Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tình Thương Của Chúa Cha Và Công Nghiệp Cứu Chuộc Của Chúa Kitô Có Bảo Đảm Cho Hết Mọi Người Được Cứu Độ Không?

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: xin cha giải đáp câu hỏi sau đây: Nếu Chúa là tình thương và tha thứ cộng với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thì có bảo đảm cho con người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời hay không ?

Trả lời:

Đúng, Thiên Chúa giầu tình thương, hay tha thứ và muốn “cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tm 2: 4).Nghĩa là Chúa không muốn cho ai bị phạt và xa lìa Chúa trong nơi gọi là hỏa ngục, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.Chính vì thế mà |Thiên Chúa đã sai Con Một là Chúa Kitô đến trần gian để hy sinh đền tội thay cho cả nhân loại đáng phải phạt vì tội. Chúa Kitô đã thực sự hy sinh mạng sống của mình “để cho muôn người được cứu độ .” (Mt 20:28)

Nghĩa là nếu không có công nghiệp cứu chuộc này của Chúa Kitô, thì tuyệt đối không ai có thể làm gì để đáng được cứu rỗi. Cho nên, những ai muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, thì bắt buộc phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và tình thương bao la của Thiên Chúa.

Nhưng làm thế nào để nói lên rằng mình muốn cậy nhờ tinh thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô?

Để trả lời câu hỏi này, phải nói ngay là không thể nói xuông ngoài miệng là cậy nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô là đương nhiên được cứu độ.Anh em Tin Lành chỉ nhấn mạnh đến việc tin Chúa Kitô và không hề đặt nặng vấn để cộng tác của con người vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, làm sao chứng minh niềm tin ấy cách cụ thể ?

Thánh Gia-cô –bê Tông Đồ đã dạy không sai lầm là đức tin phải có hành động tương ứng đi kèm thì mới có giá trị, vì nếu đức tin mà không có hành động thì đó là đức tin chết.(x.Gc 2: 14- 17)

Xưa kia trong thời Cựu Ước, ông Abraham là người tin, yêu Thiên Chúa và ông đã chứng minh niềm tin và lòng mến của ông bằng hành động dám hy sinh con một của mình là Isaac như Chúa đã thử thách ông. Vì thế,Thiên Chúa đã khen ngượi ông và hứa với ông như sau:

Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã dám làm điều đó, đã không tiếc con của người, con một của người, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài biển khơi.” (St 22: 16-17)

Sụ kiên trên cho thấy là Thiên Chúa muốn con người thể hiện lòng tin và mến yêu Chúa bằng hành động cụ thể xứng hợp. Sở dĩ thế, vì con người còn có ý muốn tự do (free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng để hoặc sống theo đường lối của Chúa, hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, đầu hàng ma quỉ mà làm những sự dữ như thực trạng sống của con người ở khắp mọi nơi trong thế giới tục hóa này.

Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng sống của biết bao người ở khắp nơi, chúng ta có thể thấy rõ ai đang chọn sống theo đường lối của Chúa và muốn được cứu rỗi, và ai đang chối bỏ hay quay lưng lại với Chúa để làm những sự dữ như giết người, khủng bố, chặt đầu con tin, bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ, hay mua bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn ở các nước nghèo như Viêt Nam, Campuchia, Irak, Mã Lai,Thái lan, và ngay tại Mỹ này nữa !

Thử hỏi: những kẻ đang làm những sự dữ nói trên thì làm sao họ có thể nói được là họ tin có Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành ? Và nếu cứ sống như vậy, thì tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô có giúp ích gì cho họ hay không?

Chắc chắn là không, bởi vì đời sống và hành động của họ đã hoàn toàn đi ngược với tình thương của Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

Thiên Chúa yêu thương và cứu độ con người để cho con người sống xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ của Chúa, chứ không phải để con người lợi dụng tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa để cứ làm những sự dữ, sự tội mà không quyết tâm từ bỏ để xứng đáng được Chúa yêu thương tha thứ .

Nói rõ hơn, Thiên Chúa là tình thương, công bình và thánh thiện, nên muốn hưởng tình thương này của Chúa thì con người phải sống tình thương với nhau, công bình với người khác để không bất công và bóc lột ai, cũng như phải xa tránh những sự dữ và ô ế để trở nên giống Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Có sống như thế, thì mới hưởng được tình thương bao la của Thiên Chúa .

Mặt khác, Chúa Kitô đã chịu mọi đau khổ, vác thập giá nặng nề, và chết thê thảm trên đó để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết đời đời vì tội. Nhưng muốn hưởng công nghiệp cứu chuộc vô giá này, thì “ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.” (Lc 9: 23) như Chúa đã nói với dân chúng xưa. Nghĩa là không thể hưởng công nhiệp cứu chuộc của Chúa mà không cùng thông phần đau khổ với Chúa, không chế ngự những thói hư tật xấu, những ham muốn về tiền bạc và của cải vật chất, nhất là những thú vui vô luân vô đạo như biết bao người đang sống hiện nay.

Nếu cứ buông thả sống theo bản năng tội lỗi, thỏa hiệp với thế gian và làm nô lệ cho ma quỷ, thì chắc chắn sẽ làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì Chúa hy sinh chịu chết không phải để con người lợi dụng công nghiệp này để tiếp tục sống trong tội, mà phải công tác vào ơn cứu chuộc này để bước đi theo Chúa là “con Đường, là sự Thật và là sự Sống. (Ga 14;6)

Chúa là con đường, vì ngoài Người ra không có con đường nào dẫn đến sự sống đời đời. Chúa là sự thật vì ngoài Người ra, thế gian là dối trá, gian dối, xảo quyệt.Chúa là sự sống vì sống theo thế gian và xác thịt sẽ dẫn đến sự chết đời đời. Chắc chắn như vậy.

Nói khác đi, không thể lấy cớ Thiên Chúa giầu lòng thương xót và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là quá đủ, để cứ sống vô luân vô đạo, cứ làm những sự dữ, sự tội mà không hề biết sám hối từ bỏ. Chúa chết một lần trên thập giá, chứ có chết thêm cả trăm lần nữa thì cũng vô ích cho những ai cứ lợi dụng công nghiệp này để sống trong tội, mà không nhận biết -hay cố tình không muốn biết sống như vậy là trái ngược với tình thương, công bình và thánh thiện của Thiên Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúa Giê-su đã nói rõ để cánh cáo những ai miệng nói tin yêu Chúa mà lòng trí lại nghiêng chiều về những thực tại trái nghịch với niềm tin đó:

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa, lậy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được vào mà thôi.” (Mt 7: 21)

Thi hành ý muốn của Chúa Cha có nghĩa thực thi những giới răn của Chúa để chứng minh lòng yêu mến Chúa thật của mình như thánh Gioan Tông Đồ đã dạy như sau:

Căn cứ vào điều này
Chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:
Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
Ai nói rằng mình biết Người (Chúa)
Mà không tuân giữ các điều răn của Người
Đó là kẻ nói dối
Và sự thật không ở nơi người ấy
” (1 Ga 2: 3-4 )

Nói khác đi, nếu không thực tâm sống những điều Chúa đòi hỏi về mến Chúa và yêu người cộng thêm thiện chí muốn xa tránh tội lỗi, thì Chúa không thể cứu ai được, vì tình thương tha thứ của Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô không bao giờ miễn trừ cho ai cứ tự do sống theo ý muốn của riêng mình, thỏa hiệp với thế gian và làm tay sai cho ma quỷ để quay lưng lại với Thiên Chúa, khinh thường những giới răn của Người để làm những sự dữ, sự tội như thực trạng sống của quá nhiều người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay.

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã dạy các môn đệ và dân chứng xưa là:

Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì Tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” (Lc 13: 24)

Nếu tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô đảm bảo cho mọi người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cứu, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần gian này, thì Chúa Giê su đã không khuyên dạy như trên.

Trái lại, Chúa đòi hỏi con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu rỗi qua nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để đi qua cửa hẹp là cửa kiềm chế những đòi hỏi bất chánh của xác thịt, những ham muốn của cải và tiền bạc, những ham mê về mọi thú vui vô luân vô đạo, nghĩa là phải tránh đi vào cửa rộng mà nhiều người đang nghênh ngang đi trên đó mà không biết sẽ đi đến hư mất đời đời.

Cửa rộng đó là cửa đi vào các sòng bài bạc, các nhà tắm hơi, các động mãi dâm, các nơi vui chơi, ăn uống nhẩy nhót cuồng loạn, trong khi chạy theo những quyến rũ về danh lợi chóng qua ở đời này, khiến bất công bóc lột người khác và dửng dưng trước sự đau khổ nghèo đói của biết bao anh chị em đồng loại thiếu may mắn hơn mình.

Dụ ngôn về ngày phán xét chung nói ở chương 25 Phúc Âm Thánh Matthêu đã cho thấy rõ là nếu sống thiếu bác ái, dửng dưng trước sự đau khổ, nghèo túng của người khác, thì không thể được cứu độ để vào Nước Trời, là nơi chỉ dành cho những ai thực tâm mến Chúa và yêu thương bác ái với người khác như yêu chính mình.

Tóm lại, người có niềm tin Thiên Chúa, muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vinh cửu với Chúa là Cha, thì nhất thiết phải xa tránh con đường rộng rãi thênh thang nói trên. Đó là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, nếu người ta tin có sự sống vĩnh cửu sau khi có ngày phải chết đi trong thân xác này. Những ai đang đi và sắp đi vào con đường rộng rãi thênh thang nói trên, thì đã tự đánh mất hy vọng được cứu rỗi. Họ không thể viện cớ Thiên Chúa yêu thương tha thứ và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để cứ đi hàng hai là miệng nói tin yêu Chúa mà chân lại bước vào con đường tội lỗi trái nghịch với tình thương, công bình và thánh thiên của Chúa.

Ai đang đi hàng hai như vậy, thì hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nghiêm khắc cảnh cáo như sau trong Sách Khải Huyền:

“Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm, chẳng nóng,chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. (Kh 3: 15-16).

Chúa nói: “Ai có tai nghe, thì nghe” (Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 14: 35)

Ước mong giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 03.06.2015. 07:26