Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST107: Rước Lễ

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga.6,53-58)

Đức Giêsu nói với họ : "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời".

SUY NIỆM

Thánh lễ là bàn tiệc cao quý, được Chúa Giêsu ví như tiệc cưới nhà vua tổ chức cho Thái tử. Nhiều người vị vọng đã được mời, nhưng họ đã bày ra những lý do cá nhân để không đến. Vì họ không đến, vua phán quyết họ sẽ không bao giờ được dự tiệc của vua. Vua cho gia nhân ra các ngã ba đường đón mời mọi người họ gặp, cả những người nghèo khó tàn tật (Mt.22,2...).

***

Phần Phụng vụ Lời Chúa là những lời cầu nguyện, tôn vinh, là các bài sách, bài giảng được coi như những món khai vị, giúp ta hướng tâm hồn lên Chúa và giục lòng tin, cậy, kính mến của ta.

***

Phần Phụng vụ Thánh Thể là lúc chúng ta được chiêm ngưỡng và đón nhận Mình Máu Thánh Chúa Giêsu mà Chúa trao ban cho ta làm lương thực với dạng bánh và rượu đã được hiến thánh.

Vì thế ai tham dự Thánh lễ mà không rước lễ hoặc rước lễ mà thiếu lòng tin kính mến yêu thì xúc phạm đến tình yêu của Chúa, là khước từ công ơn Chúa Giêsu đã thí mạng mình vì ta trên khổ giá, khinh thường vinh quang được Thánh Thể Chúa bảo đảm cho trong ngày sau hết.

Chúa tuyên phán : "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" (Ga.6,53-54).

Nhưng ai rước lễ mà thiếu lòng tin kính mến yêu cũng xúc phạm tình Chúa yêu, cũng là khước từ công ơn Chúa giải phóng ta, cũng là liều thân chết khi thiếu tình nghĩa với Chúa. Thánh Phaolô nói : "Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa" (I Cor.11,26-27).

CẦU NGUYỆN

Giờ đây ngước nhìn lên Thánh Thể Chúa trước mặt ta và cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con ý thức được Chúa tha thiết muốn ngự vào linh hồn con, và cũng cho lòng tha thiết ước mong rước Chúa vào lòng, vì con mến Chúa và con biết Chúa yêu con.

* Hát : Chúa yêu con, yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa vui nhận cho con được rước lễ để đền bù vì những người bỏ dự lễ các ngày Chúa Nhật và không rước lễ trong mùa Phục sinh. Vì con muốn cho mọi người kính mến Chúa, để hưởng tình Chúa yêu.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thành kính mến yêu Chúa để đền tội cho những người rước lễ phạm thánh, hay rước lễ khô khan. Vì con kính mến Chúa và biết Chúa yêu con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa đời con để con được nên khí cụ loan báo Bí tích Tình yêu và ca tụng Bí tích này suốt cả đời con.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52