Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lm Ngô Tôn Huấn

§ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
Pastor of St Gregory The Great Church, Houston

Christ's_teaching1.jpg

57723. Các Bí Tích Của Giáo Hội Công Giáo có nguồn gốc Kinh Thánh không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
57672. Có Được Đem Tro Người Chết Trải Ra Ngoài Sông, Hồ, Biển Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
57671. Nghi Thức Đặt Tay Là Gì Và Ai Được Phép Đặt Tay? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
57670. Có Thánh Lễ Nào Dành Riêng Để Cầu Cho Ai Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
47417. Phép rửa quan trọng và cần thiết ra sao cho phần rỗi của con người? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
47339. Cứ nói tin Chúa Kitô là đủ để được cứu rỗi chăng? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
47280. Về việc an táng cho người dự tòng và trẻ em chết trước khi được rửa tội Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
47212. Hình phạt hỏa ngục dành cho ai? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
47083. Ơn toàn xá hay đại xá là ơn gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46995. Có nơi nào là hỏa ngục không, và ở đâu? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46978. Con Người Có Tự Do Để Hành Động Trong Phạm Vi Thiêng Liêng Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46933. Trong Thánh Lễ, thì khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46932. Người Công Giáo Có Được Tham Dự Nghi Thức Thành Hôn Và Tiệc Cưới Các Cặp Hôn Nhân Đồng Tính Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46872. Chúa Giê Su Không Chết Vì Tội Tổ Tông Của Loài Người? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46811. Hồng y là ai và có chức năng gì? (2) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46476. Phải Chăng Người Giầu Không Thể Được Vào Thiên Đàng? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46418. Thế nào là sống đạo đích thực... Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46401. Đạo Thiên Chúa Giáo hay Đạo Công Giáo? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46390. Có cần ghi danh vào Cộng đoàn Việt Nam mới được sinh hoạt không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46353. Sống đạo mưu cầu phần rỗi qua gương chứng nhân Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46214. Giáo Hội Cần Thiết Cho Phần Rỗi Của Con Người Ra Sao? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46178. Tại Sao Đức Tin Không Có Việc Làm Là Đức Tin Chết? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
46021. Có Nghi Thức Nào Gọi Là “Trao Tác Vụ Linh Mục” Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
45982. Linh Mục – Đức Kitô Thứ Hai (Alter Christus) – Phải Là Người Như Thế Nào? Lm Phanxiô Xaviê Ngô Tôn Huấn
45915. Chúa Có Đòi Hỏi Con Người Phải Làm Gì Thêm Để Được Cứu Độ Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
45858. Những Khác Biệt Căn Bản Giữa Công Giáo, Chính Thống Giáo Và Tin Lành Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
23997. Giáo Hội Cần Thiết Ra Sao Cho Những Ai Muốn Được Cứu Độ? Lm Phaxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
23737. Không cần xưng tội vi Chúa đã tha hết? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
23648. Đức Chúa Cha là Thiên Tính của Người Kitô Hữu? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
23447. Về Việc Đức Thánh Cha Sắp Cử Đại Diện Không Thường Trú Ở Việt Nam Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
23327. Mọi Bổ Nhiệm Các Vị Lãnh Đạo Trong Giáo Hội Đều Theo Ý Chúa? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
22945. Kinh thánh nói gì về lòng nhân từ, tha thứ của Thiên Chúa cho con người? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
22638. Làm Sao Để Được Cứu Rỗi? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
22011. Trách Nhiệm Về Phần Rỗi Của Người Khác Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
21925. Một thoáng suy tư về sự kiện Tổng Giáo Phận Hà Nội vừa có thêm Tổng Giám Mục Phó Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
21708. Một thoáng suy tư về về vấn nạn ‘Xách Nhiễu Tình Dục Trẻ Em' của một số linh mục ở Mỹ à một vài nơi trên thế giới Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
21416. Điều Kiện Để Bí Tích Thành Sự (Canonical Validity) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
21031. Ý nghĩa sự đau khổ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
20662. Cứu Cánh Tốt Có Biện Minh Cho Phương Tiện Xấu Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
20338. Phải Thực Hành Đức Tin Như Thế Nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
19993. Tại sao Giáo Hội của Chúa Kitô là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
19116. Năm Thánh Với Ơn Toàn Xá Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18978. Suy Niệm Mùa Vọng Năm 2009: Phải sẵn sàng chờ ngày Chúa đến và mừng lễ Giáng Sinh thế nào cho xứng hợp? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18869. Chúa Giêsu: Vua Vũ Trụ, Vua Tình Thương Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18708. Tại sao giáo hội Công Giáo không cho nữ giới làm Linh Mục? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
18298. Người Tân Tòng (catechumen) có cần phải xưng tội trước khi được rửa tội hay không? Lm Phanxicô Xavie Ngô Tôn Huấn
18096. Tại Sao Không Thưa 'Amen' Khi Ban và Lãnh Bí Tích Rửa Tội? Lm Phanxicô Xavie Ngô Tôn Huấn
17751. Tội Mại Thánh (Simonia, Simony) là Tội gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17733. Những điểm chính yếu trong Tông Thư của ĐTC Bênêđictô 16 về Năm Linh Mục (19/6/2009 - 19/6/2010) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17652. Việc xưng tội cần thiết ra sao trong đời sống Kitô hữu? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17625. Tại Sao Cần Phải Xưng Tội? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17363. Tại Sao Cần Phải Xưng Tội Với Một Linh Mục? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
17197. Cần Phân Biệt Khi Sử Dụng Một Số Danh Xưng Trong Các Cộng Đoàn, Giáo Xứ Việt Nam Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
16966. Phải Cầu Nguyện Thế Nào Cho Đẹp Lòng Chúa Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
16604. Lãnh Ơn Toàn Xá Là Được Lên Thiên Đàng Ngay? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
15752. Tại Sao Chúa Giêsu Cấm Các Môn Đệ và Cả Ma Quỉ Không Được Tiết Lộ Ngài Là Đấng Kitô? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
15482. Chúa Giêsu Có Thực Sự Chết Như Giáo Hội Dạy Hay Không ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
14837. Tại Sao Phải Yêu Mến Chúa Và Tuân Giữ Luật Ngài? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
14451. Có Nhiều Cha Dâng Lễ Thì Linh Hồn Được Mau Cứu Rỗi? Lm Phanxicô Xavie Ngô Tôn Huấn
14127. Có Được Cúng Vái, Dâng Đồ Ăn Đồ Uống Cho Người Chết Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10992. Một vài suy tư nhân vụ “Mầu Cờ Sắc Áo” Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10884. Có linh hồn nào “mồ côi” và “khốn nạn” không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10773. Các Thánh, Các Thiên Thần và Loài Người giống và khác khau như thế nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10718. Mừng Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô - Phaolô Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10665. Một Việc Mê Tín Dị Đoan Phải Tránh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10590. Thầy Cả hay Thầy Cúng, Thầy Pháp, Thầy Bùa? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10351. Nói thêm về Phong Trào Thánh Linh và hiện tượng chữa lành té ngã Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10261. Nói Thêm Về Vấn Đề Rước Lễ Bằng Tay Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10228. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (1) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10187. Rước Lễ Bằng Tay Hay Trên Lưỡi? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
10025. Ngoài Giáo Hội, Có Ơn Cứu Độ Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9963. Giáo Sĩ, Tu Sĩ Và Giáo Dân Khác Và Giống Nhau Ra Sao? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9876. Một Việc Sùng Kính Đức Mẹ Guadalupe Cách Sai Trái Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9777. Linh Mục Cần Thiết Ra Sao Trong Giáo Hội? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9670. Làm sao để chắc chắn được Ơn Cứu Độ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9614. Có Buộc Rước Lễ Khi Tham Dự Thánh Lễ Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9488. Một Thoáng Suy Tư về Thiên Chức và Sứ Vụ Linh Mục Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9363. Chúa Giêsu Dùng Bạo Lực Để Truyền Đạo? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9312. Người Do Thái tin và nhìn nhận Chúa nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9219. Nói thêm về vấn đề Linh Mục Đồng Tế và Bổng Lễ Lm Phanxicô xaviê Ngô Tôn Huấn
9153. Vấn đề Linh Mục Đồng Tế trong Lễ Tang và Lễ Cưới Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9098. Vấn đề Hiệp Thông giữa Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
9017. Suy Niệm Mùa Chay Năm 2008 Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8899. Điều Răn Thứ Chín và Mười Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8621. Phải tôn trọng Sự Thật như thế nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8518. Tội Phạm Điều Răn Thứ Sáu Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8416. Một vài sai trái về Phép Công Bằng và Gương Xấu Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8305. Có Buộc Dự Lễ Ngày Chúa Nhật Và Kiêng Viêc Xác Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8223. Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2007 Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8198. Có Nghi Thức Nào Gọi Là `Trao “Tác Vụ Phó Tế Và Linh Mục” Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8145. Tại Sao Phải Sạch Tội Mới Được Rước Mình Máu Chúa? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
8032. Sự khác biệt giữa Bí Tích, Á Bí Tích và Ân Xá (1) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7989. Phép Lành Và Ân Xá Khác Nhau Thế Nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7950. Có Hoả Ngục Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7910. Tại Sao Không Được Phép Cử Hành Hôn Nhân Đồng Tính? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7865. Một Vài Vấn Đề Liên Can Đến Hôn Nhân Theo Giáo Luật Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7780. Thế Nào Là Gương Xấu Phải Tránh? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7726. Chúa Có Lên Án Người Giầu Không? (1) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7692. Vấn Đề Trợ Sinh Cho Bệnh Nhân Nguy Tử Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7655. Tội Phạm Điều Răn Thứ Bẩy Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7622. Giải Và Tha Tội Tập Thể Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7559. Có Được Phép Mang Thai Hộ Người Khác Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7503. Tội Phạm Điều Răn Thứ Năm Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7502. Điều Răn Thứ 5 và Quyền Tự vệ chính đáng Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7421. Thăm Viếng Mục Vụ Là Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7404. Vợ Chồng Được Phép Xưng Tội Chung? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7376. Giáo Hội Thật Của Chúa Kitô Ở Đâu? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7342. Lễ Đời Đời? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7291. Ý Nghĩa Và Mục Đích Của Thánh Lễ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7230. Làm Sao Biết Linh Hồn Nào Đã Được Lên Thiên Đàng? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7190. Nghi Thức Mới Về Thánh Lễ Misa? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7158. Tội Phạm Điều Răn Thứ Nhất Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7123. Các Thánh Cầu Bầu Hay Ban Ơn? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7105. Những Khác Biệt Giữa Các Nhánh Kitô giáo Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7070. Về Danh Xưng 'Đạo Thiên Chúa' hay 'Đạo Công Giáo' Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7050. Thánh Gioan Baotixita, Vị Ngôn Sứ Can Đảm Không Sợ Chết Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7023. Độc Thần Hay Đa Thần? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
7002. Thật Sự Có Tội Tổ Tông Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6762. Rửa Tội Cho Người Chết ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6430. Giáo Hội Có Làm Chính Trị Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6378. Vấn Đề Ghi Danh Và Dâng Cúng Tiền Cho Nhà Thờ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6351. Chúa Có Hiện Diện Trong Hỏa Ngục Hay Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6306. Chức Tư Tế Của Giáo Dân Là Chức Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6259. Tội: Thực Thể Và Hậu Qủa Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6197. Bí Tích Thánh Tẩy Và Ơn Cứu Độ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6191. Làm Sao Để Được Sống Lại Với Chúa Kitô Phục Sinh? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6172. Phải Chăng Chỉ Có Người Công Giáo Được Cứu Độ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6124. Tại Sao Có Sự Dữ, Sự Đau Khổ Trong Trần Gian Này? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6098. Phải Mừng Chúa Phục Sinh Năm Nay Với Tâm Tình Nào? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6093. Khi Nào Người Công Giáo Được Lãnh Một Số Bí Tích Trong Giáo Hội Khác? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6072. Vạ Tuyệt Thông Là Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6067. Gương Mẫu Thánh Cả Giuse Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6035. Những Hình Thức Hiện Diện Khác Nhau Của Chúa Kitô Trong Trần Thế Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
6000. Giáo Lý Của Giáo Hội Về Việc Hỏa Táng Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5987. Suy Niệm Mùa Chay 2007 Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5927. Việc Tôn Kính Các Ảnh Tượng Chúa, Đức Mẹ Và Các Thánh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5887. Tại Sao Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Của Thánh Gioan Tiền Hô? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5862. Ân Xá Là Gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5855. Sứ Mệnh Của Chúa, Sứ Mệnh Của Giáo Hội Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5831. Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5814. Tại Sao Phải Làm Việc Đền Tội Sau Khi Xưng Tội? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5797. Ý Nghĩa và Sứ Điệp của Lễ Chúa Hiển Linh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5792. Tại Sao Chúng Ta Phải Cầu Xin Cho Người Khác? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5768. Giải Đáp Thắc Mắc về Ơn Bất Khả Ngộ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5746. Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời về khiêm nhu, bác ái và nhậy cảm Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5745. Những Người Không Chịu Phép Rửa Tội Có Được Cứu Rỗi Không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5730. Đón Mừng Chúa Giáng Sinh Cách Xứng Hợp: Thực Thi Công Bằng Và Bác Ái Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5727. Trả Lời Thắc Mắc: phương thức rước Mình Máu Thánh Chúa cách xứng đáng Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5716. Vấn Đề Cứu Rỗi Cho Những Ai Biết Và Không Biết Chúa Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5699. Chuẩn Bị Tâm Hồn Thế Nào Trong Mùa Vọng Này Để Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5698. Sự Khác Biệt Giữa Giáo Hội Chính Thống Và Giáo Hội Công Giáo Lamã Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5697. "Những hiện tượng thể lý” người ta gán cho Chúa Thánh Thần Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5659. Trả Lời Thắc Mắc: Có Nhiều Linh Mục Đồng Tế Thì Lợi Ích Thiêng Liêng Ra Sao? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5633. Nói Thêm Về Việc Xin Lễ Và Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5632. Trả Lời Thắc Mắc: xưng tội thế nào cho đúng cách Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5625. Một Vấn Đề Liên Can Đến Đức Tin Và Bí Tích Cần Được Mổ Xẻ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5615. Giải đáp thắc mắc về việc "đặt tay" trong nghi thức của Giáo Hội Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5590. Giải đáp thắc mắc: Giá trị thiêng liêng của việc dâng cúng Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5377. Nguy cơ làm nô lệ cho tiền của Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5372. Trả Lời Thắc Mắc Về Việc Rước Lễ Bằng Tay Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5240. Người Công Giáo có được phép trưng hình “Ông Thần Tài” ở trong... Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5200. Trả Lời Thắc Mắc về Dầu Thánh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5138. Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân và việc 'chữa lành' bên ngoài bí tích này Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5111. Ý Nghĩa Và Ơn Ích Của Thánh Lễ Misa Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5092. Lm Ngô Tôn Huấn Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5091. Vấn đề Hội Nhập và Bảo Tồn Văn Hóa Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5090. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nào?- Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5089. Có mấy bậc Thánh Lễ trong phụng vụ của Giáo Hội? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5088. Việc xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn và tội buôn thần bán thánh Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5087. Tội Simonia (buôn thần bán thánh) là tội gì? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5086. Giải đáp thắc mắc về bí tích Hòa Giải Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5085. Giáo dân có bổn phận và trách nhiệm gì trong Giáo Hội? (2) Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5084. Giáo dân có bổn phận và trách nhiệm gì trong Giáo Hội? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5083. Văn Hóa, Ngôn ngữ và Đức Tin Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5082. Chỉ Có Một Cha Trên Trời -Chúng ta đọc và hiểu thế nào về Lời Chúa trong Matthêu 23:8-9? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5081. Khi nào chiến tranh được coi là chính đáng có thể biện minh được về mặt luân lý, đạo đức? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5040. Thế nào là 'căn tính' của người Kitô hữu Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
5039. Cốt lõi của lòng đạo đức và thờ phượng Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4934. Giáo dân có được phép cầm bánh lễ cho linh mục đọc lời Truyền Phép không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4885. Những sai lầm khi bàn luận về 'thiên tính của người Kitô hữu' Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4879. Trả Lời Thắc Mắc Về Việc Xin Lễ Và Bổng Lễ Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4784. Người Kitô hữu có Thiên tính không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4783. Người Công giáo có được phép tin bói toán trong ngày Tết hay không? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4782. Đức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4781. Cảm nghĩ về cái chết và lễ an táng của Đức Gioan Phaolô II Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4779. Chức Linh Mục là 'Thánh Chức' hay chỉ là Tác Vụ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4778. Bí Tích Truyền Chức Thánh Của Giáo Hội Công Giáo Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4777. Một Vài Nhận Xét Về Bài “Hội Chứng Quyền Lực Trong Giáo Hội” Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4776. Danh Xưng Cha Con Giữa Linh Mục và Giáo Dân Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn
4685. Ai là chủ tế thực sự của Thánh Lễ? Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2006. 14:31