Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST106: Thánh Lễ

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Trích sách Tông đồ Công vụ (2,42-47)

Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.

Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.

Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu.

Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.

SUY NIỆM

Sau khi Đức Chúa Giêsu về cùng Cha Người, tức là khi Người đã ẩn mặt đi, các Thánh Tông Đồ đã được Đức Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết rằng : Chúa Giêsu ẩn mặt nhưng không ở xa Hội Thánh là Nhiệm thể của Chúa, nhất là Chúa vẫn hiện diện trong các cộng đoàn phụng vụ. Vì thế, các ngài thường quy tụ cộng đoàn địa phương, kể lại cho cộng đoàn biết những lời nói, việc làm của Chúa Kitô khi Ngài còn tại thế, nhất là những khổ đau Chúa đã chịu trong cuộc tử nạn đẫm máu trên núi Sọ. Rồi tiến hành nghi lễ bẻ bánh như chính Chúa đã làm tại nhà Tiệc ly trong tiệc chia tay sau hết và dạy : "Các con hãy làm như vậy mà nhớ đến Ta" (Lc.22,19).

Nghi thức Thánh lễ từ đó được thành hình và dần dần được kiện toàn như ngày nay.

Trước hết là Phụng vụ Lời Chúa :

Linh mục thừa tác họp dân Chúa lại, cùng cầu nguyện, hát Thánh vịnh, nghe Lời Chúa qua các bài đọc sách thánh, thay vì xưa các Tông đồ kể về cuộc tử nạn và Phục sinh của Chúa; rồi đọc Tin mừng và giải thích Lời Chúa, sau đó các tín hữu dâng lễ vật. Thời Hội Thánh sơ khai, người ta đưa bánh và rượu đến, Thừa tác viên lựa một phần bánh và rượu để tiến lễ, còn lại để nuôi các người phục vụ Tin Mừng và người nghèo khó.

Tiếp đến là Phụng vụ Thánh lễ, xưa được mở đầu bằng mấy lời vắn tắt, chủ sự buổi họp nói về mầu nhiệm kính nhớ ngày đó và mời cộng đồng dân Chúa ca tụng Chúa. Bây giờ là Kinh Tiền Tụng.

Sau Kinh Tiền Tụng là Kinh Tạ Ơn. Có nhiều mẫu Kinh Tạ Ơn tùy theo hoàn cảnh.

Lời Truyền phép không thay đổi vì là cốt lõi của Phụng vụ Thánh Thể được lồng vào trung tâm Kinh Tạ Ơn.

Linh mục Thừa tác cung kính đọc Lời Chúa truyền trên bánh miến và rượu nho. Đó chính là giây phút Chúa Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn, qua con người của thừa tác viên là Linh mục. Chúa Giêsu biến bánh và rượu nên thân thể sống động của Ngài và Ngài vừa làm chủ tế vừa làm lễ vật. Làm chủ tế vì chính Chúa Giêsu mới là Thượng tế duy nhất. Tất cả các Linh mục từ ngàn xưa ở khắp nơi và cho đến tận thế chỉ là thừa tác viên được thông phần chức Linh mục của Chúa Giêsu.

Làm lễ vật vì qua lời vị đại diện Hội thánh là Linh mục đọc trên bánh và rượu, Chúa Giêsu đã biến bánh rượu nên Mình và Máu Thánh Chúa.

Vì thế tất cả và mọi Thánh lễ được cử hành ở khắp nơi, từ xưa tới nay đều chỉ là một với hy lễ duy nhất Chúa Giêsu đã khởi sự dâng trên núi Calvariô. Mỗi Thánh lễ về sau chỉ là tiếp tục và hiện tại hóa hy lễ lưu huyết trên khổ giá. Vì cùng một chủ tế và cùng một lễ vật là Đức Giêsu. Cũng một mục đích là tôn thờ Thiên Chúa Cha và đền tội cho nhân loại mọi nơi và mọi đời.

Ôi cao cả ! Ôi huyền diệu thay việc Chúa đã, đang, và vẫn còn làm hàng ngày cho đến tận thế.

CẦU NGUYỆN

Giờ đây ngước nhìn lên Thánh Thể Chúa đang ngự trên bàn thờ, ta cầu nguyện :

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và tuyên xưng Thánh lễ con được tham dự hàng ngày cũng chỉ là một với hy lễ đẫm máu Chúa dâng mình trên Thánh giá xưa, và còn dâng hàng ngày trên bàn thờ.

* Hát : Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và tuyên xưng Bánh Thánh Thể chính là Chúa Giêsu Kitô với cả thiên tính và nhân tính được Chúa dâng lên Thiên Chúa Cha hàng ngày ở giữa chúng con, để chúng con được nhờ Chúa, với Chúa mà thờ lạy, kính mến và tạ ơn Thiên Chúa Cha.

* Hát

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và xưng ra Bánh Thánh Thể chính là nhân tính Phục sinh của Chúa được dâng lên Đức Chúa Cha. Và Đức Chúa Cha ban lại cho chúng con làm lương thực nuôi hồn chúng con.

* Hát

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và xưng ra khi được nhận Bánh Thánh Thể làm lương thực nuôi dân là chúng con được tham dự vào sự chết và sự Phục sinh vinh quang của Chúa.

* Hát

* Kinh Lạy Cha

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52