Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST111: Mục Tử Nhân Hiền

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.10,27-30)

Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.

SUY NIỆM

Chiên là biểu tượng cho sự hiền lành và trong trắng đáng yêu.

Ngược với chiên là sói rừng, thứ thú hoang luôn luôn đói và luôn luôn khát máu, vì thế chúng tàn sát tất cả những giống vật hoặc nhu mì hoặc yếu kém hơn chúng. Chúng xông vào đàn chiên thì không chỉ giết một mà giết nhiều, bao nhiêu chúng có thể và có thì giờ. Chúng vào một chuồng gà vịt cũng thế, chúng không để sót một con. Đôi khi chúng tấn công cả những người đi một mình. Vì thế người ta cũng ghét và loại trừ chúng.

Chúa Giêsu gọi ta là chiên của Ngài vì dù chúng ta có độc ác, có hung dữ thì Ngài cũng vẫn yêu, vẫn thương. Khi đã chinh phục được ai thì Ngài tuyên bố Ngài không để mất, cũng không để ai cướp được người ấy khỏi tình yêu của Chúa, nếu chính con người ấy không cố tình bỏ Chúa và phản bội Ngài. Nếu không cố tình thì dù tội nhiều đến đâu Chúa cũng không loại bỏ. Có lạc Chúa cũng không quản ngại đi tìm ta về. Như người mục tử nhân hiền, không lo cho mạng mình bằng sợ con chiên lạc bị đàn sói xé xác, nếu không đem được chiên về trước khi trời tối.

Chúa biết có thể làm gì để giành được chúng ta khỏi tay ma quỷ. Phương chi đối với những ai biết sám hối, Chúa sẽ sung sướng ôm lấy tội nhân, tha thứ, thanh tẩy để đem về dâng cho Thiên Chúa Cha.

Chúa Giêsu cũng muốn trước khi tận thế nói chung và trước giờ chết nói riêng của từng người, Chúa vui mừng vì cứu được ta, như người mục tử vui mừng vác chiên lên vai về, vui mừng gọi chúng bạn mừng cho mình đã tìm được chiên lạc, mời mọi người cùng vui với mình.

Nhưng với tình Chúa yêu thiết tha không bến bờ như thế, Chúa có được đáp lại cân xứng không ?

Cân xứng thì dĩ nhiên là không, vì làm sao ta có thể lấy tình yêu nhỏ bé và hữu hạn của ta mà đáp lại được tình Chúa vô biên. Tuy vậy Chúa rất bằng lòng với những ai muốn đáp lại tình Chúa. Ai thật lòng đáp tình Chúa, dù chỉ mới bằng ý muốn, Chúa cũng sẽ thêm ơn để người ấy được kính mến Chúa mỗi ngày một hơn.

CẦU NGUYỆN

Giờ đây chúng ta hãy chân thành dâng lên Chúa lòng khát khao được kính mến Chúa :

1. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con trước khi con biết yêu và đáp tình Chúa. Xin thắp lửa mến Chúa trong lòng chúng con.

* Hát : Con mến yêu tin thờ... (p.15)

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin dâng lòng con để kính mến Chúa. Xin cho con được thật tình muốn kính mến Chúa trọn đời.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không ai có thể mến Chúa chân thành nếu không thật lòng yêu tha nhân. Xin Chúa giúp con biết yêu mọi người.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa cho những người chưa biết Chúa được biết và trở nên con cái Chúa.

* Hát - * Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52