Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST416: Chúa Giêsu Yêu Ta

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.17,24-26)

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

SUY NIỆM

CG : Con thân yêu ! Có bao giờ con tự hỏi về lời cầu nguyện của Ta dâng lên Thiên Chúa Cha : "Lạy Cha, Con muốn rằng: Con ở đâu thì những kẻ Cha đã ban cho Con cũng ở đó với Con" (Ga.17,24). Và nếu con đã tự hỏi thì con thưa làm sao ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu đáng kính mến, con chưa bao giờ tự hỏi mình. Nhưng bây giờ Chúa hỏi con, tự nhiên con thấm được ý nghĩa lời đó. Và con cũng cảm thấy thật sung sướng, vì Chúa đã thưa với Chúa Cha như vậy, vì Chúa muốn con xác tín con được Thiên Chúa Cha yêu thương.

CG : Vậy con cảm thấy và hiểu thế nào ? Tại sao Cha không nói với Thiên Chúa Cha, hay là nói với con : Ta yêu con, có phải đơn sơ dễ hiểu hơn không ?

Lh : Lạy Chúa Giêsu, nghe sơ qua thì người ta tưởng cả hai kiểu nói đó cùng nói lên một điều là : Chúa yêu con. Nhưng suy nghĩ cho thấm thì khác xa nhau lắm. Vì nếu Chúa nói với Chúa Cha hay nói với con rằng Chúa yêu con, thì con và người ta chỉ hiểu là Chúa yêu con. Vì con là tạo vật Chúa Cha ban cho Chúa. Chúa quý con vì con là sở hữu của Cha. Như Chúa đã nói : "Tất cả những ai Cha ban cho Con thì Con không để hư mất" (Ga.17,12). Nhưng có thể Chúa để con một nơi như người ta để vật gì trong tủ kính để khỏi bụi bặm hư hao. Hoặc như một người cha có đứa con hoang đàng, phá phách gia đình, bỏ nhà đi hoang... Ông đau khổ vì nó, nhưng vẫn thương nó, vì nó là con ông. Ông mong nó nên tốt, nhưng ông bó tay vì không bắt nó về nhà được, cũng không giam hãm nó được.

Nhưng vì Chúa đã nói : "Con muốn rằng : Con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho Con cũng ở đó với Con" (Ga.17,24). Kiểu nói này bao hàm nhiều ý nghĩa. Chúa yêu con nhưng không bỏ con trong tủ kính rồi đi làm việc, nhưng Chúa muốn con ở luôn bên Chúa, học với Chúa. Chúa bày việc và bày cách thực hiện. Chúa cũng muốn và xin Thiên Chúa Cha thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa con như chính Chúa Cha đã tuyên phán trong sách Lêvi: "Các con phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh" (Lc.11,41). Chính Thiên Chúa đã phán qua một sứ ngôn : "Ta yêu ai thì Ta thử thách người ấy" (Đnl.8,37). Như vậy không phải là Chúa xin Đức Chúa Cha thử thách, thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa con, cho con được gọi Thiên Chúa là Cha và Thiên Chúa Cha yêu con thật như con cái Ngài sao ?

CG : Nhưng đó mới chỉ một phần điều cốt yếu Cha muốn là con được cùng Cha, với Cha chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa Cha. Bởi vì như 12 Tông đồ, là những người Cha đã chọn và Cha tín nhiệm tất cả. Nhưng những người Cha sở cậy nhiều hơn là Phêrô mà Cha đặt làm đầu Hội Thánh Cha ở trần gian; là Giacôbê Giám mục đầu tiên cho Giêrusalem và cũng là Tông đồ đầu tiên được đổ máu ra vì Cha. Với Gioan người thanh niên đầy nhiệt huyết, can đảm và trung thành. Chỉ ba người ấy được thấy vinh quang tự tại của Cha trên núi Tabor. Như vậy có nghĩa là Cha xin cho con có tâm hồn đáng Cha tín nhiệm, và để Cha có thể tâm sự với con, như các ngôn sứ đã nói và như chính Cha nói với nhiều tâm hồn: "Ta khắc khoải chờ mong có ai đến chia vui sẻ buồn mà không có. Ta đợi mãi đợi hoài không được một ai. Tâm hồn Ta cay đắng đã nhiều mà còn gặp thêm sự hất hủi. Đã tủi nhục lại còn bị đắng cay ập xuống" (Tv.68).

Với con Cha muốn nhắc lại điều Cha đã tâm sự với Thánh Trinh nữ Magarita ở Paray le Monrial rằng : Ít là con hãy yên ủi Thánh Tâm Cha.

Vậy điều Ta mong nơi con là Con hãy nên thánh, hay nói cách khác : Con hãy để Ta thánh hóa con mà trước tiên là thanh tẩy con, thanh tẩy tư tưởng, ước muốn và cả lời nói việc làm của con.

Sau đó con hãy chấp nhận để ta tôi luyện con. Con có muốn được như một thanh sắt lùi vào lửa cho đỏ lên, rồi được đặt trên đe được búa giáng xuống cho bung ra những chất rỉ và chất than. Nhiều lần như vậy thanh sắt sẽ thành thép và thép đó được rèn luyện thành bảo kiếm của Nước Trời.

Để được như thế chỉ cần con can đảm và thành tâm phó thác, những ơn Thiên Chúa sẽ tuôn đổ dồi dào trên con, để tất cả đều nên niềm vui cho con. Niềm vui ấy các thánh Tử vì đạo đã được nếm, được hưởng, nên người ta thấy các Ngài được hân hoan trên đường ra pháp trường như đi dự đại tiệc.

Nào ! Con có muốn ở với Cha bất cứ ở đâu không ? Và con biết Cha vẫn còn ở đỉnh đồi Canvê, chờ ngày Phục sinh vinh quang.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và đáp lại tình Chúa yêu thương chúng con bằng đời sống hy sinh phục vụ Chúa trong anh em chúng con.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

Sau khi đã tâm sự với Chúa, các bạn sẽ chọn một trong các bài sau đây để hát.

Nhưng nên nhớ Lời Chúa Giêsu nói : "Dân này thờ Ta bằng đầu môi chót lưỡi" (Mt.15,8; Mc.7,6), nên khi hát bài nào cũng vậy, nên :

1. Hát thầm trong lòng, hát thật chậm.

2. Tiểu khúc nào đánh động lòng bạn nên hát lại.

 

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

của Đức Piô XI

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đã thương chúng con vô cùng. Ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng con.

Từ khi Đức Chúa Giêsu mới sinh ra, thì Trái Tim Người đã nghĩ đến chúng con là kẻ hèn mọn.

Mọi việc Người làm thì đã làm vì chúng con.

Người đã chịu nạn, đã chịu chết.

Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng con. Chúng con mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội.

Chúng con là kẻ khốn khó, chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng.

Nay ơn trên trời soi sáng thì chúng con mới biết Đức Chúa Giêsu muốn cho người ta kính mến Trái Tim Người cách riêng. Thật thì chúng con thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi, chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh.

Chúng con xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân Đấng nhân lành vô cùng. Chúng con hợp một ý cùng Bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giêsu.

Chúng con dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội.

Chúng con dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời.

Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng con làm; sự sống, sự chết, tài trí, của cải, hết mọi sự chúng con dâng cho Trái Tim thay thảy.

Dù khi chúng con được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó, thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Chúng con cũng xin dâng cả anh em, họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành.

Ớ Trái Tim cực thánh, hãy cai trị trong lòng chúng con. Xin che chở chúng con cho khỏi chước ma quỷ. Xin thêm lòng tin, cậy, kính mến cho chúng con được đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Xin cứu lấy chúng con trong giờ sau hết. Xin ban mọi ơn lành cho Đức Giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Trời. Xin phù hộ cho các Linh mục được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các Đấng, các bậc được dạy dỗ chúng con cho nên.

Ớ Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng con. Hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này. Hãy đưa chúng con lên Thiên đàng hưởng Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu đời đời. Amen.


Hết Tập 4a

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 11:45