Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST112: Giới Răn Yêu Thương

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.13,33-35)

Trước khi tự ý nộp mình để đền tội thay ta và giải thoát ta, Chúa Giêsu đã ban lời di chúc rằng :

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”.

SUY NIỆM

Khi người ta gần chết, thường có những lời chân tình nhắn nhủ cho anh em con cháu, và thường là những kinh nghiệm sống của họ.

Đức Chúa Giêsu khi gần đến ngày bỏ thế gian mà về cùng Thiên Chúa Cha thì lòng Ngài yêu thương các môn đệ cũng trở nên đậm đà thiết tha nhiều hơn. Ngài mong ước cho các môn đệ Ngài nói riêng và chúng ta nói chung được tương lai hạnh phúc và được an toàn.

Mà không có gì bảo đảm cho ta được hạnh phúc và an toàn bằng tình yêu thương đoàn kết với nhau. Những con trâu rừng ban đêm khi chúng ngủ, để đề phòng sự tấn công của thú dữ, thì chúng nằm thành một vòng tròn, đầu quay ra ngoài, đuôi chạm nhau, các con nghé con thì nằm trong vòng. Như vậy, chúng dễ đánh thức nhau và bảo vệ nhau.

***

Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được hạnh phúc và an toàn, nên đã trối cho chúng ta bí quyết sống là : Anh em hãy yêu thương nhau, mà yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương các môn đệ và yêu thương ta.

Vì yêu thương ta mà Chúa đã chết vì ta như chính Chúa đã nói : Không có tình yêu nào lớn hơn chết vì yêu. Tội Nguyên tổ đã làm cho ta mất sự sống siêu nhiên, nên Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta, để có thể gần gũi và sống hòa đồng với chúng ta. Chúa lại lập Nhiệm tích Thánh Thể làm lương thực nuôi ta với hình thức một tiệc thánh, hầu quy tụ chúng ta lại cùng nhau chia sẻ bánh trường sinh là Mình và Máu Thánh Chúa.

Lại nhờ Mình và Máu Thánh Chúa bồi dưỡng, chúng ta được chia sẻ với nhau chính sự sống siêu nhiên, sự sống mà Chúa đã chết cho chúng ta được sống, sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.

CẦU NGUYỆN

Vậy hãy hướng lên Thánh Thể Chúa mà cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu chúng con Chúa đã tự ý nộp mình chịu chết thay cho loài người chúng con. Xin cho chúng con được ơn kính mến Chúa.

* Hát : Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan nguồn vui.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con muốn kính mến Chúa phải yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết vì Chúa quên mình cho hạnh phúc tha nhân.

* Hát : Đâu có tình yêu thương...

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, muốn yêu thương nhau phải biết nhường nhịn và tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin cho chúng con biết khoan dung và nhường nhịn nhau.

* Hát : Đâu có tình yêu thương...

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin quy tụ chúng con lại trong tình yêu của Chúa và giúp chúng con biết vì Chúa mà yêu thương nhau và cùng nhau yêu thương mọi người, để cùng mọi người kính mến Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52