Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ST104: Đức Chúa Giêsu Nuôi Ta Bằng Chính Thịt Máu Ngài

§ Lm P.M. Nguyễn Châu Hải, SSS

Phúc âm Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt.26,26-29)

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói : "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy". Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói : "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giáo ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết : từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy".

SUY NIỆM

Lần cuối cùng Đức Chúa Giêsu mừng lễ chiên theo luật Môi-sen, với các môn đệ để tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã dùng máu chiên con làm dấu chỉ giải thoát dân Ngài khỏi sự áp bức bạo tàn của Ai Cập.

Vào cuối bữa tiệc, Chúa Giêsu cầm lấy bánh miến, vừa trao cho các môn đệ vừa nói :

"Anh em cầm lấy mà ăn. Đây là Mình Thầy (tức nhân tính của Chúa) sẽ bị nộp vì các con".

***

Chúa lại cầm lấy chén rượu nho trao cho các môn đệ và nói : "Tất cả anh em cầm lấy mà uống. Đây là chén Máu Thầy, máu Giao ước mới, Giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và mọi người được tha tội".

Các môn đệ đã nhận lấy bánh và rượu ấy mà ăn và uống với niềm tin vững vàng và sáng suốt rằng :

Thầy mình đã cho mình ăn chính thịt và uống máu Thầy, như Thầy đã tiên báo trước : "Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi, chẳng bao giờ khát" (Ga.6,35). "Tôi là Bánh Trường Sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời và Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống" (Ga.6,51).

***

Khi nghe Chúa quả quyết như thế thì nhiều môn đệ đã rút lui không theo Chúa nữa (Ga.6,66).

Thấy vậy, Chúa hỏi nhóm mười hai : "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ? Và ông Simon Phêrô đã thay mặt cả nhóm : Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những Lời ban sự sống đời đời" (Ga.6,67-68).

Các ông quả đã vững tin vào Lời Chúa. Và khi được Chúa trao bánh và nói: "Đây là Thịt Ta", tất nhiên các ông đã hiểu và tin vững vàng ngay : Thầy ban chính thịt Thầy làm bánh trường sinh và tất nhiên ai có niềm tin càng vững thì càng được hân hoan và thỏa mãn nơi Tiệc Thánh.

***

Ôi mầu nhiệm tình yêu cao cả dường bao. Con Chúa trời đất đã tự hạ làm người để đến ở giữa loài người. Chỉ vì yêu loài người và mong được yêu lại, Chúa còn tự hạ hơn nữa là tự hiến chính mình là bánh, làm lương thực nuôi chúng ta, để chúng ta được đón rước Chúa vào lòng như kẻ đói đón lấy cơm bánh, mà không sợ bị choáng ngợp. Vì Chúa đã giấu hết vinh quang và quyền năng, để chúng ta được đến gần Chúa, nhận lấy Chúa trên tay, đưa Chúa vào miệng như một thức ăn, để như thức ăn được biến thành chất dinh dưỡng cho thân xác ta, thì Thịt Máu Chúa cũng làm cho linh hồn ta nên Thánh trong Ngài.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù con chỉ được thấy trước mặt con một tấm bánh nhỏ, nhưng con tin và tuyên xưng đó là chính Chúa, Đấng quên mình đến ở với con, sống trong linh hồn con, cho con được sống với Chúa, nhờ Chúa và trong Chúa.

* Hát : Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cũng tin và tuyên xưng rằng : vì Ba Ngôi Thiên Chúa luôn luôn gắn bó thành một, nên khi rước lễ con cũng được rước cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến ngự nơi linh hồn con, để con được nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa.

* Hát : Thờ lạy Chúa !...

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin và tuyên xưng : dù con chẳng đáng nhưng con đang được Chúa tha thiết yêu con và cho con được tham dự vào đời sống gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh.

* Hát : Thờ lạy Chúa !...

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin được cùng với Đức Maria, Thánh Thiên Thần bổn mạng con và Thánh Quan thầy con, cùng toàn thể chư thần chư thánh thờ lạy, kính mến Chúa.

* Hát : Thờ lạy Chúa !...

* Kinh Lạy Cha...

Đọc nhiều nhất Bản in 01.06.2007. 16:52