Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

“Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM C (23/12/2018)

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ,
và Con lòng Bà được chúc phúc!
Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Chúa Nhật IV Mùa Vọng gần kề với Lễ Chúa Giáng Sinh nên Bài Phúc Âm cho chúng ta chiêm ngắm bốn gương mặt sáng ngời của lịch sử cứu độ là Đức Ma-ri-a và Đức Giê-su là Con của Mẹ, bà Y-sa-ve và Gio-an Tiền Hô là con của bà. Nhưng hai nhân vật chính của tường thuật Thánh Kinh và cũng là của lịch sử cứu độ là Đức Ma-ri-a và Con của Mẹ là Đức Giê-su. Trong câu nói của bà Y-sa-ve làm nổi bật Chân lý ấy: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”

Chúng ta hãy thinh lặng chiêm ngắm và suy niệm về hai gương mặt nổi bật nhất cùa Bài Phúc Âm hôm nay và của lịch sử cứu độ của Ít-ra-en.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 1,39-45:

Ngày ấy, Ma-ri-a chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà I-sa-ve. Và khi bà I-sa-ve nghe lời chào của Ma-ri-a, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà I-sa-ve được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 1,39-45:

3.1 "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”: Đức Ma-ri-a được người chị họ là bà Y-sa-ve ca tụng là người được chúc phúc giữa các người phụ nữ, vì Người đã được Thiên Chúa Ít-ra-en chọn làm Mẹ Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Độ và vì Người đã nói lời Xin Vâng (FIAT) với kế hoạch của Thiên Chúa.

3.2 "Con lòng Bà được chúc phúc!“: Đức Giê-su được người dì họ là bà Y-sa-ve ca tụng là người được chúc phúc, vì Người là Con Một Thiên Chúa và đã được Thiên Chúa chọn làm Đấng Mê-si-a, Đấng Cứu Độ và vì Người cũng đã nói lời Xin Vâng (FIAT) với kế hoạch của Thiên Chúa.

3.3 “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?”: Đức Ma-ri-a được người chị họ là bà Y-sa-ve ca tụng là Mẹ Thiên Chúa vì Đấng Mê-si-a, Con Một Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa đang được Mẹ cưu mang trong cung lòng Mẹ, và không lâu nữa sẽ được Mẹ sinh ra tại Bê-lem. Hôm nay nhờ Mẹ đem Người đến thăm người chị họ là bà Y-sa-ve mà mẹ con bà Y-sa-ve được Chúa Hài Nhi chúc phúc và thánh hóa.

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 1,39-45:

4.1 "Để được Chúa đến viếng thăm“: Mục đích của Mùa Vọng nói riêng, của cả đời sống Ki-tô hữu nói chung là được Thiên Chúa đến viếng thăm. Thiên Chúa cũng không theo đuổi một mục tiêu nào khác vì Người đã tự xác định là Em-ma-nu-en = “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Người đã sinh ra làm người là để ở cùng chúng ta là những người thuộc gia đình của Người.

4.2 "Per Mariam ad Jesum”: “Đến với Chúa Giê-su qua Mẹ Ma-ri-a” đó là phương châm của Khoa Thánh Mẫu học nói chung, của các thành viên gia đình Tận Hiến nói riêng. Đức Giê-su đã đến được nhà ông bà Gia-ca-ria – Y-sa-ve là nhờ Đức Ma-ri-a đem Người đến. Nay Đức Giê-su có thể đến với chúng ta không cần có sự giúp đỡ của Đức Ma-ri-a nhưng chắc chắn Ngưỡi vẫn thích đến với chúng ta cùng với Đức Ma-ri-a. Còn về phía chúng ta chắc chắn chúng ta có Đức Ma-ri-a cùng đi thì chúng ta sẽ đến được với Đức Giê-su một cách an toàn và nhanh chóng hơn.

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG LU-CA 1,39-45:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã muốn chúng con gặp được Đức Giê-su Con yêu dấu của Cha. Xin Cha đón nhận lời cầu xin tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Ngày ấy, Ma-ri-a chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà I-sa-ve.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới này biết quan tâm đến việc đem niềm vui đến cho người khác để niềm vui được lan rộng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Và khi bà I-sa-ve nghe lời chào của Ma-ri-a, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ cùng cho hết mọi Ki-tô hữu giáo dân để mọi thành phần Dân Chúa biết đem Chúa đến với mọi người, để mọi người được vui mừng hân hoan.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.-«Và bà I-sa-ve được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người nhận ra hồng phúc mà Thiên Chúa ban cho mỗi người, mỗi nhà trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh này.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang tìm kiếm Chúa trong cuộc đời để họ gặp được Chúa và cảm nghiệm được Lời Chúa được thực hiện.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã muốn chúng con gặp được Con yêu dấu của Cha và Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ - là Đức Ma-ri-a, Mẹ Đức Giê-su và Mẹ chúng con - để Người giúp đỡ chúng con gặp được Đức Giê-su Con Cha.

Xin Cha ban sức mạnh và sự kiên trì cho chúng con để chúng con thực hiện được điều mà Cha muốn chúng con làm trong Mùa Vọng này.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 16 tháng 12 năm 2018

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm C MV4

Đọc nhiều nhất Bản in 20.12.2018 18:43