Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bà Muốn Sao Thì Sẽ Được Vậy

§ Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A (20/08/2017)

"Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy."

I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 15,21-28):

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!" 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

24 Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi." 25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” 26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con." 27 Bà ấy nói: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA

2.1 Có một đề tài khá thú vị cho những người muốn nghiên cứu Phúc Âm. Đó là đề tài những người phụ nữ trong cuộc đời trần thế của Đức Giê-su. Ngoài Đức Ma-ri-a là thân mẫu của Người, còn có một số phụ nữ khác đã có mặt trên các nẻo đường của Đức Giê-su: Có những người đi theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem, thậm chí đến tận đồi Sọ và giúp đỡ Người và các môn đệ về tài chánh. Có những người đã được Đức Giê-su chữa bệnh và trừ quỷ (như Ma-ri-a Mag-da-la và người bị bệnh băng huyết). Có những người Đức Giê-su gặp trên đường như người phụ nữ Sa-ma-ri (Ga 4,1-42) và người phụ nữ Ca-na-an (Mt 15,21-28).

2.2 Khi đọc câu chuyện người phụ nữ Ca-na-an đến xin Đức Giê-su chữa lành cho đứa con gái bị quỷ ám của bà, nhiểu người đã bị sốc với những lời mà Đức Giê-su đã nói với bà: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Nhưng khi nghe người phụ nữ Ca-na-an đáp lại Đức Giê-su thì độc giả vừa hài lòng, vừa ngưỡng mộ: "Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống." Những lời đó và thái độ của người phụ nữ Ca-na-an đã chinh phục được trái tìm của Đức Giê-su khiến Người phải thốt lên: "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy."

2.3 “Lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Con gái bà ấy đã được khỏi, nhờ lòng tin mạnh mẽ của người mẹ và quyền năng của Đức Giê-su. Quyền năng của Đức Giê-su (hay của Thiên Chúa) thì lúc nào cũng có sẳn đó, nhưng lòng tin của người đối tác thì không phải lúc nào cũng có đó. Mà không có lòng tin thì không có phép lạ, vì lòng tin là điều kiện cần thiết để phép lạ được thực hiện. Chính Phúc âm đã quả quyết như thế: “Người không làm nhiều phép lạ tại đò (Na-da-rét), vì họ không tin” (Mt 13,58).

III. THỰC THI LỜI CHÚA

3.1 Trong cuộc sống hơn 70 năm tôi cũng đã từng chứng kiến phép lạ do Thiên Chúa thực hiện cho tôi và cho những người sống chung quanh tôi. Tôi đã chết hụt vài ba lần nhờ sự che chở của Thiên Chúa. Tôi đã không bị tù tội nhờ lòng thương của Thiên Chúa. Tôi không bị đói khổ và có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, việc phục vụ nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa,

3.2 Nhưng cũng có nhiều phép lạ đã không xẩy ra do tôi còn thiếu lòng tin và cầu xin chưa đủ. Có nhiều điều tôi xin cho gia đình, bạn bè, các học viên, giáo xứ, Giáo hội Việt Nam mà Chúa chưa ban, chỉ vì tôi chưa tin cho đủ, chưa tin cho mạnh.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, con hết sức ngưỡng mộ người phụ nữ Ca-na-an. Bà ấy tin mạnh thật. Con cũng muốn có lòng tin mạnh mẽ như thế nhưng con chưa được như bà ấy. Dù lòng tin của con còn yếu kém, con cũng đã được Chúa ban nhiều ơn phần hồn phấn xác. Con xin tạ ơn Chúa. Con tha thiết xin Chúa ban cho con một đức tin mạnh mẽ, một đức cậy vững vàng và một đức mến sắt son. Con cầu xin Chúa là Thiên Chúa, Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Sài-gòn ngày 15 tháng 08 năm 2017

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

Tags: Năm A CN20

Đọc nhiều nhất Bản in 15.08.2017 13:01