Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Việc Mê Tín Dị Đoan Phải Tránh

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Hỏi: có một số người tin rằng: muốn bán được nhà, đất, hay tìm công ăn việc làm, cứ đem chôn ngược tượng Thánh Cả Giuse trước cửa nhà hay ngoài vườn là sẽ được điều mong muốn. Xin cha cho biết ý kiến về việc này.

Cũng xin cha giải thích rõ tại sao Đức Mẹ đã khấn đồng trinh và: “không muốn biết đến người nam” mà lại nhận kết hôn với Thánh Giuse ?

Trả lời: Tôi thật kinh ngạc khi đọc câu hỏi này. Phải nói ngay rằng: đây là điều xúc phạm nặng nề đến Thánh Cả Giuse, Cha nuôi Chúa Giêsu, Bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ Maria. Chắc chắn Ngài đã vì nhân từ độ lượng, khoan dung nên đã không phạt nhãn tiền kẻ súc phạm đến Ngài như vậy.

Giáo Hội chỉ dạy chúng ta chạy đến với Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh nam nữ khác để xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước Toà Chúa mà thôi, vì chỉ có một mình Chúa là Nguồn ban phát mọi ơn lành cho chúng ta cách nhưng không (gratuitous). Bởi thế, khi ta có bất cứ nhu cầu nào cần đến ơn phù trợ của Chúa, thì ta phải lấy lòng trông cậy mà chạy đến với Chúa và nhờ Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và các Thánh nam nữ khác nguyện giúp cầu bầu thay (intercede) cho chúng ta bên Toà Chúa. Đức Mẹ và các Thánh không ban ơn mà chỉ cầu xin đắc lực cho chúng ta mà thôi.

Bằng chứng Kinh Thánh cho biết xưa kia Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc cưới tại thành Cana, Đức Mẹ là người đầu tiên biết gia chủ hết rượu giữa bữa tiệc. Mẹ đã lên tiếng xin Chúa cứu nguy cho họ. Trước hết Chúa đã từ chối vì “giờ của con chưa đến” (Ga 2:4). Nhưng vì lời cầu xin của Mẹ mà Chúa Giêsu vẫn làm phép lạ đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon, cứu vãn danh dự cho gia đình chú rể. Sự kiện này cho thấy lời cầu bầu của Đức Mẹ công hiệu thế nào.

Ngoài Mẹ ra, Thánh Cả Giuse cũng rất cao trọng vì vai trò và địa vị của ngài trong việc cùng với Mẹ Maria cộng tác với Chúa Giêsu để cứu chuộc nhân loại. Vì thế lời cầu bầu của Ngài cho chúng ta trước Toà Chúa chắc chắn rất hữu hiệu.

Nhưng việc mang chôn ảnh tượng của Ngài để cầu xin một việc gì thì hoàn toàn là việc bất kính đối với Thánh Cả vì không có một chút căn bản giáo lý, tín lý nào cho phép làm việc này. Đây hoàn toàn là việc mê tín dị đoan, xúc phạm đến Thánh Cả Giuse không thể chấp nhận được đối với niềm tin Kitô giáo. Vậy những ai mê lầm đã tin và thực hành việc sai trái này phải chấm dứt ngay sự bất kính đối với Thánh Cả Giuse.

Cũng cần nói thêm ở đây là người Công giáo, chúng ta cũng không được phép trưng tượng ông Thần tài, ông công, ông táo trong các cơ sở buôn bán, thương mại, dịch vụ ăn uống của mình vì trưng như thế là vô tình đặt niềm tin vào một quyền lực khác ngoài Thiên Chúa, và như vậy trái với giới răn thứ nhất dạy phải thờ lạy một mình Thiên Chúa mà thôi.

Về câu hỏi thứ hai, tôi xin được giải thích như sau:

Trong chương trình mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đức Mẹ được tạo dựng với ba đặc ân mà không một tạo vật nào có được. Đó là đặc ân:
 -  vô nhiễm nguyên tội ( Immaculate Conception)
 -  trọn đời đồng trinh (ever-virgin)
 -  và lên trời cả hồn xác (Asumption)
để xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Cứu Thế Giêsu.

Chắc chắn trước khi được Sứ Thần truyền tin, Đức Mẹ, khi đó đang là một thiếu nữ ở tuổi 14, 15, đã cảm nghiệm được ơn gọi sống đồng trinh. Vì thế Mẹ đã trả lời Thiên Sứ: “việc đó xảy ra cách nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1:34). Nhưng ở thời gian đó, tuyệt đối chưa ai có ý niệm gì về việc đi tu, dâng mình cho Chúa trong các Nhà Dòng, Tu Hội như ngày nay. Nên chắc Mẹ chỉ cảm nghiệm được ơn sống đồng trinh và quyết tâm sống âm thầm như vậy mà thôi. Song vì tập tục của dân Do Thái theo đó trai gài đến tuổi “cập kê” thì phải kết hôn theo truyền thống chung của xã hội, cho nên , cha mẹ của Giuse đã chọn cưới Maria cho con trai mình. Giuse lúc đó chắc chắn cũng cảm đã nghiệm được ơn gọi sống khiết tịnh như Maria, nhưng cũng phải vâng lời cha mẹ để đi kết hôn. Đây cũng là một bí nhiệm đầy khôn ngoan của Thiên Chúa cho Maria gặp Giuse là người cùng chung chí hướng muốn sống khiết tịnh cho Chúa.

Sở dĩ có cuộc hôn nhân thánh thiện này, vì Thiên Chúa không thể thua trí loài người mà để cho Mẹ Maria phải chịu khổ nhục vì tai tiếng “không chồng mà có con”. Nói rõ hơn, Mẹ thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu vì quyền năng của Chúa Thánh Thần, chứ không phải vì sự phối hợp bình thường của vợ chồng. Nhưng nếu không có Thánh Giuse làm “bình phong” của người chồng trước mặt người đời, thì Mẹ Maria sẽ nguy khốn vì luật của Do Thái thời đó cho phép ném đá chết phụ nữ nào không chồng mà mang thai. Thiên Chúa biết rõ điều này nên đã sui khiến cho có cuộc hôn nhân thánh thiện giữa Maria và Giuse để về mặt xã hội, phong hoá Maria không thể gặp khó khăn nào khi Mẹ mang thai và sinh Chúa Hài Đồng Giêsu.

Và riêng đối với Thánh Giuse, thì đây cũng là phần đóng góp khiêm tốn nhưng quan trọng và cần thiết của ngài vào chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa nhờ Chúa Kitô với sự cộng tác tích cực của Mẹ Maria.

Do đó, chúng ta đừng quên cảm tạ Thánh Cả Giuse về vai trò và công nghiệp của ngài trong Chương Trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa. Nhưng tuyệt đối không thể làm việc mê tín và bất kinh khi mang chôn ảnh tượng của Ngài để cầu xin một việc gì như câu hỏi trên đây.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 22.06.2008. 15:41