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. 3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. 4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

5 Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. 6 Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 7 Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? 8 Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? 9 Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai Cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; 11 nào là người Do Thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả Rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! "

22 Bài đọc 2 (1 Cr 12,3a-7.12-13): Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một than thể.

3 Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí. 4 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

12 Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

2.3 Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23): Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai an hem. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

III. Khám Phá Chân Dung & Sứ Điệp Của Chúa Trong Ba Bài Sách Thánh

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa:

3.1.1 Bài đọc 1 (Cv 2,1-11)là bài tường thuật của Sách Công vụ Tông Đồ về biến cố xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, một thời gian sau Lễ Vượt Qua. Biến cố được kể lại là sự “hiện xuống” của Thánh Thần Thiên Chúa trên các môn đệ Chúa Giê-su. Chúa Thánh Thần được nhìn thấy giống như những lưỡi lửa. Chúa Thánh Thần đổ xuống trên từng người và tràn ngập tâm hồn họ khiến những người này nói các thứ tiếng không phải ngôn ngữ của mình mà người nghe (bất kể thuộc ngôn ngữ nào) đều hiểu được điều các tông đồ nói.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Cr 12,3a-7.12-13) là một đoạn của thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô trong đó trước hết Thánh Phao-lô Tông đồ khẳng định tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của người Ki-tô hữu; kế đến ngài giảng giải về các đặc sủng phong phú và khác nhau mà Chúa Thánh Thần ban cho bất kỳ tín hữu nào cũng nhằm ích lợi chung của Hội Thánh là Thân Mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô; và sau cùng ngài kết luận về tính hiệp nhất của cộng đoàn kẻ tin: “Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Ga 20,19-23 ) là tường thuật của Thánh Gio-an Tông đồ về lần hiện ra đầu tiên của Chúa Giê-su Phục Sinh với các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Trước hết Chúa Giê-su cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn là dấu tích của cuộc Khổ Nạn ba ngày trước đó. Kế tiếp Chúa Giê-su chúc bình an cho các môn đệ và giao cho các ông sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ mà Người đã nhận từ Thiên Chúa Cha. Và sau cùng Chúa Giê-su ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các môn đệ của Ngài.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa:

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Thánh Thần của Chúa Giê-su (cũng là Thần Khí của Thiên Chúa) đã được ban cho các tín hữu là môn đệ Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng đã chết và phục sinh. Vậy việc quan trọng nhất là chúng ta hãy nhận lấy Thánh Thần như chính Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh mời gọi: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

Thánh Thần Thiên Chúa sẽ củng cố và đổi mới niềm tin Ki-tô của mỗi người và sẽ gắn kết mọi người thành một cộng đoàn hiệp nhất. Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cần thiết để mọi người thực hiện sứ mạng rao giảng, làm chứng cho Tin Mừng và phục vụ con người như chính Chúa Giê-su Ki-tô đã thực hiện và mời gọi các môn đệ làm theo.

IV. Sống Lời Chúa Hôm Nay

Sống sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta mở lòng, mở trí, mở linh hồn và cuộc sống của chúng ta để Chúa Thánh Thần ngự vào và tự do hoạt động, bằng hai cách:

* Nỗ lực canh tân đời sống, xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, dùng những ơn huệ Chúa Thánh Thần đã ban, nhất là những đặc sủng, mà phục vụ Vương Quốc của Thiên Chúa và Hội Thánh.

* Thực hiện những gợi ý, soi sáng, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần mà chúng ta nhận được, khi chúng ta cầu nguyện, dâng thánh lễ, nghe giảng, đọc Thánh Kinh, tĩnh tâm và tiếp xúc với người nghèo.

V. Cầu Nguyện

Mỗi người có thể dùng một hay cả hai lời cầu nguyện sau đây:

1. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa

- đã hiện diện bên Thiên Chúa trong công trình Tạo Dựng Vũ Trụ!

- đã luôn ở bên cạnh Chúa Giê-su Ki-tô và cộng tác với Người trong công trình Cứu Độ Thập Giá!

- đã hiện xuống trên các Tông đồ và các môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa

- đã khai sinh, hướng dẫn và bảo vệ Hội Thánh Chúa Ki-tô suốt hơn hai ngàn năm nay và

- hằng ngự trong tâm hồn chúng con, củng cố lòng tin của chúng con, canh tân đổi mới đời sống tâm linh của chúng con.

Chúng con tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần hãy tự do hoạt động trong đời sống chúng con để chúng con bước đi trong Thần Khí. Chúng con cũng tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần hãy canh tân đổi mới Hội Thánh Việt Nam, để mọi Ki-tô hữu và các cơ chế của Hội Thánh trở thành công cụ loan báo Tin Mừng, giúp đồng bào thuộc 54 dân tộc anh em nhận ra Thiên Chúa là Cha Duy Nhất và nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Thiên Chúa và là Chúa Cứu Độ nhân loại. Amen.

2. KINH CẦU CÙNG CHÚA THÁNH THẦN (trích từ “GIỜ BÊN CHÚA” của Hội Thánh Linh Seattle)

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa Tình Yêu, con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con tình yêu thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của bình an, đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con sự bình an thánh thiện của Chúa, sự bình an mà không trí khôn nào hiểu thấu được.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của ánh sáng, đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con được ánh sáng thánh thiêng của Chúa, để con có thể nhìn xem mọi sự một cách rõ ràng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của niềm vui và an ủi, đang ngự thật trong linh hồn con. Xin đổ tràn niềm vui và an ủi của Chúa vào lòng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của sức mạnh, đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con sức mạnh thần linh của Chúa, để con có thể làm mọi việc cho hoàn hảo.

Lạy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa của sự ngọt ngào và tốt lành vô biên, đang ngự thật trong linh hồn con. Xin ban cho con những Hoa Trái, những Phúc Lành và Bảy Nguồn Ơn của Chúa. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.05.2009. 12:55