Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST314: Chúa Giêsu Nhiệm Tích Thánh Thể

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc.22,19-20)

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu cùng ngồi ăn với các môn đệ.

Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

SUY NIỆM

Thánh thi giờ Kinh chiều Lễ Mình Thánh vừa ca tụng việc Chúa Giêsu hiến mình làm lễ hy sinh, vừa ca tụng mầu nhiệm Nhập thể huyền diệu :

1. Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
Vua muôn dân đã hiến trót thân mình
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới

Nhiệm tích Thánh Thể là mầu nhiệm ơn cứu độ Đức Giêsu Con Thiên Chúa cũng là vua muôn dân, lại tự hiến mình làm lễ hy sinh để giải thoát muôn dân khỏi ách nô lệ tội lỗi.

2. Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn.
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Là Thiên Chúa, Ngôi Lời đã muốn làm con Đức Trinh Nữ Maria để hòa mình với loài người mà giải thoát bằng chân lý và sự chết của Ngài.

3. Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Con Thiên Chúa làm người không chỉ để giải thoát ta mà còn hiến thịt máu mình nuôi ta.

4. Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh

Đức Giêsu đã biến bánh miến và rượu nho nên thịt và máu Ngài để nuôi ta. Đó là điều khó tin nhưng lại là sự thật. Sự thật này chỉ Thiên Chúa mới làm được. Đức Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa của ta.

5. Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Nhờ quyền năng vô biên của Ngài, Đức Chúa Giêsu đã ẩn mình trong bánh rượu để làm lễ vật hiến tế Thiên Chúa. Ta phải vững tin : Lễ vật ấy chính là thịt máu Chúa Cứu thế.

6. Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

Ta hãy vui mừng tiến lại gần Nhiệm tích Thánh Thể bằng lòng tin kính mến yêu và hãy cùng triều thần thánh thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Nhiệm tích tình yêu này.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa đang ẩn mình trong hình bánh và đang ngự nơi đây với chúng con.

* Hát : Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tuyên xưng tinh chất bánh miến này đã thực sự trở thành thịt và máu thánh Chúa Giêsu, mà Chúa hiến mình để nên bánh trường sinh nuôi dưỡng và thánh hóa chúng con.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ Chúa đã đến với chúng con trong dạng bánh và rượu, để chúng con được nhờ Chúa, với Chúa mà thờ lạy, tin yêu tình thương vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp cùng cả triều thần thánh trên trời, chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa đã lập Nhiệm tích Thánh Thể ở cùng chúng con, làm lương thực nuôi dưỡng và thánh hóa linh hồn chúng con.

* Hát

* Kinh lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 02.06.2007. 17:26