Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST405: Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.10,27-30)

"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."

SUY NIỆM

Lh : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con hoảng sợ vì Lời Chúa nói : "Chiên tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng biết tôi" (Ga.10,37). Người ta có thể nghĩ rằng : Con là chiên ngoan được Chúa biết và yêu thương, luôn nghe tiếng Chúa, theo Chúa. Nhưng từ thâm tâm con tự thẹn. Con đâu có ngoan. Biết bao lần con đã muốn chui ra khỏi hàng rào, vì con thèm khát những bụi cây rậm, nghĩ rằng nơi đó có nhiều cỏ ngọt, lá ngon và con sẽ được thoải mái. Cũng không biết rằng, lá cây bụi rậm coi thì ngon nhưng độc. Bụi rậm coi mát mắt mà có thú dữ đang ẩn ở đó. Nếu không có Cha ngăn ngừa thì con đã bị thú rừng xé xác, hay ăn nhầm lá độc mà toi mạng. Lạy Chúa xin tha thứ cho con.

CG : Con thân yêu. Đúng thế, biết bao lần con đã chui đầu ra khỏi hàng rào, nếu Cha không thấy kịp và ngăn con lại, thì ngày nay con đâu còn nhìn ra tình Cha thương con. Cha nói con ngoan là vì con chưa kịp sai lỗi thì Cha đã kịp ngăn ngừa con. Vì nghe tiếng Cha con đã sợ mà dừng chân, nhưng Cha biết lòng con hậm hực lắm, nghĩ rằng Cha khắt khe với con. Con chỉ mới miễn cưỡng nghe lời Cha. Dù vậy, Cha cứ kể là con đã nghe lời. Con hãy ý thức rằng : Cha yêu con nhiều, mà con chưa thuần thục. Con hãy sống sao cho người ta thấy được con yêu mến Cha, luôn luôn để ý nghe lời Cha.

Lh : Lạy Chúa, quả là con chưa ngoan. Nhưng xin Chúa tha thứ và giúp con nên thật ngoan.

CG : Con thân yêu ! Con có hiểu sự sống đời đời Cha ban cho con là thế nào không?

Đây ! Lắng nghe Cha nói và hiểu cho tường. Hiện nay thân xác con sống theo thể lý. Con phải ăn, phải uống để bảo vệ sự sống thể lý ấy. Rồi một ngày kia thân xác con sẽ trở thành bất động và tan rã. Đến ngày tận thế xác con sẽ được sống lại để hợp với linh hồn bất tử. Nhưng nếu linh hồn bất tử của con vì không sống lời Cha tất phải xa Thiên Chúa là nguồn sống của muôn loài, thì phải kể là con chết đời đời đấy.

Nếu linh hồn con vẫn được nuôi bằng Bánh Trường Sinh, thì khi lìa xác, linh hồn con sẽ sống trong vinh quang đời đời và ngày tận thế xác con sẽ sống lại hợp với linh hồn để hưởng sự sống đời đời cùng với chư thần chư thánh, trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và như Cha đã nói không ai cướp được con khỏi tay Cha.

Lh : Vâng, lạy Chúa Giêsu đáng kính mến, con hiểu. Vì từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu con, đã dựng nên con vì yêu con. Và khi con được chịu phép Rửa tội thì con đã được nên chi thể của Cha, là Đấng Cứu Độ con. Nên quỷ dữ cũng không cướp được con khỏi tay Cha. Cha yêu con và quý con, cho con được là sản nghiệp mà Cha đã đổ máu ra để chuộc về và thanh tẩy. Con tin rằng không thể nào mà Cha muốn bỏ con trừ khi chính con tệ bạc bỏ Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa đừng để con xa Chúa bao giờ, dù chỉ là ý nghĩ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tạ ơn Chúa, vì Chúa quá yêu thương chúng con, mà coi chúng con là chiên ngoan, biết nghe lời Chúa. Thực ra thì chúng con có được ngoan hiền như Chúa tin tưởng chăng? Phần chúng con đã biết mình không đáng được Chúa yêu thương và tin tưởng, nhưng nhờ Chúa đã bảo đảm, cho chúng con thực tình muốn kính mến Chúa. Vì nếu chúng con không kính mến Chúa thì đời chúng con sẽ lạc đích. Xin thêm đức tin và đức mến cho con.

* Kinh dâng mình cho Thánh Tâm Chúa (ở cuối sách - trang 78).

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2007. 11:36